View Single Post
Eski 17-03-19, 10:20
celal1973 celal1973 çevrimdışı
Varsayılan Seven Seviliyorki Seviyor


Seven Seviliyorki Seviyor

Merhabasevgili gönül dostlarımız,
YüceAllah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.

Allah'ın,Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.

Efendim bu hafta yine Hz Mevlana’nın asırlardırHak aşıklarının gönlüne ılık meltemler estiren Hikmet pınarı bir Kuran tefsiriolan eşsiz eseri Mesnevi’den alıntılara devam ediyoruz.

Şimdi yine sözü çok uzatmadan 47. Mesneviyazısına başlamak istiyoruz:


SEVEN SEVİLİYORKİSEVİYOR

Gönülden gönüle pencere vardır.

® Gerçekten de, gönülden gönüle pencere vardır.İki insan birbirine gönülden bağlanınca, artık onlar, birbirinden ayrıdeğillerdir. Bedenleri birbirinden uzak düşse de gönülleri beraberdir.

® İki kandilin kapları birbirinden ayrıdır.Bitişik değillerdir. Fakat nurları birbirine karışmıştır, birleşmiştir.

® Hiç bir âşık yoktur ki, sevgilisi onuaramadıkça, o sevgilisi ile buluşmayı dilesin.

® Fakat aşk, âşıkların bedenlerini zayıflatır,eritir, sevgilileri ise daha da güzelleştirir, geliştirir.

® Şu gönülde, sevgi şimşeği parlayınca, bilmiş olki, o gönülde sevgi vardır.474

Mesnevi’ninFarsçadan dilimize çevrilmiş en güzel tercümesi olan bu kitapta SertarikMesnevihan Hz. Şefik Can (1909-2005) dedemiz bu beyitle ilgili sayfanın altına şu dipnotuyazmış:

474 Kurnazın biri Hz. Ali'ye "Seniçok severim."demiş. Hz. Ali de o kişiye; "Yalan söylüyorsun." demiş. "Çünkü ben seni sevmiyorum, seninde beni sevmediğine kalbim tanıklık ediyor." cevâbını vermiş. Evet, sevgiyi kalp doğrulamalıdır. Siz gerçekten birini seviyorsanız, muhakkak o da sizisevmektedir. Kalbinizde birine karşı sevgi yoksa, onun sevgi iddiasına inanmayınız, çünkü yalandır.


"Kul Allah'ını ne kadar severse, Allah da onu o kadar sever."

® Senin gönlünde de Allah sevgisi iki kat oldu,arttı ise, şüphe yok ki Allah da seni seviyor demektir.475

Yine ŞefikCan dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:

475 Peygamber Efendimiz birhadîslerinde;"Kul Allah'ını ne kadar severse, Allah daonu o kadar sever." diye buyurmuştur.

® İki el olmadıkça, bir elle el çırpılmaz, birelden el çırpma sesi çıkmaz.

® Susuz bir kimse; "Ey tatlı su,neredesin?" diye inler, feryâd eder. Su da; "Ey susamış olan, ey suisteyen kişi, neredesin?" diye inler, ağlar durur.

® İçimize düşen bu susuzluk, suyun biziistemesinden, bizi kendisine çekmesinden ileri gelmektedir. Çünkü Allah bizionun için, onu da bizim için yaratmıştır.

® Allah'ın hikmeti, kaza ve kaderi ile bizi birbirimizeâşık kılmıştır. Biz suyu sevmekteyiz; su da bizi sevmektedir.

® Cihanın bütün zerreleri, o ezelî hükümdolayısıyla çift çifttir. Her çift birbirine âşıktır.476

Yine ŞefikCan dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:

476 Dîvân-ı Kebîr'in VI. cildinde 2674numaralı gazeldeki şu beyit, bir Mesnevi beytinerie kadar benziyor: "Cihanın her cüz'ü, her şey âşıktır. Her şey sevgili ile buluşmak için çırpımr durur. Her şey buluşma sarhoşudur."

® Kehribarın saman çöpünü dilemesi, çekmesi gibi,âlemde her cüz' de kendi çiftini, eşini dilemektedir.477

Yine ŞefikCan dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:

477 Kâinatta mevcut bütün varlıkların -cansız sandıklarımız, bitkiler, hayvanlar veinsanlar birbirini sevmesini şu kudsî hadîsle açıklamışlardır:

"Ben gizli bir hazîne idim, bilinmek istedim. Böylece beni bilsinler vesevsinler diye varlıkları yarat tım."

Her şeyde onun tecellîsi bulunduğundan bütün sevgililer, ona aittir.

"Kendi hüsnün hûblar şeklinde peyda eyledin, Çeşm-i âşıktan dönüp sonra temâşâ eyledin."

(Allah'ım kendi güzelliğini, güzel çehrelere düşürdün. Sonra âşıkının gözünden kendi güzelliğini seyrediyorsun.)DÜŞÜNCELER

Mesnevi’nin3. Cildindeki bu bölümde Hz Mevlanamız, bendenizdeki Allah’a olan ilahi aşkımınolmasının aslında, Allah’ın beni sevmesinden kaynaklandığını anlattı, Allahondan razı olsun.

İçimdebeşeri hiçbir sevgi yok, ilahi aşk var, binlerce elhamdülillah.

Hz. Şefik Can dedemizin tercümesinden alıntılar yapmama izin veren,Rahmetli Şefik Can Hocamızın talebesi, yaşayan son Mesnevihan muhterem HayatNur Artıran Hanımefendiye çok teşekkür ederiz.

Bu yazıdan tek gayemiz Allah rızası için faydalı olmak inşallah.


Cenabı Allah Mesnevi’yi okuyup anlamayı ve uygulamayı cümlemizenasip etsin.


Celalin Penceresinden


__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla