View Single Post
Eski 02-04-14, 14:36
mum mum çevrimdışı
Varsayılan Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - b


Kimyasal Terimler - Kimyasal Terimler Sözlüğü - Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri Listesi - A'dan Z'ye Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri
 • Bakır antimon sülfür minerali “4CuSb2S3”
 • Bakır arsenik sülfür: Bakır sülfür arsenik sülfür minerali “4Cu2SAs2S3”
 • Bataklık gazı: Metan “CH4”
 • Barilla (kelp): Külünden soda elde edilen deniz yosunu.
 • Beril: Berilyum alüminyum silikat minerali “Be2Al3(Si6O18)
 • Bikromat iyonu “Cr2 O7 -2”
 • Bikarbonat iyonu “HCO3 -1”
 • Bizmutglanz: Bizmut sülfür “Bi2S2”
 • Bizmut toker: Bizmut oksit “Bi2O3”
 • Boksit (korendon):Alüminyum oksit “Al2O3;2H2O”
 • Borakalsit: Kalsiyum borat minerali “CaB4O7;4H2O”
 • Borat iyonu (meta) “BO2-1”, (tetra) “B4O7-2”
 • Boraks (tinkal): Sodyum borat minerali “Na2B4O7;10H2O”
 • Borasit: Magnezyum borat, magnezyum klorür “2Mg3B8O11;MgCl2”
 • Boya pigmetleri (antik çağdaki):
 • Siyah: Proluzit (Mangan dioksit “MnO2”)
 • Kahverengi: Hematit (Demir trioksit “Fe2O3”), geotit (Fe2O3;H2O) Zinober (Hidrojen sülfür “H2S”), Sülügen (Kurşun oksit “Pb3O4”)
 • Mavi:Azurit(Bakır karbonat, bakır hidroksit 2CuCO3;Cu(OH)2)
 • Yeşil:Malahit(Bakır karbonat, bakır hidroksit CuCO3;Cu(OH)2)
 • Mor: Kovalit (Bakır sülfat “CuSO4”)
 • Sarı: Orpigmet (Arsenik trisülfür“As2S3”),Kornatit (Potasyum oksit, uranyum trioksit, vanadyum pentaoksit “K2O;2U2O3;V2O5;2H2O
 • Turuncu: Realger (Arsanik ikisülfür “As2S2”
 • Beyaz: Kurşun beyazı(Kurşun karbonat, kurşun hidroksit“2PbCO3;Pb(OH)2 Titandioksit TiO2
 • Yeşil ve ilaç: Verdigris (Bakır asetat, bakır oksit“Cu(CHCOO)2;CuO;6H2O”)
 • Blend: Çinko sülfür “ZnS”
 • Bornit: Bakır ferrosülfür minerali “Cu3FeS3”
 • Baravnit: Mangantrioksit “Mn2O3”
 • Brom karnalit: Potasyum brom magnezyum brom “KBrMgBr2;6H2O”
 • Barut: Aselbent (Styrax) “%75 güherçile (KNO3) + %15 Kömür (C) + %10 Kükürt (S)”
 • Buz taşı (Kryolit): Alüminyum flor sodyum flor minerali “AlF3;3NaF”
 • Berlin mavisi: Potasyum ferro siyanat “K4[Fe(CN)6];3H2O”
 • Bakalit: Fenol “C6H5-OH” + formaldehit “CH2=O” in polimerizasyonundan oluşan reçineler.
 • Barbiturat: Barbitürik asid ve türevleri (Uyku ilacı)”C3H4N2O3”
 • Bronz : Tunç “%80 bakır (Cu) + %5-20 kalay (Sn) alaşımı”
 • Bromat iyonu: “BrO3 -1”
 • Benzen: Aromatik halka “C6H12”
 • Buna: Sentetik kauçuğun ismi(Butadiennin ilk hecesi” bu”,natriumun ilk hecesi ”na” dan türemiştir
 • Butan gazı: Propan “C3H8”
 • Brokantit: Bakır sülfat bakır hidroksit “CuSO4;3Cu(OH)2”
 • Bakır vitriyol: Bakır sülfat “CuSO4”
 • Bakır çalığı (Bakır yeşili, verdigris): Bazik bakır (II ) asetat “Cu(CH3COO)2;CuO;6H2O“
 • Bitum: Hayvan ve bitkilerın ayrışımından oluşan mineral.
 • Balsam: Benzoik ve sinamik asid esterlerini içeren ağır reçine.
 • Benmari (Bain Marie,Balneum Mariae):Subanyosu (Antik çağda mısırda yaşıyan bayan yahudi kimyacı Mari’nın adına izafeten.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla