Konu: Yer Fiziği
View Single Post
Eski 13-08-16, 12:53
JokesOnYou JokesOnYou çevrimdışı
Varsayılan Yer Fiziği


Jeofizik, yerfiziği olarak da bilinir, fiziğin temel ilkelerinden yararlanılarak, suküre ve atmosferi de içerecek biçimde Yer'in araştırılmasını konu edinen bilim dalı. Jeofizik Tarihi insanoğlunun bilimsel merakını giderme ile ilişkili kuramsal problemlerle ve Yerküre doğal kaynaklarınından yarar sağlama ile Yerküre kaynaklı afetlerle ilişkili pratik poblemlerle ilişkili olarak gelişmiştir.

Jeofizik Dalları
Sismoloji (depremler ve elastik dalgalar)

Gravite ve Jeodezi (Yer'in gravite alanı ve Yer'in biçimi ve boyutu)

Atmosfer Bilimleri; ki izleyen alanları kapsar: Atmosfer Elektriği ve Yer Manyetik Alanı ( İyonosfer, Van Allen Kuşağı, Tellürik Akımlar vb. içerecek biçimde) Meteoroloji ve Klimatoloji, Her ikisi de iklim çalışmalarını kapsar. Aeronomi, Atmosferin fiziksel ve kimyasal yapısı.

Jeotermik(Yer ısısı, Isı akısı, Volkanoloji, ve sıcak noktalar)

Hidroloji (yeraltı ve yüzey suyu, bazen glasiyoloji de kapsar)

Fiziksel Oşinografi

Tektonofizik (Yerküredeki jeolojik süreçler)

Jeodinamik (Yer içinin Dinamik İncelenmesi)

Arama ve Mühendislik Jeofiziği

Jeofizik Mühendisliği

Glasioloji/Buzulbilim

Petrofizik/ Kaya Fiziği

Uygulamalı Jeofizik

Mineral Fiziği

Uygulama alanları
* Levha tektoniği ve deprem araştırmaları
* Sismik yöntemlerle karada ve denizde jeolojik yapıların araştırılması
* Jeolojik zamanlardaki yer manyetik alanının belirlenmesi
* Yeraltı kaynaklarının araştırılması
* Çevre jeofiziği
* Arkeolojik araştırmalar
* Atmosfer ve uzay araştırmaları
* Termal alan araştırmaları
* Geoteknik / Zemin araştırmaları

Kullanılan başlıca yöntemler
* Gravite
Yeraltı yapılarının yerçekimi özelliğini inceler,

* Manyetik
Yeraltı yapılarının manyetik özelliklerini inceler,

* Sismoloji
Depremlerin özelliklerini ve yerin derinliklerini inceler,

* Sismik
Yeraltı yapılarının sismik hız değişimlerini inceler,

* Yer Radarı (Ground Penetrating Radar-GPR)
Özellikle yeryüzeyine yakın derinliklerde bulunan, ortamın geneline göre farklı fiziksel özellikler gösteren alanların belirlenmesinde kullanılır. Temelde kullanılan cihaz, bir verici (Transmitter) ve bir alıcı (Receiver) antenle kayıtçıdan oluşur. Yer içine gönderilen yüksek frekanslı dalgaların yansıma ve kırılmalara uğrayarak yer içinden geri dönüşleri kaydedilir. Son olarak elde edilen veriler sismik veri işleme tekniklerine benzer bir teknikle işlenerek yeraltının yapısı ortaya çıkarılır.Ülkemizde kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşan bu yöntemin en önemli avantajı son derece ayrıntılı bilgilere ulaşılabilmesidir. Ancak bir dezavantaj olarak, sadece sığ aramalarda kullanılabilir; çünkü yüksek frekanslar, yer içindeki iletken ortamlarda kolayca atenüasyona uğrayarak derinlere ulaşamazlar.

* Elektrik
Yeraltı yapılarının elektrik iletkenlik özelliklerini inceler,

* Elektromanyetik
Yeraltı yapılarının elektrik iletkenlik ve elektomanyetik özelliklerini inceler,

* Jeomanyetizma
Uzaydaki ve Yeryüzündeki manyetik alanın özelliklerini inceler,

* Paleomanyetizma
Geçmiş dönemlerdeki yer manyetik alanının değişimlerini inceler,

* Radyometrik ve jeotermik
Yeraltının radyoaktif ve sıcaklık özelliklerini inceler,

* Kuyu logları
Sondaj kuyularında yapılan gravite, manyetik, radyometri, elektrik vb. jeofizik yöntemlerdir.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla