View Single Post
Eski 24-06-13, 18:10
boulderous boulderous çevrimdışı
Alarm 9.Sınıf Dil ve Anlatım Soru Ve Cevapları 2013


Öncelikle bende bunlara çalışcam inşallah işinize yarar arkadaşlar Herkese Başarılar
SORULAR
1. Türk Dili hangi dil ailesine girer? Açıklayınız.
2. Türk dilinin ilk yazılı belgeleri nelerdir?
3. Verilen kelimelerdeki ses olaylarını belirleyiniz.
anlıyor, hissetmek, çalıştı, kapıya, ekmeğin
4. Aşağıdaki boşlukları uygun bilgilerle doldurunuz.
Tamamlanmamış cümlelerin sonuna …………………konur.
Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra …………konur.
İçinde tek yargı bulunan cümlelere ……………..denir.
Nesne alabilen fiillere……………….denir.
Dil, haber cümlelerinde…………………işlevde kullanılır.
5. “Limanda balıkçılar attıkları ağları şimdi topluyorlardı.” cümlesinin öğelerini bulunuz.
6. Haber ve dilek cümlelerine birer örnek veriniz.
7. “Dün beni gördü ama selam vermedi.” cümlesindeki anlatım bozukluğunu düzeltiniz.
8. “Çok üzücü bir olaydı.” cümlesinde “olay” kelimesinin yüklem olması nasıl sağlanmıştır.
9. “Az gelişmiş milletlerin geri kalma sebepleri incelendiğinde, insanlarının milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Gelişmiş milletlerin gücü ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok eğitilmiş, vasıflı iş gücünden ileri gelir. Çünkü maddi güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ulusun yaptığı en iyi yatırım eğitime yaptığı yatırımdır.”
Böyle düşünen bir yazara göre bir milletin gelişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Gelişmiş milletlerle iyi ilişkiler kurulmasına
B) Ticarette yeni atılımlar yapılmasına
C) Ekonomik alanda reformlara
D) Eğitim seviyesinin yükseltilmesine
E) Sanayileşme hızının arttırılmasına
10. Aşağıda verilen yargıların karşısına, yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Ünlemler, hitaplar ve arasözler cümle dışı unsur kabul edilir. ( )
• “Pembe panjurlu ev oraya iki yıl önce yapıldı.” cümlesi sadece temel öğelerden oluşmuştur. ( )
• Cümleler birbirine virgülle bağlanmışsa bunlara sıralı cümle denir. ( )CEVAPLAR
1. Türk Dili Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundandır. (5+5)

2. Türk Dilinin ilk yazılı belgeleri Orhun Abideleri’dir.

3. anlıyor: ünlü daralması (2P)
Hissetmek: ünsüz türemesi (2P)
Çalıştı: ünsüz benzeşmesi (2P)
Kapıya: kaynaştırma (2P)
Ekmeğin: ünsüz yumuşaması (2P)

4. - üç nokta (2P)
- ünlem (2P)
- basit cümle (2P)
- geçişli fiil (2P)
- göndergesel (2P)

5. Limanda: dolaylı tümleç (2P)
Balıkçılar: özne (2P)
attıkları ağları: belirtili nesne (2P)
şimdi: zarf tümleci (2P)
topluyorlardı: yüklem (2P)

6. Haber cümlesi: Arkadaşım bugün okula başladı. (5P)
Dilek cümlesi: Bu sınava hemen çalışmalıyız. (5P)

7. Dün beni gördü ama bana selam vermedi. (10P)

8. Olay kelimesinin yüklem olması ek fiil ile sağlanmıştır. (10P)

9. Doğru cevap D seçeneğidir. (10P)

10. - D (2P)
- Y (2P)
- D (2P)
- D (2P)
- Y (2P)
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla