Konu: Tango
View Single Post
Eski 25-07-13, 21:51
kem35mal kem35mal çevrimdışı
Varsayılan Tango


Bazılarımız için isyankar bir haykırışın melankolik bir dışavurumu, bazılarımız için ise tutkuyla sevmenin imzasıdır ahşap bir sahnenin her noktasına atılan.


Aslında, Buenos Aires’in kenar mahallelerinde yaşayan Afrika kökenli halkın Afrika ezgileriyle besledikleri ve bazı kesimlerce “göçmenlerin müziği” olarak da adlandırılan Tango, bugün her ne kadar ışıltılı dans salonlarında yapılsa da 19. yüzyılın sonlarında Buenos Aires ve Moltevideo (Uruguay’ın başkenti)’da kendini yalnız ve dışlanmış hisseden göçmen Afrikalıların kıskanç, kavgacı ve en önemlisi hırs dolu yaşam felsefelerinden doğmuştur. Hayal kırıklıklarına uğrayan milyonlarca insan duygularını müziklerine yansıtmış, öfkelerini, hüzünlerini, vatan hasretlerini ve düş kırıklıklarını en doğal haliyle Tango ezgilerinde ifade etmişlerdir.
Tango kelimesinin kökenine ilişkin birkaç değişik rivayet bulunmaktadır. Bunlardan biri; Tango müziğinin atası olan Afrika kökenli topluluğun davul tanrılarının isimleri ile davul kelimesinin İspanyolcası olan “Tambor” kelimesini birleştirmelerinden doğması, yine yaygın olarak kabul gören bir diğeri ise; “Tango” kelimesinin Latince dokunmak anlamına gelen “tangere” fiilinden türediğidir.
Başlangıçta alt sınıfın müziği olarak diğer sınıflar tarafından ayıplanan, hor görülen, tepki çeken bir müzik ve dans olarak kabul edilse de, zaman içerisinde Tango yalnızca alt sınıfın değil, yüksek sosyete mensuplarının da dansı olmaya başlamıştır. Başlangıçta yüksek sosyetenin kaba ve müstehçen kabul ettiği Tango, 1 inci Dünya Savaşı’ndan çok kısa bir süre sonra Fransa’ya taşınmış ve Avrupa’da yaygınlaşarak zamanla Fransız versiyonu gibi orijinaline göre daha duygusal, daha melankolik ve daha az ihtiraslı usullerde vücut bulmuştur.


1929’da bütün dünyayı etkileyen büyük ekonomik buhran ve sonrasındaki siyasi krizler sırasında anavatanı Arjantin’de de büyük bir düşüşe geçmiş, bu dönemlerde küçük dans kulüplerinde ayakta kalma savaşı vererek 1980’li yıllarda dünya çapında canlanarak tekrar hayata dönmüştür.
Günümüzde bir çok ülkede ayrıcalıklı olmanın sahnede ifadesi olarak kabul gören ve birçok dans okulunda öğretilerek her geçen gün daha da yaygınlaşan Tango aslında ülkemizde yıllardır tercih edilen, amatörce de olsa bilen bilmeyen herkesin coşkuyla yaptığı bir dans ve müzik türüdür.
Nasıl mı? Bir dönemin unutulmaz seramonisi, mutlu beraberliklerin ilk dansı, düğünlerin vazgeçilmez marşı “La Cumparsita” …
KAYNAK
www.tolgahandans.com
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla