Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 02-08-09, 12:57 #1
bymstf bymstf çevrimdışı
Varsayılan Mimar Sinan Üniversitesi


Mimar Sinan Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi adyıla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı.
Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu.Güzel Sanatlar Akademisi, 1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu.Kurum, 4.11.1981’de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bir kampüs üniversitesi olmayıp sanat ve kültür merkezleri yakınında konumlanmış kent içi üniversitesi olmanın tüm avantajlarını taşıyan ve İstanbul’ un Avrupa yakasında yer alan altı yerleşkede seçkin bir öğretim kadrosu ile yoğun sanatsal aktivitelerin gerçekleştirildiği sıcak bir ortamda eğitim vermektedir.

Üniversitenin Sağladığı İmkanlar:

[IMG]http://img21.**************/img21/1161/17684043.jpg[/IMG]

1882 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’nin kurulması ile birlikte koleksiyonu oluşturulmaya başlanan Üniversite Merkez Kütüphanesi, 1948 yılında Fındıklı’daki binanın yanmasından sonra, 1953 yılında restore edilmiş ve halen aynı binada hizmet vermektedir. Merkez Kütüphaneye bağlı 5 birim kütüphanesi bulunmaktadır.Merkez Kütüphanede mimarlık ve güzel sanatlar konuları ağırlıklı olmak üzere 30 bin Kitap, aboneliği devam eden yurtiçi ve yurt dışı toplam 680 Süreli Yayın, 750 Tez, 700 nadir eser, TSE standartları, Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ nin kuruluşundan beri yayınlanan ve biraraya getirilen 450 üniversite yayını, video kaset, ses kaseti, slayt, alanımızla ilgili çeşitli konuları içeren VCD ve CD-ROM veri tabanları bulunmaktadır.Enformatik Bölümü’ne ve Bilgi İşlem Merkezi’ne bağlı Bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır.

Animasyon Kulübü,Atatürkçü Düşünce Kulübü,Basketbol Kulübü,Bilgisayar Kulübü,Bilimsel Araştırmalar Kulübü,Bisiklet ve Doğa Kulübü,Dağcılık Kulübü,Dans Kulübü,Edebiyat Kulübü,Endüstri Ürünleri İletişim Kulübü,Felsefe Kulübü,Folklor Kulübü,Fotoğraf Kulübü,Futbol Kulübü,Giysi ve Geliştirme Kulübü,Gösteri Sanatları Kulübü,Halk Sanatları Araştırma Kulübü,Havacılık Kulübü,İç mimarlık Kulübü,İletişim Kulübü,İstatistik Kulübü,Kar Sporları Kulübü,Kitap Kulübü,Metropolis Kentsel İnceleme Kulübü,Mimarlık Kulübü,Müzik Kulübü,Pandomim Kulübü,Rock Kulübü,Sanat Tarihi ve Arkeoloji Kulübü,Satranç Kulübü,Seramik Kulübü,Sinema Kulübü,Sosyolojik Araştırma Kulübü,Sualtı Kulübü,Tarih Kulübü,Tiyatro Kulübü,Üniversiteli Breaker’lar Kulübü,Yüzme Kulüpleridir.

[IMG]http://img4.**************/img4/8077/68474288.jpg[/IMG]
Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğüne bağlı olarak eğitsel, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler yapılmaktadır.Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Osman Hamdi Bey Salonu, Mimar Sinan Salonu ve Oditoryum’ da yıl boyunca çeşitli -ulusal ve uluslararası- kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.Bunların dışında Üniversiteye bağlı Resim Heykel Müzesi’ nde sürekli sergiler yanında ulusal ve uluslar arası süreli sergilere de yer verilmektedir. Aynı zamanda Üniversite kitap satış için ayırdığı Sümerbank Reyonu’ nda her hafta öğrencilerin farklı bir yayınevinin kitaplarına ulaşmasını sağlamaktadır.
Adres:Meclis-i Mebusan Caddesi no:24 34427 Fındıklı İstanbul


______________________________FAKÜLTELER__________ _______________________

Fen Edebiyat Fakültesi:

Ülkemizin en eski ve köklü sanat kurumu olan Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde kurulmuş Fen Edebiyat Fakültesi, sanat hayatımızı kültür ve bilimde bir bütün oluşturarak kuvvetlendirmek, akademik düzeyde araştırmasını yapmak ve bunun eğitim ve öğretimle bütünleşmesini gerçekleştirmek amacındadır.
Arkeoloji,Eğitim Bilimleri,Fizik,İstatislik,Matematik.Sanat Tarihi,Sosyoloji,Tarih,Türk Dili Edebiyatı bölümlerini bünyesinde bulundurmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi:

[IMG]http://img15.**************/img15/4737/63438964.jpg[/IMG]
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanatçı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitimin hedefi, öğrencinin eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücü açığa çıkarmak, sezgiler geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır.

Öğrencinin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yetenekleri endüstri alanında uygulaması arzulanmaktadır. Hizmetin amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde zevkin gelişmesini sağlamak, eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadroları yetiştirmektir.
B**ÜMLER: Fotoğraf,Geleneksel Türk El Sanatları,Grafik,Heykel,Resim,Sahne Dekor ve Kostümleri,Seramik,Tv-Rayo,Tekstil,Temel Eğitimdir.

Mimarlık Fakültesi:

Mimarlık Fakültesi bölümlerinde, mikro ölçekten makro ölçeğe kadar mimarlığın tüm alanlarında, İç Mimari, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Plancılığı alanlarında bilgi ve beceri ile donatılmış meslek adamı ve öğretim kadroları yetiştirmek, bu alanlarda özellikle yurdumuzun gereksinim ve olanakları doğrultusunda, araştırma, yayın ve üretim çalışmaları yapmak, kamu kuruluşlarına bu konularda destek hizmeti vermek amaçlanmaktadır.

Bugün fakülte bünyesinde toplanmış bulunan öğretim programlarının hedefi, mimarlık konusu olan konuttan başlayarak sosyal hizmet yapılarından endüstri yapılarına kadar her çeşit binanın projelendirilmesi ve uygulamasını yapacak mimarlar, bu yapıların iç mekanlarını düzenleyecek iç mimarlar, bu yapılardan şehir açık mekanlarına kadar insanlar için gerekli araç ve gereçleri projelendirecek endüstri ürünleri tasarımcıları, makro ölçekte şehir ve bölge planlamaları yapacak elemanları yetiştirmektir.
Endüstri Ürünleri Tasarımı,İç Mimarlık,Mimarlık,Şehir Bölge ve Pilanlama alanlarında eğitim vermektedir.

_______________________________ENSTİTÜLER_________ ________________________

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Üniversitenin Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Matematik, Fizik, İstatistik Bölümleri’nin ve Üniversitede lisans eğitimi yapılmayan Yapı Mühendisliği programının yüksek lisans, bilimde doktora ve sanatta yeterlik eğitimlerini yürütür. Enstitünün çesitli anabilim dalllarındaki programlar çerçevesinde yürütülen yüksek lisans, bilimde doktora ve sanatta yeterlik çalışmalarında ülkemizin gelişmesine ve teknolojik ilerlemesine katkısı olabilecek uzman kadroların yetişmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde enstitü, üniversitenin yanısıra diğer üniversitelerin de gereksindiği ögretim elemanları ile kamu kuruluşları için seçkin uzman kadroların oluşturulmasını hedeflemektedir.

Üniversitenin Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilgili bölümleri, Enstitü’nün anabilim dallarını oluşturur. Aşağıda belirtilen birimlerde yüksek lisans, bilimde doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır.
Mimarlık Anabilim Dalı,İç Mimarlık Anabilim / Anasanat Dalı,Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı,Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı ,Matematik Anabilim Dalı,Fizik Anabilim Dalı
İstatistik Anabilim Dallarıyla eğitim vermektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Sosyal Bilimler Enstitüsü, MSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi’nin edebiyat alanındaki dalları ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ve Devlet Konservatuvarı’nın tüm dallarını içeren yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını bünyesinde taşımaktadır. Öğretim kadrosu, fakülteler bünyesindeki öğretim elemanları ile ders saati ücretli öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
Yüksek lisans ve doktora eğitimi ile sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik çalısması ve bunların gerektirdiği ileri düzeyde eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinde Enstitü, ihtiyaç duyulan ögretim kadroları ve uzman kadroların oluşturulmasını hedeflemektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, aşağıda belirtilen "Enstitü Anabilim" dallarında yüksek lisans ve doktora; "Enstitü Anasanat" dallarında ise yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitim-öğretim programlarını uygulamaktadır.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı,Bati Sanati ve Çagdas Sanat Lisansüstü Programı
Türk Islam Sanatlari Lisansüstü Programı ,Sosyoloji Anabilim Dalı,Genel Sosyoloji ve Metodoloji Lisansüstü Programı,Kurumlar Sosyololojisi Lisansüstü Programı,Sosyometri Lisansüstü Programları alanlarında eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Devlet Konservatuarları:

[IMG]http://img17.**************/img17/8246/51034180.jpg[/IMG]
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1971–1972 öğretim yılında “İstanbul Devlet Konservatuvarı” adıyla kurulmuştur. 1982 yılına kadar Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kurumun amacı; “ülkemizdeki müzik, tiyatro, opera, bale kültür ve sanatlarını korumak, yaşatmak ve yaymak, bu alanlardaki ulusal birikimleri işleyip geliştirmek, geleneksel birikimi çağdaş evrensel anlayışı içinde işlemek, dalında yüksek nitelikte yetkili, kültürlü, araştırıcı, yaratıcı, yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar yetiştirmektir”.

İstanbul Devlet Konservatuvarı, 2 Ekim 1970’de açılır ve 1 Kasım 1971’de Etiler Hasan Ali Yücel İlkokulu’nda eğitim-öğretime başlar ve oniki yıl sonunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Geçici 28. maddesi uyarınca 22.6.1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde karaname ile T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ’nden ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ’ne bağlanır. Böylece İstanbul Devlet Konservatuvarı 1982-1983 öğretim yılına M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı adıyla başlar. Bu değişimi Konservatuvar’ın 1985–1986 öğretim yılında Rektörlüğe bağlanması izler ve Konservatuvar’ın adı M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı olarak değiştirilir. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında da kurum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adını alır. M.S.G.S.Ü. Devlet Konservatuvarı kuruluşunun on beşinci yıl dönümünde, 1986 – 1987 öğretim yılında, Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’ne taşınır. Günümüzde aynı binada eğitim ve öğretimini sürdürmekte olan Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve Müzikoloji Bölümü’nden oluşmakta; Yarı zamanlı, İlköğretim (6.,7.,8. sınıf) Lise ve Lisans (Üniversite) düzeylerinde eğitim vermektedir.


Müzik Bölümü,Sahne Sanatları Bölümü,Müzikoloji Bölümleri ile gerekli insan gücünü yetiştirmektedir.

Mimar Sinan Üniversitesi ayrıca Meslek Yüksekokulu ilede eğitim vermektedir.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-11-14, 09:54 #2
titaanyum titaanyum çevrimdışı
Varsayılan C: Mimar Sinan Üniversitesi


1994-1995 yılları...
mimarsinan güzel sanatlar fakültesi sınavlarında endüstri ürünleri tasarımında yedeklerde kaldım iki liste arkamdaki kişi okulda okumayı kazandı..nasıl olur bana ne telefonla bildirildi nede mektupla..

marmara güzel sanatlar fakültesi sınavlarında içmimarlıkta üçüncü oldum. eğer tavla zarı obje kullanmasaydım birinci olmuştum..mülakatta 39. sıraya aldılar..40 mevcut almaları gerekirken bu sene 20 kişi alınınacagıı bildirildi...

eskişehir güzel sanatlar fakültesi kapıda duralit yüzünden görevli yüzünden gerginlik yaşandı.yanımda duralit var adam zorla sınavda duraliti biz veriyoruz demezmi..sınavda o kişinin olmaması gerekiyordu duvarda, üyenin girmesi yasaktı..adam bir anda başıma dikildi karakalem çalışmama baktı gitti...sınav sonuçlarında istanbuldan gelenleri hiçbiri yok..sınav kagıtların çöpe atıldığı daha sonra sınav üyelerin istifa ettiği haberi duyunca o kişinin benim sınav kağıdını attıgını anladım...

akademi sınavlarına girmeden önce şirketlerde projelerde çalışıyordum..Perspektif bilmeyen kartondan koni yapamayan insanlarla karşılaştım..bu yüzden kısa sürede projeleri bitirmek için yabancılarla çalışmak zorunda kaldım..ekonomik krizler yüzünden enson proje kaldı. proje kalınca . ve kalifiye eleman olmadığı görünce boşta gezeceğime akademi sınavlarına girdim..bir bölüme girersem diger bölümler geçiş yaparım sandım..malesef öyle değilmiş..yönetmelik bundan sonraki endüstri ürünleri sınavlarının sayısal taban puanını yükseltti. sayısal agırlık 160 puan alanları alınacağı açıklandı...sınav adaletsizliğini görünce sınavları bıraktım.

Mesajı son düzenleyen titaanyum ( 25-11-14 - 10:00 ) Neden: küfürlü kelime (eski arşivden dolayı..)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-11-14, 12:06 #3
Amigo Amigo çevrimdışı
Varsayılan C: Mimar Sinan Üniversitesi


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen titaanyum Mesajı Göster
1994-1995 yılları...
mimarsinan güzel sanatlar fakültesi sınavlarında endüstri ürünleri tasarımında yedeklerde kaldım iki liste arkamdaki kişi okulda okumayı kazandı..nasıl olur bana ne telefonla bildirildi nede mektupla..

marmara güzel sanatlar fakültesi sınavlarında içmimarlıkta üçüncü oldum. eğer tavla zarı obje kullanmasaydım birinci olmuştum..mülakatta 39. sıraya aldılar..40 mevcut almaları gerekirken bu sene 20 kişi alınınacagıı bildirildi...

eskişehir güzel sanatlar fakültesi kapıda duralit yüzünden görevli yüzünden gerginlik yaşandı.yanımda duralit var adam zorla sınavda duraliti biz veriyoruz demezmi..sınavda o kişinin olmaması gerekiyordu duvarda, üyenin girmesi yasaktı..adam bir anda başıma dikildi karakalem çalışmama baktı gitti...sınav sonuçlarında istanbuldan gelenleri hiçbiri yok..sınav kagıtların çöpe atıldığı daha sonra sınav üyelerin istifa ettiği haberi duyunca o kişinin benim sınav kağıdını attıgını anladım...

akademi sınavlarına girmeden önce şirketlerde projelerde çalışıyordum..Perspektif bilmeyen kartondan koni yapamayan insanlarla karşılaştım..bu yüzden kısa sürede projeleri bitirmek için yabancılarla çalışmak zorunda kaldım..ekonomik krizler yüzünden enson proje kaldı. proje kalınca . ve kalifiye eleman olmadığı görünce boşta gezeceğime akademi sınavlarına girdim..bir bölüme girersem diger bölümler geçiş yaparım sandım..malesef öyle değilmiş..yönetmelik bundan sonraki endüstri ürünleri sınavlarının sayısal taban puanını yükseltti. sayısal agırlık 160 puan alanları alınacağı açıklandı...sınav adaletsizliğini görünce sınavları bıraktım.

Yazık olmuş,şu anda ne iş yapıyorsunuz?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-14, 22:09 #4
titaanyum titaanyum çevrimdışı
Varsayılan C: Mimar Sinan Üniversitesi


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen aXiddWaRRi0R Mesajı Göster
Yazık olmuş,şu anda ne iş yapıyorsunuz?
elektronik mekanik tamir...parçası pahalı olan veya yedek parçası bulunmayan sanayi makinalarının iç yada dış tasarımlarını değiştiriyorum..piyasada ucuz standart olan elektronik ve mekanik parçalarla uyumlu hale getiriyorum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 21:02
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015