Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 19-02-09, 21:41 #1
namefes12 namefes12 çevrimdışı
Arrow Noktalama İşaretleri Nerlerde Kullanılır_?


Noktalama işaretleri harf sirasiyla
Ayraç
Ayraç, bir noktalama işaretidir.
Türkçe'de kullanımı
Cümle içinde, cümlenin yapısı ile doğrudan ilgili olmayan açıklamalar yapılması amacı ile kullanılır. Cümle içinde bir sözcük ya da cümleden sonra yapılması uygun görülen açıklamalar ayraç içine alınır.
Örnek: Frank Capra (1897-1991) Amerikalı bir film yönetmenidir. / Dolmabahçe Sarayı yapılana dek (1853) bütün Osmanlı Padişahlar) Cacatua (2 membros) Cacequi (3 membros)


Denden işareti
Denden işareti, bir noktalama işaretidir. Bir yazı veya çizelgede alt alta gelen aynı sözcük veya sözcük gruplarının yeniden yazılmaması için kullanılır.
Örnek:
Çarpma işleminin bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır.
Kapalılık özelliği
Dağılma ''
Birleşme ''


Eğik çizgi
Eğik çizgi, bir noktalama işaretidir. Zaman zaman, aynı işaretin İngilizce isminden dolayı, işarete slaş da denir. Türkçe'de ise taksim'de denilebilir.
Egik cizginin Kullanımı
1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına, Şiirlerden yapılan alıntılarda, mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek için kullanılır. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır parlayacak / O benimdir o benim milletimindir ancak.
2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:
3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve


Köşeli ayraç
Köşeli ayraç veya köşeli parantez, bir noktalama işaretidir.
Türkçe'de yay parantez içinde bulunan sözlerin yeniden parantez içine alınması gerektiğinde kullanılır.
Örnek: Nurullah Ataç'a göre "Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz." (Günce [17 Nisan 1953])
Örnek: Cumhuriyet Dönemi şairlerinden Cahit Sıtkı tarancı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi (özellikle Orhan Veli Kanık [1914-1950] ve arkadaşları) Türk şiirine yepyeni bir ruh kazandırmışlardır.
Bibliyografik künyelerde bazı ayrıntıların belirtilmesi için ayraç yerine kullanılabilir.
Örnek: Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı] birçok eserini Bodrum'da yazmıştır.


Kisa çizgi
Tire (Fransizca tiret), ya da kisa çizgi bir noktalama isaretidir. (-) seklinde sembolize edilir.
Türkçede kullanimi
Satira sigmayan kelimeler bölünürken satir sonuna konur.
Ara sözleri ve ara cümleleri ayirmak için kullanilir:
Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren genis yolun agzinda durmustu.
(Ömer Seyfettin)
Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayirmak için konur: al-is, dur-ak, gör-gü-süz-lük.
Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanilir: al-, dur-, gör-, ver-; basar-, kana-, okut-, tasla-, yazdir-.
Eklerin basina konur: -den, -lik, -is, -ak.
Heceleri göstermek için kullanilir: a-ras-tir-ma, bi-le-zik, du-rus-ma, ku-yum-cu-luk, ya-zar-lik, prog-ram.
Kelimeler arasinda "-den...-a, ve, ile, ila, arasinda" anlamlarini vermek için kullanilir: Türkçe-Fransizca Sözlük, Aydin-Izmir yolu, Ankara-Istanbul uçak seferleri, Türk-Alman iliskileri, Ural-Altay dil grubu, Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi, 09.30-10.30, Besiktas-Fenerbahçe karsilasmasi, Manas Destani'nda soy-dil-din üçgeni, 1914-1918 Birinci Dünya Savasi, 2003-2004 ögretim yili.
Matematikte çikarma isareti olarak kullanilir: 50-20 = 30''80-10=70


Nokta
Nokta, bir noktalama isaretidir.
1- Cümlenin sonuna konur:
Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.(Reşat Nuri Güntekin)

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:
3. (üçüncü), 15. (on beşinci);
II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl;
2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
I. 1. A. a.
II. 2. B. b.

5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
29.5.1453, 29.X.1923
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir.Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453

6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
Tren 09.15′te kalktı.
Toplantı 13.00’te başladı.
Tören 17.30′da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.(Tarık Buğra)

7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500

9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:
4.5=20

10. Jeodezide nokta; Arazi ölçü çalışmalarında; araziye yerleştirilen hem koordinatları(x.y:z) ölçülen hem de koordinat ölçüsünde kullanılan sabit (beton blok, metal boru ya da çivi, ahşap kzık vb. gibi. )işaretlere veya ölçüsü yapılacak detayı belirleyen işaretlere verilen addır.


Noktalama işaretleri
Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerin daha açık ifade edilmesi, tümcenin yapısı ve duraklama noktalarını belirlemek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak , sözün vurgu ve ten gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlerdir.
Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işaretleri, ayraç ve Kesme ait oldukları sözcüklere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.Noktalı virgül
Noktalı virgül , bir noktalama işaretidir. Bunun dışında çeşitli bilgisayar programlama dillerinde farklı işlevler gören bir işaret olarak da kullanılır.
Kullanım
1. Tümce içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır:
Erkek çocuklara Ahmet, Hasan, Veli, Erkin; kız çocuklara ise Lale, Canan, Pınar, Ayşe adları verilir.
Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakü.

2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

3. Kendilerinden evvelki cümleyle ilgi kuran ancak, yalnız, fakat, lâkin, çünkü, yoksa, bundan dolayı, binaenaleyh, sonuç olarak, bununla birlikte, öyleyse vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur

"Bir millet ordusunu kaybedebilir, bağımsızlığını da kaybedebilir; fakat dilini sakladıkça o millet yaşıyor demektir."

"Halis bir şiir fena okunabilir; lâkin sahte bir şiir iyi okunamaz."Noktalı çizgi
Noktalı çizgi (.–) bir noktalama işaretidir
Türkçede kullanımı
Satır başlarında bulunan başlıkları ayırmak için kullanılır.
Örnek: Ad.–Varlıkları bildiren sözlere ad denir.
Örnek: Sıra sıfatı.–Sıra anlamı veren sıfatlardır: birinci, ikinci, üçüncü...
Kesri yazılmamış ölçülerde kesir yerine kullanılır.
Örnek: İşe başladığımda maaşım 500 .– YTL idi. / Bu pencerinin eni tam 40 .– cm'dir.Soru işareti
Soru işareti, bir noktalama işaretidir.
Soru işareti Nerelerde Kullanılır?
1. Soru bildiren cümle ve sözcüklerin sonunda bildirilir.
-Nasıl bir düğün düşünüyorsun?
- Adınız?
- Mesleğiniz?
2. Herhangi bir bilginin şüphe ile karşılandığını veya kesin olmadığını anlatmak için yay ayraç içinde kullanılır.
- Okuldan 1996 (?) yılında mezun olmuş
- İki (?) saat içinde bütün kitabı okumuş
- Nasreddin Hoca (1208? – 1284) yılları arasında yaşamıştır.''
3. Bilinmeyen yer, tarih ve benzeri durumları belirtmek için kullanılır.
-Seyit Ali Reis (? – 1562) denizlerde yaşadığı macerayı anlatır.
4. Alay, küçümseme, şaşkınlık, yerme… gibi anlamlar taşıyan sözcüklerin yanında parantez içinde kullanılır.
-Onun kadar zeki (?) olduğunu hepimiz biliyoruz.
Tek tırnak işareti
Tek tırnak işaretikesme işareti bir noktalama işaretidir.
Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnak içine alınması gereken sözcük veya ifadelerin belirtilmesi için kullanılır.
Örnek: "Atatürk henüz 'Gazi Mustafa Kemal Paşa' Benden ona dair bir kitap için söz istemişlerdi." (Falih Rıfkı Atay)
Kesme işareti bir rakamdan sonra yazıldığında "dakika" anlamına gelir.
Örnek: 94' (= 94 dakika)
Ekleri özel isimlerden ayırmak için kullanılır:
örnek: Dur bekle o Ayşe'nin defteri!Ters Eğik Çizgi ( \ )
Bilgisayar yazılımlarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Dos>MD \Oyun
Ters soru işareti
Ters soru işareti (¿), dünya üzerinde sadece İspanyolca'da bulunan bir noktalama işaretidir. Soru cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise soru işareti eklenir. Windows kullanıcıları, karakteri alt+168 tuş kombinasyonuyla çıkarabilirler.Tırnak işareti
Tırnak işareti ("..." veya ") bir noktalama işaretidir.
1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."
2. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır:
Dilini bilmediğimiz bir ülkede, etrafımızda milyonlarca insan kaynaşsa da kendimizi "yalnız" hissederiz.
3. Kitap adları ve yazı başlıkları tırnak içine alınır:
Yahya Kemal' in bazı şiirleri "Kendi Gök Kubbemiz" adı altında çıktı.

NOT:ALINTIDIR...Alıntı Die R3P Vermessniz Ama Bunu Bulup Da Getirmekde Bir EMEK ++R3P=)))
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-02-09, 21:44 #2
namefes12 namefes12 çevrimdışı
Varsayılan C: Noktalama İşaretleri Nerlerde Kullanılır_?


Yorum pls konu gunzel kalsin
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-02-09, 19:09 #3
Varsayılan C: Noktalama İşaretleri Nerlerde Kullanılır_?


sus lannnnnnnnnnn
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-02-09, 20:16 #4
Jo3nT3rrY Jo3nT3rrY çevrimdışı
Varsayılan C: Noktalama İşaretleri Nerlerde Kullanılır_?


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen namefes12 Mesajı Göster
Yorum pls konu gunzel kalsin

sen önce yazı yazmayi öğren türkçeyi güzel kullanmayi öğren sonra konu aç herkes özenti olmuş lütfen yazsan n'olcak pls yazmişsin onu anladım ya şu gunzel neee :SS
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-04-09, 20:05 #5
namefes12 namefes12 çevrimdışı
Varsayılan C: Noktalama İşaretleri Nerlerde Kullanılır_?


Hızlı Yazarken Oldu!!!! :@
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 18:24
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015