Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 21-02-09, 21:19 #1
aşk bir yalan aşk bir yalan çevrimdışı
Cool 8. sınıf inkılap (1. 2. ünite) özet


MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

1905’de Şam’da 5. ordu komutanlığı. ( Burada Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurdu.)
1907’de kolağası (kıdemli yüzbaşı)oldu ve Manastır 3. orduya atandı.
1909 Hareket Ordusu Kurmay Başkanı (31 Mart Ayaklanmasını bastırdı.)
1911–1912 Trablusgarp Savaşı’nda Binbaşı görevini aldı.
Balkan savaşları sonunda (1912–1914) Sofya Askeri Ateşe
1914 (1. Dünya Savaşı Başlarken) 19. Tümen Komutanı olarak Tekirdağ’da görevlendirildi.
1915 (Çanakkale Savaşı’nda) Anafartalar grup komutanı.
1916 Edirne ve Diyarbakır’da görev aldı.(Tümgeneral) Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.
1918 Halep 7. ordu komutanı.
Mondros ateşkes antlaşmasından sonra Yıldırım orduları grup komutanlığı.
19 Mayıs 1919’da samsun’a çıkarken görevi 9. ordu müfettişi.
19 Eylül 1921 (Sakarya zaferinden sonra) Gazilik ve Mareşallik rütbesinin aldı.(TBMM verdi.)
NOT:
Mustafa Kemal 1899’da Manastır Askeri İdadisini bitirip, İstanbul’da harp okuluna girdi ve 1902’de “Teğmen” rütbesiyle mezun oldu.
NOT:
Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisindeyken (lise) sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata; Tarih öğretmeni kolağası Mehmet Tevfik Bey sayesinde de Tarihe ilgi duydu.
NOT:
Mustafa Kemal ve 4 şehir → Selanik (doğduğu ve eğitim gördüğü yer.), Manastır (Fikir hayatının şekillendiği yer.)


I. MEŞRUTİYET


(1876 )

Padişahı Abdülhamit’tir.
İlanında Jön Türklerin etkisi olmuştur.
Anayasası Kanun-i esasi’dir. Halk sınırlı olsa da yönetime ilk kez katıldı. (Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
Meşrutiyet’te son söz padişaha aittir ve iki meclis vardır. Meclis-i Ayan (Padişah seçer) Meclis-i Mebusan (Halk seçer), padişah meclisi açma, kapama yetkisine sahiptir.
Mecelle Osmanlı medeni kanunudur.
II. Abdülhamit 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşını bahane ederek meclisi kapatmıştır.


II. MEŞRUTİYET


(1908)

Padişahı II. Abdülhamit’tir.
İlanında İttihat ve Terakki etkili olmuştur.
En önemli olayı 31 Mart Ayaklanmasıdır. Mustafa Kemal Hareket ordusu kurmay başkanı olarak ayaklanmayı bastırdı.31 Mart ayaklanması dinci ve gerici bir ayaklanmadır. Amacı meşruti yönetim yerine şeriatı getirmekti.
Kanun-i esasi’de yapılan en önemli değişiklik 1909 değişikliğidir. Padişahın meclisi açma-kapama yetkisi elinden alındı. Sürgüne gönderme, Basına sansür getirme yetkisi kısıtlandı.
İttihat ve Terakki 1913’te Bab-ı Ali baskınıyla yönetime el koydu.


TRABLUSGARP SAVAŞI
  • Siyasi birliği geç tamamlayan İtalya, Akdeniz ticaretini ele geçirmek için ve de hammadde, pazar arayışı için Trablusgarp’a saldırdı.(Bugünkü Libya)
  • Donanmamız yetersiz olduğu için ve uzak olduğu için buraya asker gönderemiyoruz.
  • Mustafa Kemal Enver Paşa gibi yetenekli birkaç subay gönderiliyor. Derne ve Tobruk’ta başarı sağlanmada İtalya’nın onikiada’yı almasıyla udi antlaşması (1912) imzalanıyor. Bu antlaşmaya göre;
—B → BİNGAZİ

—O → ONİKİ ADA

—T → TRABLUSGARPI.BALKAN SAVAŞI


* Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçililik akımı ve Rusya’nın Panslavizm politikası, Osmanlının Trablusgarp Savaşı’nda güçsüzlüğünün anlaşılmış olması savaşın başlama nedenidir.
Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan Osmanlı’ya saldırdı.(Kasa yaba’dan hatırlanabilir.)
Savaş sonunda Londra antlaşması imzalanıyor. (1913) Osmanlı Midye-Enez hattının batısına kadar bütün Rumeli topraklarını kaybetti.(Selanik, Makedonya, Girit, Edirne Kırklareli, orta ve kuzey Makedonya kavala dede ağaç)
NOT:
I.Balkan
Savaşı sonunda Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.(ayrılan son devlet/Osmanlıdan ayrılan ilk devlet)


II. BALKAN SAVAŞI


*Savaşın nedeni; I.balkan savaşında en büyük payı Bulgaristancın almış olmasıdır.
— Sırbistan, Karadağ, Yunanistan Bulgaristan’a saldırdı.
—Osmanlı Midye-Enez çizgisini geçip Edirne ve Kırklareli’mi geri aldı. Savaş sonunda;

→ Osmanlı-Bulgaristan arasında; İstanbul ant.

→ Osmanlı-Yunanistan arasında; Atina ant.

→ Osmanlı-Sırbistan arasında; İstanbul ant.

→ Tüm balkan devletleri kendi aralarında Bükreş ant. imzaladı

UYARI:

İttihat ve Terakki partisi Baba-ı Ali baskınıyla yönetime el koydu.
OSMANLI’DA FİKİR AKIMLARI
Osmanlıcılık:
Tanzimat dönemi düşünce akımıdır.(Abdülmecit) Amaç din, dil, ırk farkı olmaksızın tüm Osmanlı vatandaşlarını birleştirmekti. Bu düşünce akımına en büyük darbeyi Fransız ihtilali vurdu
Ümmetçilik (İslamcılık) :
Burada amaç (II. Abdülhamit) tüm Müslümanları halifelik kurumu etrafında birleştirmekti.
Bu düşünceye en büyük darbeyi I.Dünya savaşında İngilizlerle işbirliği yapan Araplar vurdu.

Türkçülük:
Ziya Gökalpçın ortaya attığı ve ittihat ve terakki partisi tarafından beslenen “türkün türeten başka dostu yoktur.” Görüşüdür.

Turancılık:
Nihat atsız tarafından ortaya atılmış, amaç orta asyadaki tüm Türkleri tek bir bayrak altında birleştirmekti.
Âdem-i Merkeziyetçilik:
Prens Sabahattin tarafından ortaya atılmış, “tüm insanlar kardeştir.” Düşüncesidir.
Batıcılık:
1718’den beri (Lale Devri)yüzümüzü batıya döndüğümüz süreç. Osmanlının Avrupa'nın bilim ve tekniğini almasına denir


I.DÜNYA SAVAŞI


Genel sebebi:
Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı.
Sanayi devrimiyle başlayan sömürgecilik akımı.
Özel Sebepler:
Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik rekabet.
Almanya ve Fransa arasındaki Alsas Loren bölgesi sorunu.(zengin kömür madenine sahip bir bölge)
Osmanlı ve Avusturya-Macaristanın kaybettiği toprakları geri alma isteği.
İtalya’nın Akdeniz ticaretini ele geçirme isteği.
Bulgaristan’ın II. balkan savaşında toprak kaybetmesi ve Ege denizine inme emeli.
Rusların Panslavizm politikası ile sıcak denizlere(Akdeniz’e)inme emeli.
Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a son vermek istemesi.
Savaşın Başlama Anı:
Avusturya-Macaristan veliaht’ının Saraybosna’yı ziyaret ederken bir Sırplı tarafından öldürülmesi, I Dünya savaşının görünen nedenidir.(28 Haziran 1914)
Üçlü İttifak → Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya

Üçlü İtilaf → İngiltere, Fransa, Rusya

UYARI:
Savaş başladıktan sonra İtalya ittifak devletlerinin yanından itilaf devletlerinin safına geçmiştir.
UYARI:
Osmanlı ve Bulgaristan ittifak devletlerinin yanınsa savaşa katıldı.
UYARI:
Savaş başladıktan sonra Sırbistan, Japonya, İtalya, ABD, Romanya, Yunanistan, itilaf devletlerinin yanında savaşa katıldı.
Osmanlı’nın Almanya’nın yanında yer alma sebebi:
Alman hayranlığı (Enver paşa)
Almanların savaşı kazanacağına dair duyulan inanç ve Alman silah teknolojisine duyulan güven.
Kaybettiği toprakları geri alma isteği.Almanya’nın Osmanlı’nın Savaşa Girmesini İsteme Nedeni:
Halifeliğin gücünden faydalanma isteği.
Osmanlı’nın jeopolitik konumu.
Savaşı daha geniş bir alana yayma isteği.
Osmanlının hammadde ve insan gücünden faydalanmayı istemesi.
İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi düşünmüştür.
UYARI:
İngiltere, Osmanlı’nın Almanya’nın yanında savaşa girmesinin istememiş; hatta dış borçlarını silmeyi bile teklif etmiştir.
Savaşın Osmanlı İçin Başladığı An
İki Alman savaş gemisinin(Goben ve Breslav) Osmanlıya sığınması ve osmanlı’nın b gemileri aldığını açıklaması.(Yavuz ve Midilli) Daha sonra Rus limanlarını gizlice bombardımana tutmasıyla, Osmanlı savaşa dahil oldu.(12 Kasım 1914)__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-02-09, 21:20 #2
aşk bir yalan aşk bir yalan çevrimdışı
Varsayılan C: 8. sınıf inkılap (1. 2. ünite) özet


CEPHELERSALDIRI CEPHELERİ
Kanal: Amaç İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmekti.
Kafkas: 100,000 askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatının yapıldığı cephe

KENDİ TOPRAKLARIMIZIN DIŞINDAKİ CEPHELER
Galiçya
Makedonya MÜTTEFİKLERİMİZE YARDIM ETMEK İÇİN AÇTIĞIMIZ CEPHE
Romanya
SAVUNMA CEPHELERİMİMZ
Çanakkale
Suriye – Filistin
Yemen – Hicaz
Irak Cephesi
UYARI:
Bu cepheler içinde tek başarılı olduğumuz cephe Çanakkale cephesidir.
Çanakkale Cephesi:
• Amaç İstanbul’u alıp Osmanlı’yı savaş dışında bırakmak ve Rusya’ya yardım göndermekti sonucunda;
Savaş 2 yıl uzadı.
Savaşta 500,000 insan öldü.
M. Kemalin Askeri ve liderlik vasıfları tanındı.(“Ben size taarruzu emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum” sözünü burada söyledi.
Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında yer aldı.
Rusya’ya yardım gönderilemedi Bolşevik ihtilali çıktı.
Tüm mazlum devletlere bu savaş örnek oldu.
I.DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN ANTLAŞMALAR

ALMANYA → VERSAY
AVUSTURYA→ SAİNT GERMAİN
BULGARİSTAN → NÖYYİ
MACARİSTAN→ TRİANON
OSMANLI → SEVR
(VARSAYALIM TUNUS’TAN HATIRLANA BİLİR.)
OSMANLI DEVLETİNİ PAYLAŞMAK İÇİN YAPILAN GİZLİ ANTLAŞMALAR:
1915 boğazlar antlaşması
1915 Londra antlaşması
1916petrograt protokolü
1916 sykes picot protokolü
1916 mac mahon antlaşması
1917 saint jean de maurienne
•­I. DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI:
Osmanlı, Avusturya-Macaristan, Rusya, Almanya parçalandı.
Türkiye, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Litvanya, Macaristan gibi yeni devletler kuruldu.
Milletler cemiyeti kuruldu.
Sınırların belirlenmesinde milliyet prensibine uyulmadı, böylece II. Dünya savaşı çıktı.
Ümmetçilik politikası sona erdi.
Komünizm, Faşizm, Nazizim gibi yeni yönetimler kuruldu.
ABD’nin uluslararası etkisi arttı.
UYARI:
I. ve II. Dünya savaşını başlatan Almanya’dır.
I. ve II. Dünya savaşını bitiren ABD’dir.


WİLSON İLKELERİ
(18 Ocak 1919)


—Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.
Azınlıklara kendini yönetme hakkı verilmelidir.
Boğazlar, boğazlar komisyonu tarafından yönetilecek ve bütün devletlere açık olacaktır.
Çoğunluğu Türk olan topraklar Türk toprağıdır.
Milletler Cemiyeti(Cemiyet-i Akvam) Dünya barışını korumak için kurulacaktır.
Devletlerarası silahlanma yarışına girilmeyecek.
UYARI:
İngiltere, ABD Başkanı Wilson’un bu yayınladığı ilkelere ters düşmemek için;
Sömürgeciliğin yerine manda ve himayecilik
Savaş tazminatı yerine savaş onarımı ortaya atmıştır.PARİS BARIŞ KONFERANSI
(18 OCAK 1919


•I.Dünya savaşı sonunda imzalanacak barış antlaşmaları. Esaslarını belirlemek ve Osmanlı devleti topraklarını paylaşmak için yapıldı.
•Osmanlı devletini paylaşma konusunda anlaşmazlık çıktı(İlk kez). Gizli antlaşmalar ile İtalya’ya verilen Batı Anadolu Bölgesi, Yunanistan’a verildi. O bölge de İtalya gibi güçlü bir devlet yerine, Yunanistan gibi kukla bir devleti İngiltere çıkarına daha uygun buldu. Bu da İtalya’nın küsmesine neden oldu.
UYARI:
İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığının ilk kez yaşandığı yer Paris Barış Konferansıdır.
ATATÜRK’ÜN I.DÜNYA SAVAŞINDA SAVAŞTIĞI CEPHELER:


•Çanakkale-Kafkas-Suriye cephesi

MUSTAFA KEAL’İN ESERLERİ:
Geometri ders kitabı
Vatandaşlık Bilgileri ders kitabı
Subay ve Komutan konuşmaları
Taktik ve Tatbikat gezisi
Cumali Ordugâhı
Nutuk
MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI


1905’de Şam’da 5. ordu komutanlığı. ( Burada Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurdu.)
1907’de kolağası (kıdemli yüzbaşı)oldu ve Manastır 3. orduya atandı.
1909 Hareket Ordusu Kurmay Başkanı (31 Mart Ayaklanmasını bastırdı.)
1911–1912 Trablusgarp Savaşı’nda Binbaşı görevini aldı.
Balkan savaşları sonunda (1912–1914) Sofya Askeri Ateşe
1914 (1. Dünya Savaşı Başlarken) 19. Tümen Komutanı olarak Tekirdağ’da görevlendirildi.
1915 (Çanakkale Savaşı’nda) Anafartalar grup komutanı.
1916 Edirne ve Diyarbakır’da görev aldı.(Tümgeneral) Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.
1918 Halep 7. ordu komutanı.
Mondros ateşkes antlaşmasından sonra Yıldırım orduları grup komutanlığı.
19 Mayıs 1919’da samsun’a çıkarken görevi 9. ordu müfettişi.
19 Eylül 1921 (Sakarya zaferinden sonra) Gazilik ve Mareşallik rütbesinin aldı.(TBMM verdi.)
NOT:
Mustafa Kemal 1899’da Manastır Askeri İdadisini bitirip, İstanbul’da harp okuluna girdi ve 1902’de “Teğmen” rütbesiyle mezun oldu.
NOT:
Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisindeyken (lise) sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata; Tarih öğretmeni kolağası Mehmet Tevfik Bey sayesinde de Tarihe ilgi duydu.
NOT:
Mustafa Kemal ve 4 şehir → Selanik (doğduğu ve eğitim gördüğü yer.), Manastır (Fikir hayatının şekillendiği yer.)

I. MEŞRUTİYET
(1876 )
Padişahı Abdülhamit’tir.
İlanında Jön Türklerin etkisi olmuştur.
Anayasası Kanun-i esasi’dir. Halk sınırlı olsa da yönetime ilk kez katıldı. (Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
Meşrutiyet’te son söz padişaha aittir ve iki meclis vardır. Meclis-i Ayan (Padişah seçer) Meclis-i Mebussan (Halk seçer), padişah meclisi açma, kapama yetkisine sahiptir.
Mecelle Osmanlı medeni kanunudur.
II. Abdülhamit 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşını bahane ederek meclisi kapatmıştır.II. MEŞRUTİYET


(1908)
Padişahı II. Abdülhamit’tir.
İlanında İttihat ve Terakki etkili olmuştur.
En önemli olayı 31 Mart Ayaklanmasıdır. Mustafa Kemal Hareket ordusu kurmay başkanı olarak ayaklanmayı bastırdı.31 Mart ayaklanması dinci ve gerici bir ayaklanmadır. Amacı meşruti yönetim yerine şeriatı getirmekti.
Kanun-i esasi’de yapılan en önemli değişiklik 1909 değişikliğidir. Padişahın meclisi açma-kapama yetkisi elinden alındı. Sürgüne gönderme, Basına sansür getirme yetkisi kısıtlandı.
İttihat ve Terakki 1913’te Bab-ı Ali baskınıyla yönetime el koydu.TRABLUSGARP SAVAŞI

  • Siyasi birliği geç tamamlayan İtalya, Akdeniz ticaretini ele geçirmek için ve de hammadde, pazar arayışı için Trablusgarp’a saldırdı.(Bugünkü Libya)
  • Donanmamız yetersiz olduğu için ve uzak olduğu için buraya asker gönderemiyoruz.
  • Mustafa Kemal Enver Paşa gibi yetenekli birkaç subay gönderiliyor. Derne ve Tobruk’ta başarı sağlanmada İtalya’nın onikiada’yı almasıyla udi antlaşması (1912) imzalanıyor. Bu antlaşmaya göre;
—B → BİNGAZİ


—O → ONİKİ ADA

—T → TRABLUSGARP
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-02-09, 21:22 #3
aşk bir yalan aşk bir yalan çevrimdışı
Varsayılan C: 8. sınıf inkılap (1. 2. ünite) özet


I.BALKAN SAVAŞI


* Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçililik akımı ve Rusya’nın Panslavizm politikası, Osmanlının Trablusgarp Savaşı’nda güçsüzlüğünün anlaşılmış olması savaşın başlama nedenidir.
Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan Osmanlı’ya saldırdı.(Kasa yaba’dan hatırlanabilir.)
Savaş sonunda Londra antlaşması imzalanıyor. (1913) Osmanlı Midye-Enez hattının batısına kadar bütün Rumeli topraklarını kaybetti.(Selanik, Makedonya, Girit, Edirne Kırklareli, orta ve kuzey Makedonya kavala dede ağaç)
NOT:
I.Balkan
Savaşı sonunda Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.(ayrılan son devlet/Osmanlıdan ayrılan ilk devlet)


II. BALKAN SAVAŞI


*Savaşın nedeni; I.balkan savaşında en büyük payı Bulgaristancın almış olmasıdır.
— Sırbistan, Karadağ, Yunanistan Bulgaristan’a saldırdı.
—Osmanlı Midye-Enez çizgisini geçip Edirne ve Kırklareli’mi geri aldı. Savaş sonunda;

→ Osmanlı-Bulgaristan arasında; İstanbul ant.

→ Osmanlı-Yunanistan arasında; Atina ant.

→ Osmanlı-Sırbistan arasında; İstanbul ant.

→ Tüm balkan devletleri kendi aralarında Bükreş ant. imzaladı

UYARI:

İttihat ve Terakki partisi Baba-ı Ali baskınıyla yönetime el koydu.
OSMANLI’DA FİKİR AKIMLARI
Osmanlıcılık:
Tanzimat dönemi düşünce akımıdır.(Abdülmecit) Amaç din, dil, ırk farkı olmaksızın tüm Osmanlı vatandaşlarını birleştirmekti. Bu düşünce akımına en büyük darbeyi Fransız ihtilali vurdu
Ümmetçilik (İslamcılık) :
Burada amaç (II. Abdülhamit) tüm Müslümanları halifelik kurumu etrafında birleştirmekti.
Bu düşünceye en büyük darbeyi I.Dünya savaşında İngilizlerle işbirliği yapan Araplar vurdu.

Türkçülük:
Ziya Gökalpçın ortaya attığı ve ittihat ve terakki partisi tarafından beslenen “türkün türeten başka dostu yoktur.” Görüşüdür.

Turancılık:
Nihat atsız tarafından ortaya atılmış, amaç orta asyada ki tüm Türkleri tek bir bayrak altında birleştirmekti.
Âdem-i Merkeziyetçilik:
Prens Sabahattin tarafından ortaya atılmış, “tüm insanlar kardeştir.” Düşüncesidir.
Batıcılık:
1718’den beri (Lale Devri)yüzümüzü batıya döndüğümüz süreç. Osmanlının Avrupa'nın bilim ve tekniğini almasına denir
I. DÜNYA SAVAŞI
Genel sebebi:
Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı.
Sanayi devrimiyle başlayan sömürgecilik akımı.
Özel Sebepler:
Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik rekabet.
Almanya ve Fransa arasındaki Alsas Loren bölgesi sorunu.(zengin kömür madenine sahip bir bölge)
Osmanlı ve Avusturya-Macaristanın kaybettiği toprakları geri alma isteği.
İtalya’nın Akdeniz ticaretini ele geçirme isteği.
Bulgaristan’ın II. balkan savaşında toprak kaybetmesi ve Ege denizine inme emeli.
Rusların Panslavizm politikası ile sıcak denizlere(Akdeniz’e)inme emeli.
Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a son vermek istemesi.
Savaşın Başlama Anı:
Avusturya-Macaristan veliaht’ının Saraybosna’yı ziyaret ederken bir Sırplı tarafından öldürülmesi, I Dünya savaşının görünen nedenidir.(28 Haziran 1914)
Üçlü İttifak → Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya

Üçlü İtilaf → İngiltere, Fransa, Rusya

UYARI:
Savaş başladıktan sonra İtalya ittifak devletlerinin yanından itilaf devletlerinin safına geçmiştir.
UYARI:
Osmanlı ve Bulgaristan ittifak devletlerinin yanınsa savaşa katıldı.
UYARI:
Savaş başladıktan sonra Sırbistan, Japonya, İtalya, ABD, Romanya, Yunanistan, itilaf devletlerinin yanında savaşa katıldı.
Osmanlı’nın Almanya’nın yanında yer alma sebebi:
Alman hayranlığı (Enver paşa)
Almanların savaşı kazanacağına dair duyulan inanç ve Alman silah teknolojisine duyulan güven.
Kaybettiği toprakları geri alma isteği.Almanya’nın Osmanlı’nın Savaşa Girmesini İsteme Nedeni:
Halifeliğin gücünden faydalanma isteği.
Osmanlı’nın jeopolitik konumu.
Savaşı daha geniş bir alana yayma isteği.
Osmanlının hammadde ve insan gücünden faydalanmayı istemesi.
İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi düşünmüştür.
UYARI:
İngiltere, Osmanlı’nın Almanya’nın yanında savaşa girmesinin istememiş; hatta dış borçlarını silmeyi bile teklif etmiştir.
Savaşın Osmanlı İçin Başladığı An
İki Alman savaş gemisinin(Goben ve Breslav) Osmanlıya sığınması ve Osmanlı’nın bu gemileri aldığını açıklaması.(Yavuz ve Midilli) Daha sonra Rus limanlarını gizlice bombardımana tutmasıyla, Osmanlı savaşa dâhil oldu.(12 Kasım 1914)CEPHELER


SALDIRI CEPHELERİ
Kanal: Amaç İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmekti.
Kafkas: 100,000 askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekâtının yapıldığı cephe

KENDİ TOPRAKLARIMIZIN DIŞINDAKİ CEPHELER

Galiçya
Makedonya MÜTTEFİKLERİMİZE YARDIM ETMEK İÇİN AÇTIĞIMIZ CEPHE
Romanya

SAVUNMA CEPHELERİMİMZ
Çanakkale
Suriye – Filistin
Yemen – Hicaz
Irak Cephesi
UYARI:
Bu cepheler içinde tek başarılı olduğumuz cephe Çanakkale cephesidir.
Çanakkale Cephesi:
• Amaç İstanbul’u alıp Osmanlı’yı savaş dışında bırakmak ve Rusya’ya yardım göndermekti sonucunda;
Savaş 2 yıl uzadı.
Savaşta 500,000 insan öldü.
M. Kemalin Askeri ve liderlik vasıfları tanındı.(“Ben size taarruzu emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum” sözünü burada söyledi.
Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında yer aldı.
Rusya’ya yardım gönderilemedi Bolşevik ihtilali çıktı.
Tüm mazlum devletlere bu savaş örnek oldu.
I.DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN ANTLAŞMALAR
ALMANYA → VERSAY
AVUSTURYA→ SAİNT GERMAİN
BULGARİSTAN → NÖYYİ
MACARİSTAN→ TRİANON
OSMANLI → SEVR
(VARSAYALIM TUNUSTAN HATIRLANA BİLİR.)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-02-09, 21:22 #4
aşk bir yalan aşk bir yalan çevrimdışı
Varsayılan C: 8. sınıf inkılap (1. 2. ünite) özet


MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
(30 Ekim1920)


* İngiliz temsilcisi → Amiral Calthorpe
* Osmanlı temsilcisi → Bahriye Nazırı Rauf OrbayEn Önemli Maddeleri

—7. Madde: İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi stratejik bir noktayı işgal edebilecekti.(Kalan topraklarda elden gidebilir.)
—24. Madde: DEV BES’le (Diyarbakır, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Sivas) Doğu Anadolu’daki bu 6 vilayette (vilayet-i sitte) karışıklık çıkarsa buralar işgal edilebilecekti.(Burada Ermeni devleti kurulma amacı var.)
Diğer maddeler:

Boğazlar ve Askeri üsler itilaf devletlerine bırakılacaktı.
Bütün haberleşme araçları itilaf devletlerine bırakılacaktı.
Toros tünelleri ve demiryolları itilaf devletlerine bırakılacaktı.
Bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerin denetimi itilaf devletlerine bırakılacaktı.
İtilaf devletleri ve Ermenilerin savaş esirleri şartsız serbest bırakılacaktı.

Mondros’tan sonra:
—İngilizler → Musul, Diyarbakır, Antep, Maraş, Samsun
—Fransa → Adana, Urfa, Antep, Maraş, Mersin, Dörtyol
—İtalya → Antalya, Kuşadası, Bodrum, Konya
—Yunanistan → İzmir’i işgal ettiler.
Uyarı:
Bu antlaşma ile Osmanlı fiilen sona erdi.İlk işgal edilen yer Musul’dur. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgalinden sonra da kuvay-ı milliye başladı.


PARİS BARIŞ KONFERANSI


(18 OCAK 1919)

Konferansta I. Dünya savaşını bitiren antlaşma taslağı hazırlandı.
Savaş sırasında gizli antlaşmalar ile İtalya’ya verilen İzmir ve çevresinin, Yunanistan’a verilmesi, İtalya’nın küstürülmesine sebep oldu(bu olay itilaf devletleri arasında ilk anlaşmazlıktır). İtalya gibi güçlü bir devlet yerine, Yunanistan gibi kukla bir devleti İngilizler kendi çıkarına daha uygun gördü.
Konferansta milletler cemiyeti oluşturuldu.
Osmanlı topraklarını paylaşmada sorun çıkması üzerine Osmanlı ile yapacakları antlaşma (Sevr) sona bırakılacaktır.

Amiral Bristol Raporu:
Uluslararası alanda yunanlıların Türkler tarafından katledildiği söylentisi üzerine, ABD temsilcisi Bristol inceleme yapmak için İzmir’e gelmiş ve iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Harboard Raporu:
Doğu Anadolu’da Türklerin Ermenileri katlettiği (Erzurum) söylentisini araştırmak için gelmiş başka ABD temsilcisidir. İddiaların asılsız olduğu belgelenmiştir.
Uyarı:
Bu iki rapor uluslararası arenada haklılığımızı ortaya koymuştur.

Kuvay-ı Milliye
Mondros’tan sonra halkın işgallere karşı gösterdiği silahlı tepkidir. Türkçülük düşüncesiyle kuruldu. İhtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. Bulundukları bölgenin kurtuluşunu hedeflemiş, merkezden yönetilmemişlerdir.
Kurulma sebebi:
- Mondros’tan sonra yurdun işgali
- İstanbul hükümetinin işgallere tepkisiz kalması
- İzmirin yunanlılar tarafından işgali
Zararları: (ortadan kaldıran faktörler)
- Düzensiz vedisiplinsiz olması
- Merkezi dinlemeden hareket etmeleri
- İşgalleri durduracak güçte olmamaları
- Halktan zorla silah, para ve malzeme toplamaları
Yararları:
- Düzenli ordu kuruluncaya kadar zaman kazandırmıştır
- TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmışlardır.
- Ulusal bilincin oluşmasında etkili olmuşlardır.
CEMİYETLER
  • Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler
Rumların- Mavri mira
- Etnik-i Eterya Bizans’ı canlandırma (megalo idea)
- Rum Pontus
- Kordos

Ermenilerin
-Hıçnak ve Taçnak Ermeni devletini kurma

Yahudilerin
- Macabi, Alyans, İsrail Ticari çıkarlarını koruma
  • Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler:
- Sulh ve selamet-i Osmaniye fırkası kurtuluş padişahtadır.- Hürriyet ve itilaf fırkası
- Teali İslam --- kurtuluş Halifenin buyruklarına uymakla mümkün.
- Kürt teali----- Doğu Anadolu Kürt devleti kurmak.
- İngiliz muhipleri cemiyeti mandacı cemiyetler
- Wilson prensipleri cemiyeti
Yararlı Cemiyetler
- Trakya paşa eli Cemiyeti: Trakya’da mavri mivra’ya tepki olarak doğdu.(ilk kurulan yararlı cemiyet)

- İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İzmir’in Yunanlıların işgaline uğramasına tepki olarak doğdu.
- Redd-i İlhak: İzmir’in işgalinden önce kurulmuş bir cemiyettir. İzmir’in Yunanlılara verilmesine engel olmak amacıyla mücadele verdi.
- Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Pontus Rum’a karşı kuruldu.
- Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresinde Fransızların ve Ermenilerin işgalini önlemek amacıyla kurulmuş bir cemiyettir.
- Milli Kongre Cemiyeti: Milli mücadelenin haklılığını basın yayın yoluyla tüm dünyaya duyurmayı hedeflemiştir.

- Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu İllerinin Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla kuruldu.
GENELGELER
Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918’de itilaf devletleri donanmasının İstanbul’a demirlendiğini görünce ;”geldikleri gibi giderler” demiştir.
Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun2a çıkarken görevi 9. ordu müfettişi idi.
HAVZA GENELGESİ: (19 MAYIS 1919)
Ulusal bilinç uyandırılmaya çalışılmış
İşgaller protesto edilmiş.
Padişaha protesto telgrafları çekilmiş.
Azınlıklara kötü davranılmaması belirtilmiş.
UYARI:
İlk genelgedir. Mustafa Kemal İstanbul’a çağrıldı; fakat buna uymadı ve Amasya’ya gitti.

AMASYA GENELGESİ


(22 HAZİRAN 1919)
• Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy bu genelgeyi hazırladı. Kazım Karabekir ve Cemal paşa ise çektikleri telgrafla bu genelgeyi onayladı.
• Kurtuluş savaşının Amacı, Gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir.(Önemi)
AMAÇ: Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
GEREKÇE: İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da milletimizi yok olmuş göstermektedir.(İstanbul hükümetine duyulan güvensizlik belirtilmiştir.)
YÖNTEM: Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır.(İlk kez millet egemenliğinden bahsedilmiş; İstanbul hükümeti yok sayılmıştır.)
• Temsil heyetinden ilk kez bahsedildi.
•Sivas’ta bir kongre toplanmasının gerekliliğinden bahsedildi.
•Mevcut asker ve sivil örgütler dağıtılmayacak; yönetim başkalarına devredilmeyecek, silahlar teslim edilmeyecektir.
•Sivas’ta toplanacak kongre için seçimlerin yapılması seçimlerin yapıldığı yerde seçilen kişiler, yapılmadığı yerlerde halkın güvenini kazanmış üç kişi seçilerek Sivas’a gönderilmelidir.•Delegelerin seçimi, Redd-i İlhak Cemiyeti, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti belediyeleri tarafından yapılacaktır.
UYARI:
Genelgenin yayınlanması üzerine itilaf devletleri baskısına dayanamayan İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal’i geri çağırdı. Mustafa Kemal 7–8 Temmuz 1919’da resmi göreviyle beraber askerlik görevinden istifa etti.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-02-09, 21:23 #5
aşk bir yalan aşk bir yalan çevrimdışı
Varsayılan C: 8. sınıf inkılap (1. 2. ünite) özet


ve buda burada biter

son.......
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:35
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015