Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 23-02-13, 17:48 #1
LesMiserables LesMiserables çevrimdışı
Varsayılan İngilizce [Tüm Konular]


İÇİNDEKİLERİçindekiler - Sayfa 1
HELLO! HOW ARE YOU? - Sayfa 2
Parts of Speech (Cümlenin Ögeleri) - Sayfa 3
Word Order (Sözcük Dizimi) - Sayfa 4
Alphabet (Alfabe) - Sayfa 5
To Be - Am/Is/Are - Sayfa 6
Subject Pronouns (I,you, he) - Sayfa 7
Object Pronouns (me,him, her) - Sayfa 8
Possessive Adjectives (my, his,your) - Sayfa 9
Possessive Pronouns (mine, yours,hers) - Sayfa 10
Personal Pronouns (I, me, my,mine) - Sayfa 11
Reflexive Pronouns (myself,yourself, herself) - Sayfa 12
Possessive 's (ismin iyelik hali) - Sayfa 13
Singular / Plural (Tekil / Çoğul) - Sayfa 14
This / That / These / Those(işaret zamirleri) - Sayfa 15
There is / There are - Sayfa 16
Articles (a, an, the) - Sayfa 17
Adjectives (Sıfatlar) - Sayfa 18
Adverbs (Zarflar) - Sayfa 19
Adjectives and Adverbs (Sıfatlar ve Zarflar Karşılaştırma) - Sayfa 20
Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) - Sayfa 21
Simple Present Tense (Geniş Zaman) - Sayfa 22
Present Continuous and Present Simple (Geniş zaman ve Şimdiki zaman) - Sayfa 23
Comparatives (slower, moreexpensive) - Sayfa 24
Superlative (the slovest, themost expensive) - Sayfa 25
So and Such - Sayfa 26
Too and Enough - Sayfa 27
Quite /Rather (Bayağı, epey) - Sayfa 28
Question Words (Soru Kelimeleri) - Sayfa 29
Have got / Has got (Sahip olma) - Sayfa 30
Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) - Sayfa 31
Past Continuous Tense (I was going) - Sayfa 32
Simple Past and Past Continuous(I went / I was going) - Sayfa 33
When and While - Sayfa 34
Countable / Uncountable(Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler) - Sayfa 35
Some / Any (Biraz / Hiç) - Sayfa 36
A lot, much, many, a little, a few - Sayfa 37
Future Tense (Will and Shall) - Sayfa 38
Going to Future Tense (I am goingto swim) - Sayfa 39
Will or Going To (Karşılaştırma) - Sayfa 40
Indefinite Prononouns (Somebody,Anybody, Nobody) - Sayfa 41
Some of, Any of, None of - Sayfa 42
Both, either, neither - Sayfa 43
Present Perfect Tense (I have gone) - Sayfa 44
Present Perfect Tense Time Expressions (Since, for, just...) - Sayfa 45
Present Perfect Continuous Tense(I have been going) - Sayfa 46
Present Perfect Simple or Present Perfect Continuous (I have gone or I have been going) - Sayfa 47
When and How Long - Sayfa 48
Present Perfect or Simple Past (I have gone or I went) - Sayfa 49
Past Perfect Tense (I had gone) - Sayfa 50
Simple Past Tense / Past Perfect Tense (I went / I hadgone) - Sayfa 51
Past Perfect Continuous Tense (I had been going) - Sayfa 52
Past Perfect Continuous and Past Continuous Tense (I had been going / I was going) - Sayfa 53
Past Perfect Continuous and Past Perfect Tense (I had been going and I had gone) - Sayfa 54
Future Continuous Tense (I will be going) - Sayfa 55
Future Perfect Tense (I will have gone) - Sayfa 56
Tag Questions (Eklenti Soruları) - Sayfa 57
Reply Questions (Karşılık Verme) - Sayfa 58
Modals (Can / Could / Be Able To) - Sayfa 59
Modals (Could do and Could Have Done) - Sayfa 60
Modals (Must and Can't) - Sayfa 61
Modals (May and Might) - Sayfa 62
Modals (Must and Have To) - Sayfa 63
Modals (Should / Ought to) - Sayfa 64
Had Better / It's Time - Sayfa 65
In Case / As If (...ır diye /sanki) - Sayfa 66
Prefer / Would Rather (Tercih etmek) - Sayfa 67
Permission (İzin Alma / Verme) - Sayfa 68
Used To / Get Used To / Would (Past Habits) - Sayfa 69
Too / Either / Neither / So - Sayfa 70
Prepositions (İlgeçler) - Sayfa 71
Reported Speech (Dolaylı Anlatım) - Sayfa 72
Reported Questions (Dolaylı Anlatım Sorular) - Sayfa 73
Reported Speech (imperatives,must, shall, let's, will) - Sayfa 74
Conditionals (Koşullu Cümleler) - Sayfa 75
Wish / If Only (Keşke) - Sayfa 76
Unless / Provided / Supposing /As Long As etc - Sayfa 77
Imperatives (Emir Cümleleri) - Sayfa 78
Relative Clauses (who / which /that) - Sayfa 79
-ing and -ed clauses - Sayfa 80
Conjunctions (Bağlaçlar) - Sayfa 81
Nouns Advanced (İsimler Gelişmiş) - Sayfa 82
Adjectives Advanced (Sıfatlar Gelişmiş) - Sayfa 83
Adverbs Advanced (Zarflar Gelişmiş) - Sayfa 84
Noun Clauses (İsim Cümleleri) - Sayfa 85
Adjective Clauses (Sıfat Cümleleri) - Sayfa 86
Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri) - Sayfa 87
Gerund and Infinitive - Sayfa 88
Causatives (Ettirgen Yapı) - Sayfa 89
Cause and Effect - Sayfa 90
Phrasal Verbs (Genel Açıklama) - Sayfa 91
Phrasal Verbs Liste 1 (Seperable- Ayrılabilir) - Sayfa 92
Phrasal Verbs Liste 2(Inseperable, Transitive - Ayrılmaz, Geçişli) - Sayfa 93
Phrasal Verbs Liste 3 (ÜçKelimeden Oluşan, Geçişli) - Sayfa 94

__________________

Mesajı son düzenleyen Watson ( 23-02-13 - 20:24 )
 
Eski 23-02-13, 17:48 #2
LesMiserables LesMiserables çevrimdışı
Varsayılan İngilizce [Tüm Konular]


HELLO! HOW ARE YOU?

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

(Alıntıdır)
 
Eski 23-02-13, 17:49 #3
LesMiserables LesMiserables çevrimdışı
Varsayılan C: İngilizce [Tüm Konular]


Parts of Speech (CümleninÖgeleri)

İngilizce öğrenmek isteyen herkes öncelikle İngilizce cümleyapısını tanımalıdır. İngilizcede sekiz sözbölüğü vardır ve sözcüklerinher biri bu sekiz türden birine aittir. Ancak, her sözcük için şu gruba aittirdemek imkansızdır, çünkü anlamına göre bazı sözcükler birçok grupta yeralabilir. Örneğin, İngilizce’de fast sözcüğü;

"oruç" anlamında isim
"oruçtutmak" anlamında fiil
"hızlı" anlamında sıfat
"hızlı,hızlı olarak" anlamında zarf olarakkullanılabilir.
Bir kelimeyi öğrenirken tüm anlamlarını ve kullanımlarınıöğrenen bir kişi, aynı zamanda bildiği kelime sayısını da otomatik olarakçoğaltmış olur.
Bu yüzden bir kelimeyi öğrenirken farklı anlamlarını öğrenmek deçok önemlidir. Ayrıca sözlükten bir kelime ararken, kısaltmalarla belirtilensözcük türlerine dikkat edilmeli, cümle içinde kullanımlarını sözcük türüneuygun olarak yapmak gerekir. Aşağıda farklı sözcük türleri verilmiştir. Etkilisözlük kullanımı ve kelime bilgisini geliştirmek için bu konunun çok iyiöğrenilmesi gerekmektedir.

Verb(v) - Fiil/eylem

go (Gitmek) - talk (Konuşmak) - sleep (Uyumak) - play (Oynamak) - run (Koşmak)-walk (Yürümek)
Example: I go towork everyday . (Ben hergün işe giderim .)
Noun(n) - isim
handbag (Çanta) - armchair (Koltuk) - Window (Pencere) - eraser (Silgi) - notebook (Defter)
Example: Thereis a eraser in the handbag . (Çanta nın içinde bir silgi vardır.)

Adjective(adj) - sıfat
beautiful (Güzel) - Ugly (Çirkin) - old (Yaşlı) - young (Genç) - dirty (Kirli) - handsome(Yakışıklı) - short (Kısa) etc.
Example: Ihave a young father. (Gençbir Babam var.)
Adverb(adv) - zarf
noisy (Gürültülü) - early (Erken) - well (İyi) - quickly (Çabuk) - quietly (Sessizce)
Example: Iget up early . (ErkenKalkarım.)
Preposition(prep) - Edat
in - on - at - from - behind (-in gerisinde) -under ( altında) - Near (Yanında)
Example: Heis near the window. (Opencerenin yanındadır .)

Pronouns- zamirler
you (sen) - he (o) - this (bu) - each (her) - himself (kendisi)
Example: Ilove him very much. (Onuçok seviyorum)
Conjunctions - bağlaçlar
and (ve) - or (veya) - so (buyüzden, böylece) - but (ama)
Example :I am ill, so I am not going to schooltoday. (Hastayım, bu yüzden bugün okulagitmiyorum.)
Interjections - ünlemler
Hey! - Oh! - Heaven!
Example:Hey,watch your head (Hey, kafana dikkat et.)


(Alıntıdır.)
 
Eski 23-02-13, 17:50 #4
LesMiserables LesMiserables çevrimdışı
Varsayılan C: İngilizce [Tüm Konular]


Word Order (Sözcük Dizimi)

Normal koşullarda (yani, devrik yapı vs. bulunmayan durumlarda)en basit şekli ile İngilizce’de cümle iki unsurdan oluşur:
Özne + Yüklem
(Subject) + (Verb)
Türkçe’de özne çoğu zaman yüklemin sonuna bir "kişieki" olarak eklenebildiği için açıkça kullanılmasına gerek kalmayabilir.
- (Ben) geldim.
- (Sen) nasılsın ?
İngilizce’de böyle birşey - çok sınırlı da olsa bazı konuşmadurumları dışında - söz konusu olamaz.
- (I) came.
- How are (you) ?
Türkçe ve İngilizce basit cümle yapıları sadece özne ve yüklem söz konusu olduğunda bir farklılık göstermediği için, çeviri konusunda yapı açısından bir sorun çıkmamaktadır.
ÖZNE (SUBJECT) + YÜKLEM (VERB)
Mehmet geldi.
Mehmet came
► Çoğu zaman basit cümledebir de nesne bulunur. Ve cümleye nesne eklendiği zaman Türkçe ile İngilizcedili arasındaki sözcük dizimi bakımından büyük bir fark ortaya çıkar.
- Michelle readsa newspaper.
Subject Verb Object
Michelle okur bir gazete
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi özne ve yüklem, yani subject veverb her zaman birlikte bulunur. İngilizce cümle kurarken Türkçe düşünürsekhata yaparız. Zaten İngilizce konuşurken ve yazarken yapılan hataların hemenhemen hepsi, Türkçe’yi referans almaktan kaynaklanmaktadır. Yukarıdaki örneğiTürkçe düşünerek kurmaya çalışırsak aşağıdaki cümle ortaya çıkar.
- Michelle a newspaper reads.(YANLIŞ!)
Subject Object Verb
Michelle bir gazete okur
Bu konuya başka bir örnekle daha açıklayabiliriz. Türkçe bircümle kuracağımız zaman sözcük dizimi aşağıdaki gibidir.

Mehmetoğluna öğretti.
ÖZNE + NESNE + YÜKLEM
Halbuki İngilizce bir cümleye nesne eklendiği zaman, Türkçecümle yapı ile arasındaki ilk temel fark ortaya çıkar.

Mehmet taught his son.
SUBJECT + VERB + OBJECT
O zaman şunu söyleyebiliriz.
Türkçe basit cümle dizilişi :ÖZNE +NESNE + YÜKLEM
İngilizce basit cümle dizilişi:ÖZNE + YÜKLEM+ NESNE
► İngilizcede istisnalardışında cümle yapısı aynıdır. Yani cümle içindeki kelimeler kendidilimizde olduğu gibi değişmez ve devrik cümle kurulmaz. Bu da İngilizceöğrenenler için büyük bir avantajdır. İngilizce cümle dizilişini bir formülgibi öğrenen bir kişi, dilin yapısını büyük oranda çözmüş olur.
İngilizce bir cümlede kelimeler,
ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN
Kim Neyaptı Neyi Nasıl Nerede Ne zaman
şeklinde sıralanır. Bu mantığa göre aşağıdaki cümleyi inceleyin.
Sue evde yerleri elektrik süpürgesi ilesaatlerce süpürdü. (Türkçe sözcükdizilişi)
Sue cleaned thefloor with a vacoomcleaner athome for hours.
Sue süpürdü yerleri elektrik süpürgesi ile evde saatlerce(İngilizce sözcükdizilişi)
Yüklem = temizledi
Kim = Sue
Neyi = yerleri
Nasıl =elektrik süpürgesi ile
Nerede = evde
Nezaman =saatlerce
İngilizce cümlelerdeyer belirten kelimeler, zaman belirtenkelimelerden her zaman önce gelir.
We went to a party last night. (Doğru cümle)
We went last night to a party(Yanlışcümle)
► Aşağıdaki örnekleriinceleyin
- I walk to work everday
- I go to bed early
- We arrived at the airport at 4 o’clock
► İngilizce’de zaman belirtenbazı zarfların kullanımı ise farklıdır. Aşağıda bu zarfların bir listesiverilmiştir.
always, usually, often,sometimes, never, just, yet, already, all, still
Aşağıdaki örneklerd bu zarfların cümlenin neresindekullanıldıklarını görebilirsiniz.
EXAMPLES (ÖRNEKLER)
I always wakeup early. (Her zaman erkenkalkarım)
My sister usually watchesTV at night. (Kızradeşim genellikle geceleriTV seyreder.)
They often playfootball at school. (Onlar sık sık okuldafutbol oynarlar.)
Students sometimes maketheir teachers angry.(Öğrenciler bazen öğretmenlerini kızdırırlar.)
I have just arrived home. (Eve şimdi/henüz vardım.)
I haven’t seen the new student yet. (Yeni öğrenciyi henüz görmedim.)
Thank, I have already had breakfast.(Teşekkürler, (halihazırda/zaten) kahvaltı yaptım.
They are all waiting for the bus. (Onların hepsi otobüsbekliyorlar.)
We are still looking atthe cat. (Hala kediyebakıyoruz.)


(Alıntıdır.)
 
Eski 23-02-13, 17:54 #5
LesMiserables LesMiserables çevrimdışı
Varsayılan C: İngilizce [Tüm Konular]


Alphabet (Alfabe)


There are26 letters in English Alphabet.
İngiliz Alfabesinde26 harf vardır.

A B C D E F G H I JK L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i jk l m n o p q r s t u v w x y z[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] ....................[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
adjectives, adverbs, alphabet, articles, comparatives, countable, futuretense, objectpronouns, partsofspeech, pastcontinuoustense, personalpronouns, possessiveadjectives, possessivepronouns, presentcontinuoustense, questionwords, reflexivepronouns, simplepasttense, simplepresenttense, singularplural, soandsuch, subjectpronouns, superlative, tobe, tooandenough, wordorder

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 22:10
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015