View Single Post
Eski 19-11-06, 10:12
TeqSlahJor TeqSlahJor çevrimdışı

bynogame
5 Magem Muhtarlık 2

bynogame
Tanıtım:
Muhtarların işini büyük ölçüde kolaylaştıracak kapsamlı bir organizasyon uygulaması. Bu program sayesinde muhtarlıkta gerekli olan bütün dökümanları kolaylıkla hazırlayabilir, girdilerinizi girerek yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Programın deneme sürümünde genel özelliklerin tümü olmakla birlikte bazı sınırlamalar mevcuttur.

Magem Muhtarlık II Özellikleri:
# Genel Kullanım
- DOS programını kullanmak gibi seri, Windows programı kullanmak gibi çok zengin bir program geliştirdik. Hiç fare kullanmadan sadece klavye ile bu programı kullanabilirsiniz. Ama şunu da unutmayın, fare işleri kolaylaştırmak için icat edildi.
- Aynı anda birden fazla pencerede farklı işlemler yapabilirsiniz. Mesela hem şahıs bilgileri hem de bina bilgileri pencereleri açık olabilir. Bir yandan da rapor alabilirsiniz.
- Magem II çoklu kullanıma izin vermektedir. Aynı anda dilediğiniz kadar kullanıcı, programı ve veritabanını ortak kullanabilir. Yapılan değişiklikler, diğer kullanıcılara otomatik olarak yansır.
- Veritabanınızı (bilgilerinizi) hatalara karşı kontrol edebilir ve varsa hataları düzeltebilirsiniz.
Günlük, aylık, dilediğiniz anda yedek alabilirsiniz. Yedeğinizi (program haricinde) CD'ye kaydedebilirsiniz.
- Yedekten istediğiniz bilgiyi geri yükleyebilirsiniz. Sadece bir önceki günün bilgilerine değil, istediğiniz tarihe geri dönebilirsiniz. Dilerseniz bütün bilgileri veya sadece kişi kayıtlarını veya nakil kayıtlarını veya diğer kayıtları geri yükleyebilirsiniz.
- Birden fazla yazıcıyı kullanabilirsiniz. Ağ üzerinde başka yazıcıları da kullanabilirsiniz. Hem nokta vuruşlu (dot matrix) hem de lazer/mürekkep püskürtmeli (ink-jet) yazıcı kullanabilirsiniz. Windows tabanlı programa geçerken, eski yazıcınız çöpe gitmesin.
- Programı değişik görünümlerde kullanabilirsiniz. Her zaman aynı görünümden sıkıldıysanız, elbise değiştirir gibi programınızın görünümünü değiştirin.
- Programı ağ ortamında kullanıyorsanız, veritabanını kendi sabit diskinize kopyalayıp, kopya bilgilerle programı kullanabilirsiniz. Mesela dizüstü bilgisayarınıza bilgileri kopyalayıp, muhtarlık dışında da programı kullanabilirsiniz. Ağa bağlandığınızda isterseniz hemen gerçek bilgileri kullanmaya başlayabilirsiniz.
- İstediğiniz anda yardım bilgilerini çağırabilir, neyi nasıl yapabileceğiniz ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.
- Mahalleniz hakkında anında istatistiki bilgilere erişebilirsiniz.
- Her türlü bilgiyi kullanarak, her türlü raporu alabilirsiniz. Temel prensip, bilgi varsa raporlanabilir.
- Dilediğiniz raporu, dilediğiniz şekilde hazırlayıp yazıcıya gönderebilirsiniz.
- Veri girişinde çeşitli kodlar tanımlayarak, bilgi giriş hızını artırabilir, girilen bilgilerin standart olmasını sağlayabilirsiniz.

* Kişilerle ilgili olarak;
- Kişi kimlik bilgilerini ve resmini kaydedebilirsiniz. Kişi hakkında uyarı kodları ve sınırsız not girebilirsiniz.
- Kişilerle ilgili sosyal yardım ve hayırsever bilgileri tutabilirsiniz. Kişileri, ailece, tek veya aileden birkaç kişiyi nakil veya terk edebilirsiniz.
- Hem oturanlar hem de nakiller arasında aynı anda arama yapabilirsiniz.
- Adresten, isimden, Form-5 numarasından, kimlik numarasından, daire bilgisinden, diğer rapor sonuçlarından kişi kayıtlarına veya aile kaydına girebilirsiniz.
- Kişileri mahalle içinde başka bir adrese taşıyabilir ve nereden ne zaman geldiğini takip edebilirsiniz.
- Ölmüş kişileri kayıttan düşürebilir ve kayıtlarını takip edebilirsiniz.
- Kişilerin seçmen kayıt bilgilerini tutabilirsiniz.
- Oturduğu dairenin sahibi veya kiracısı olduğunu belirtebilirsiniz.

* Nakil almış kişilerle ilgili olarak;
- Nakil almış şahsın bütün bilgileri tutulmaktadır.
- Nakil almış kişiye (veya aileye) tekrar nakil sureti verebilirsiniz.
- Nakil almış kişileri tekrar kayıtlara otomatik olarak aktarabilirsiniz.
- Gerek gördüğünüz takdirde nakil kayıtlarını değiştirebilirsiniz.

* Terk etmiş kişilerle ilgili olarak;
- Terk etmiş kişi veya ailenin bütün kaydı tutulmaktadır.
- Terk etmiş kişiyi mahalle içi başka bir adrese aktarabilir veya nakil edebilirsiniz.
- Terk etmiş kişiye normal kayıttaymış gibi istenilen evrak verilebilir.
- Terk etmiş ailenin fertlerini ayrı ayrı yerlere nakledebilirsiniz.
- Terk etmiş ailenin fertlerinin bir kısmını nakle, bir kısmını tekrar kayıtlara gönderebilirsiniz.

* Yokluk kaydı olarak;
- Resmi makamlarca sorulan ve sizde kayıtlı olmayan şahıslarla ilgili bilgileri tutabilirsiniz.
- Hangi makam tarafından sorulduğunu ve niçin yok denildiğinin kaydını tutabilirsiniz.
- Bu şahıslar hakkında yokluk belgesi düzenleyebilirsiniz.

* İşyerleriyle ilgili olarak;
- İşyerlerinin adres, unvan, vergi ve sahibi bilgilerini tutabilirsiniz. İşyeri hakkında not tutabilir, geldiği adresi girebilirsiniz.
- İşyeri nakil, terk, kapama işlemi yapabilirsiniz.
- Aynı adrese birden fazla işyeri kaydedebilirsiniz.
- İşyerinin bulunduğu dairenin sahibi veya kiracısı olduğunu belirtebilirsiniz.
- İşyerlerinin sektörünü girerek gruplandırabilirsiniz. Özel kodlar vererek işyeri hakkında uyarı kodları girebilirsiniz.
- İşyerlerine ikamet belgesi verebilirsiniz.
- Muhtarlığa kaydolma dilekçesi verebilirsiniz.

* Cadde/sokaklarla ilgili olarak;
- Cadde/sokak hakkında gerekli bilgileri girebilirsiniz.
- Emlak rayiç birim fiyatı girebilirsiniz.
- Cadde/sokağa sorumlu atayabilirsiniz.
- Cadde/sokakta bulunan binalarla ilgili başlangıç ve bitiş bina numaralarını takip edebilirsiniz.
- Cadde/sokak hakkında not tutabilirsiniz.

* Binalarla ilgili olarak;
- Bina hakkında gerekli bilgileri tutabilirsiniz. (Bina adı, kapı nosu, bina tipi, vs.)
- Binadaki kat, daire, işyeri sayılarını girebilirsiniz. Asansör ve yakıt durumunu belirtebilirsiniz.
- Yönetici ve kapıcı bilgilerini girebilirsiniz.
- Tapu ve emlak bilgilerini girebilirsiniz.
- Bina resimleri girebilirsiniz.
- Bina hakkında not tutabilirsiniz.

* Dairelerle ilgili olarak;
- Daire kullanımı ile ilgili bilgileri girebilirsiniz.
- Daire sahibi bilgilerini girebilirsiniz.
- Daire ile ilgili özel kodlar girebilirsiniz.
- Daire ile ilgili çeşitli abone bilgilerini (su, elektrik, doğalgaz) girebilirsiniz.
- Tapu, emlak ve çevre temizliği ile ilgili bilgileri girebilirsiniz.
- Daire hakkında açıklama girebilirsiniz.

* Verilen evraklarla ilgili olarak;
- Kime, ne zaman, saat kaçta, kaç adet ve hangi evrağı verdiğinizi görebilirsiniz.
- Belirli tarihler arasında verdiğiniz evrakları görebilir ve yazdırabilirsiniz.
- Aylık/günlük verdiğiniz evrakların kaç tane olduğunu ve tutarını bulabilirsiniz.
- Evraklarınızı şifreleyebilir, yetkisizi kişilerin silmesini engelleyebilirsiniz.

* Verebileceğiniz evraklar;
- Her evrakı, ister nokta vuruşlu (dot-matrix) yazıcıya, isterse Lazer/mürekkep püskürtmeli (ink-jet) yazıcıya gönderebilirsiniz. Üstelik, nokta vuruşluya göndereceğiniz evraklar sanki bir DOS programından gönderiyormuşsunuz gibi hızlı yazdırılır. Şu evrakları verebilirsiniz;
* Oturan kişiler için
İkametgah senedi, nüfus cüzdan sureti, nüfus cüzdanı talep belgesi, sağ belgesi, medeni hal belgesi, fakirlik belgesi, meşguliyet belgesi, muhtaçlık belgesi, işsizlik belgesi, ticari ehliyet belgesi, iyi durum kağıdı, kira rayiç belgesi, kayıt dilekçesi, nüfus kaydı dilekçesi, sabıka kaydı dilekçesi, öğrenci kayıt dondurma dilekçesi, uluslararası aile cüzdanı talep belgesi, bakım belgesi, evci kağıdı, akrabalık onayı belgesi, evlilik onayı belgesi, form-5 belgesi, ikamet süresi belgesi, nakil belgesi, aile nakil belgesi,
* Nakil almış kişiler için
Nakil sureti, aile nakil sureti, nakil ikamet süresi belgesi, nakil iptali dilekçesi
* Ölüler için
Ölü ilmuhaberi, veraset dilekçesi, cenaze masrafı belgesi
* İşyerleri için
İşyeri ikametgah belgesi, işyeri ikametgah dilekçesi,

# Raporlar
- Raporlarınızı isterseniz nokta vuruşlu yazıcıya, isterseniz lazer/mürekkep püskürtmeli yazıcıya gönderebilirsiniz. Nokta vuruşlu yazıcıya gönderirken, hızlı yazdırabilirsiniz. Lazer/ink-jet yazıcıya gönderirken raporun sayfaya sığdırabilecek kadar küçültebilir veya büyültebilirsiniz. İsterseniz sayfayı dikey, isterseniz yatay yazdırabilirsiniz.
- Raporlarınızı dilediğiniz bilgiye göre sıralayabilirsiniz. Adına, soyadına, adresine, doğum tarihine, vs.
- Kayıtta ve nakilde olan kişiler için dilediğiniz kriterleri belirterek (mesela doğum tarihi 01.04.1980 olanlar veya doğum yeri Kadıköy olanlar, vs.) dilediğiniz bilgileri listeleyen (mesela adı, soyadı, mesleği, adres, vs.) raporlar hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız raporları yazıcıya göndermeden inceleyebilir, beğenmediğinizde tekrar değiştirebilirsiniz. Raporlarınıza kendinizin belirlediği başlıklar koyabilirsiniz. Yazıcıya gönderebilir veya dosyaya kaydedebilirsiniz.
- İstediğiniz şahıslara mektup adresi etiket hazırlayabilirsiniz.
- Cadde/sokak bilgilerinizi raporlayabilirsiniz.
- Bina bilgilerinizi istediğiniz kriterlere göre sorgulayabilir ve istediğiniz bilgileri raporlayabilirsiniz.
- Daire bilgilerinizi istediğiniz kriterlere göre sorgulayabilir ve istediğiniz bilgileri raporlayabilirsiniz.
- İşyeri bilgilerinizi istediğiniz kriterlere göre sorgulayabilir ve istediğiniz bilgileri raporlayabilirsiniz.
- Verdiğiniz evrakları istediğiniz kriterlere göre sorgulayabilir ve istediğiniz bilgileri raporlayabilirsiniz.
- Programda kullandığınız kodları sorgulayabilir ve raporlayabilirsiniz.
- Üzerinde muhtarlık adresi yazılı muhtarlık etiketleri hazırlayabilirsiniz.
- Resmi makamların sordukları ve haklarında yoktur dediğiniz şahısların listesini veya yokluk belgeleri hazırlayabilirsiniz.
- Verdiğiniz evrakların günlük ve aylık özetlerini raporlayabilirsiniz. Hangi evraktan günlük/aylık ne kadar vermişsiniz, kasanıza ne kadar girmiş bulabilirsiniz. İsterseniz bazı evrakları, hesaptan muaf tutarak gerçek kasa bilgilerini hesaplatabilirsiniz. Sonucu yazıcıya gönderebilirsiniz.

Download

http://www.edyazilim.com/downloads/magem2demo.exe
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla