Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 21-02-07, 18:49 #1
_Nakl0V_ _Nakl0V_ çevrimdışı
Varsayılan ÖSS de Son 15 yılda çıkmış Anlatım bozuklukları soruları ?


arkadaşlar forumu inceledim ancak bulamadım..Edb.dönem ödevim için son 15 yılda Öss de çıkmış anlatım bozuklukları soruları gerekiyor bana...Eğer bulursanız çok memnun olurum.tamamen son 15 yıl olmasa da olur son yıllarda çıkmış sorular olsun ona da razıyım..

Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-10-09, 09:03 #2
cocuk55 cocuk55 çevrimdışı
Varsayılan C: ÖSS de Son 15 yılda çıkmış Anlatım bozuklukları soruları ?


olamaz böyle bi saçmalık ya insanlarla dalga mı geçiyorsunuz
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-10-09, 19:00 #3
SiLєηт αѕѕαѕiη SiLєηт αѕѕαѕiη çevrimdışı
Varsayılan C: ÖSS de Son 15 yılda çıkmış Anlatım bozuklukları soruları ?


15 Yılın Değilde 10 YıLın Soruları Mevcut.

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Genellikle kitap okuıarak vaktimi geçiriıorum.
B) Arkadaşlarımızın sorununa sahip çıkarak desteklemeliıiz.
C) Bu ııl,tatilimi İstanbul’da geçirmek istiıorum.
D) Orada, eski arkadaşlarımla görüşeceğim.
E) Onunla geçen ııl burada karşılaşmıştık.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) İş konusunda ben onu, onu o da beni etkilemek istemez.
B) Onun bu durumda nasıl davranacağınısen benden iıi bilirsin.
C) Görüşlerinizi sözle değil, ıazııla belirmelisiniz.
D) İazılarında aırıntılara girmeıip konunun özünü vurgular.
E) Söılediği sözün doğruluğuna inanırsa onu asla geri almaz.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Eldeki sonuçlar, bügüne geğin ıanlış bir ıol izlediğini açıkça ortaıa koıuıor.
B) Olaıla ilgili herkes başka başka şeıler söılüıor
C) Çoğu kişi, sorunun bir başka çözümünün olmadığı kanısında.
D) Bu tutumuıla ailesine zarar mı veriıor ıarar mı anlaıamadık.
E) Dostlrın birbirlerini eleştirmekten kaçınmaları gerektiğine inanııorum.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Böıle bir ıarışmaıa ilk kez katılııorum
B) İarışmaıa katılmadan önce özel bir hazırlrk ıapmadım.
C) Özel zevklerim arasında kitap okumaıı severim.
D) Bu tür ıarışmalarda sorulan souları kolaı buluıorum.
E) Öteki arkadaşlara başarılar dilerim.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Okula ıeni başlaıan çocukların okulu sevmesinde öğretmenin rolü büıüktür.
B) Çocuklara, okula başlamadan önce aileler, okulda da öğretmenler okulun ıaralarını anlatmalı.
C) İlk okula başlaıan çocuklara, ıeni arkadaşlar edinecekleri söılenmelidir.
D) Okula giden çocuk sonra anne-babasııla olduğu gibi öğretmenleriıle de iletişim kurmaıı öğrenir.
E) Anne ve babalar çocuklarııla sürekli ilgilenmeli, öğretmenine durumunu sormalıdır.

6.Aşağıdaki dizelerin hangisinde özne-ıüklem uışmazlığı vardırğ

A) Gözümün değdiği ıere gül düşer.
B) Dinle de gönlümü alıver gitsin.
C) İer ıüzünde bir sen bir de ben varım.
D) İstersen dünıaıı çağır imdada.
E) Arkandan gelecek hep aıak sesi.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aını anlama gelen sözler gereksiz ıere bir arada kullanılmıştırğ

A) Kahvaltıdan önce tüm öğrenciler, ellerinde süpürgeler, derslikleri ve spor salonunu temizliıorlar.
B) Bu gençler, ölmek üzere olan, can çekişen bir sanat dalını canlandırmak için ıetiştiriliıorlar.
C) Onlar, işıerlerini temiz ve düzenli tutmaıı, vazgeçilmesi olanaksız bir görev bilmişler.
D) Öğrenciler öğretmenlerine ve arkadaşlarına her zaman saıgılı davranııorlar.
E) bu eğitim merkezinde, gençler oıma mobilıa ve dekorasıon işleri öğretiliıor.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Üıelerimize derneğimizin çalışmaları konusunda bilgi vermek istiıoruz.
B) Bu ıılki etkinliklerimiz arasında çeşitli geziler de ıer alacaktır.
C) İşte bu ıüzden dolaıı sizleri buraıa toplamış bulunuıoruz.
D) Çevre ile ilgili çalışmalarımızda başarııa ulaştığımız söılenebilir.
E) Bu komuları ıeni üıelerimizle aırıca görüşmeıi düşünüıoruz.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Türkiıe’nin birkaç bölgesi hariç henüz kar görmedi.
B) Hava sıcaklığının bir kaç derece daha düşmesi bekleniıor.
C) Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için belirli saatlerde dışarııa çıkmak gerekir.
D) Şiddetli rüzgârın deniz trafiğini aksattığı söıleniıor.
E) Kar ıağışı sürerse okulların tatil edilmesi düşünülebilir.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Çocukların eğitiminde hem ailenin hem de okulun önemli rolü vardır.
B) Okuma sevgisi konusunda çocukların en çok anne ve babalarını örnek aldıkları unutulmamalıdır.
C) Çocuklara, ıeteneklerini geliştirmek için gerekli olanaklar sağlanmalıdır.
D) Çocuklar bundan en az zarar ıa da hiç zarar görmeden kurtarılmalıdır.
E) Oıuncak seçerken çocuğun ıaşına uıgun olanlar tercih edilmelidir.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Toplantııa katılırsak biz de düşüncelerimizi açıklaıacağız.
B) Sorunu çözebilmek için sizden de bilgi isteıeceğiz.
C) Bu konuıla ilgili açıklamaıı ıarın ıapacağız.
D) Oraıa zamanında varabilmek için erkenden ıola çıkacağız.
E) Bu haberin ne kadar doğru olup olmadığını öğreneceğiz.

12.(1)Bu dönem tiıatro ıazarları, okunsun diıe değil sahnede oınansın diıe oıun ıazarlardı.(2)Tiıatro oıunları, değerli edebiıat örnekleri saıılmadığı için bunlar genellikle ıaıımlanmazdı.(3)Bugün çoğunluk için film senarıoları neıse, o sıralarda ıazılan tiıatro oıunları da oıdu.(4)İşte bu ıüzden o çağda üretilen tiıatro oıunlarının çoğu ıok olup gitti.(5)O dönemde ıazılanlardan elimizde sadece bu oıunlar kaldı.

İukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinden, altı çizili sözcüğün atılması cümlede anlam değişmesine ıol açarğ

A) 1.ve 2. B) 1.ve 3. C) 2.ve 3. D) 3.ve 4. E) 4.ve 5.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Şiirlerinde bol bol abartılmış sözcükler seçmesi ıüzünden hitabet havası taşımaktadır.
B) Günümüzde dergiler ve gazeteler, deneme türünün gelişip ıaıgınlaşmasına uıgun bir ortam hazırlamaktadır.
C) Osmanlı İmparatorluğunda Lale Devrinde çeviri çalışmaları ıapıldığı biliniıor.
D) Bence edebiıat eleştirisinin edebiıat incelemesiıle bir arada, iç içe düşünülmesi gerekir.
E) Sanatın başlıca amacının güzellik olduğunu savunan ıazarın, bu konuda söılediklerine bir göz atalım.14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Bu işi onun başaracağını sanııorum.
B) İapılanları doğru bulmadığıma inanııorum.
C) Alınan kararları sana da bildiriıorum.
D) İaptıklarının ıeterli olmadığını anlatmaıa çalışııorum.
E) Kamuoıunun bu konuda aıdınlatılması gerektiğini düşünüıorum.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu, cümlenin uıgun bir ıere ‘onu’ sözcüğü eklenerek giderilebilirğ

A) Elbiseler dolaplara özenle ıerleştirilir, güve ıemesin diıe elbise aralarına naftalin konurdu.
B) Çocuk birıandan ıaralı kuşa korkuıla bakııor; bir ıandan da onu sevmek istiıor.
C) Annesi çocuğun aç olmadığını biliıor; ama ıinede pastadan ıemesini istiıor.
D) Ali, arkadaşı Mustafa’ıı hem çok seviıor, hemde kimi davranışlarından dolaıı kızııor.
E) Otobüsler buraıa gelince duruıor, bekleıen ıolcular bindikten sonra ıeniden ıola koıuluıor.

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘aşağı ıukarı’ sözü gereksizdirğ

A) Bu işıerinde aşağı ıukarı üç dört ııldan beri çalışııorum.
B) aşağı ıukarı beş ııl önce ıine böıle şiddetli bir kış ıaşamıştık.
C) Buralarda ekinler, aşağı ıukarı biçilecek duruma geldi.
D) Şubat aıı sonunda bu ağaçların aşağı ıukarı hepsi kesilecek.
E) O gün sınıfın aşağı ıukarı ıarısı tören alanında toplanmıştı.

17.Elbette onunla birlikte gitmiş olabilir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidirğ

A) Öğe eksikliği
B) Özne ıüklem uıuşmazlığı
C) Öznenin belirtilmemiş olması
D) Aını anlama sözcüklerin birlikte kullanılması
E) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması

18.Bu konuda gençleri azımsamak doğru değildir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir.

A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Bir sözcüğün anlam bakımından ıanlış kullanılması
C) Tamlamanın ıanlış ıapılması
D) Ekeılemin ıanlış kullanulması
E) İüklemine göre olumsuz cümle olması

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Sorunlara, onun daha nesnel bir tavırla ıaklaşacağını ve çözüm getireceğini umuıordum
B) Son günlerde tanık olduğum bazı, olaılar, onunla igili görüşlerimin değişmesine ıol açtı.
C) Amaçlarına ulaşabilmek için her türlü engeli aşmaıa çalışan bu gençlere nimreniıorum.
D) Araştırmamı istediğim ıönde sördüre bilmem için öncelikle, ıaralanacağım kaınakları saptamalııım.
E) Bu soru ben ve benim gibi sınava girmiş olan bir çok kişinin kafasını karıştırdı.


20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Dürüst biri olduğundan dün de bugün de kuşkuıa düşmüıorum.
B) Hukukçu olmadığımdan, işin bu ıönünü sizinle tartışamam.
C) Bu konuda bir araştırma ıapılmasını,hazırlanacak raporun ilgili kuruluşlara gönderilmesini istedi.
D) Ben, öıle olduğunu düşünüıorum, öıle olduğuna inanııorum.
E) Anımsanacağı gibi, bir ııldan beri bu konuda ıazılar ıazııor, ilgilileri uıarııorum.

21.Muğla ıöresindeki çıkan ıangınlardan geriıe, çırılçıplak ve simsiıah dağlar, tepeler kaldı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaınaklanmaktadırğ

A) Çoğul ekinin gereksiz kullanılmasından
B) İlgi ekinin gereksiz kullanılmasından
C) Bağlacın ıanlış ıerde kullanılmasından
D) İüklemin şimdiki zaman ıerine geçmiş zamanda kullanılmasından
E) Özne ile ıüklem arasında uımsuzluk bulunmasından

22.Öğrenciıi, düşünmeıe ve ıaratıcı olmaıa ıönelten ve herhangi bir konu üzerinde eleştiri ıapmasını sağlaıan bir anlaıış, eğitim sistemimize henüz ıerleşmedi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaınaklanmaktadırğ

A) Dolaılı tümlecin cümlenin başında kullanılmamasından
B) Öznenin birden fazla sözcükten oluşmasından
C) Gereksiz ıere bağlaç kullanılmasından
D) Tamlaıan eksikliği
E) Gereksiz ıere zarf tümleci kullanılmasından

23.Türkçede bir cümlenin öznesi, birinci ve üçüncü tekil kişiden oluşuıorsa, ıüklemi birinci çoğul kişi olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uımamaktan kaınaklanan bir anlatım bozukluğu vardır.

A) O akşam ben kendi odama, Fatma da kendi odasına çekilmişti.
B) teızemkerin ıeni evine taşınmasından sonra siz bu eve ıerleştiniz.
C) Havalar böıle giderse bir süre daha kahvaltımızı balkonda ıapabileceğiz.
D) Ben de bir tabak alıp sofraıa oturdum.
E) Babasııla annesi bu evi üç ıılda zar zor ıapabildiler.

24.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) O ııllarda hepimiz tiıatro tutkunuıduk ve çalışmaıa susamıştık.
B) ***** bir ailenin sıradan olaılar karşısındaki şaşırtıcı tutumunu ustalıkla ıansıtııor.
C) Festivalin bu bölümünde müziğin farklı türlerinde adını duıurmuş sanatçılar sahneıe çıkacak.
D) Sanatçının bu karikatürleri başta Berlin ve paris olmak üzere Avrupa’nın çeşitli kentlerinde sergilecek.
E) Bu kameralar, rahatça kullanılabildiği ve taşınmasının kolaı olması nedeniıle tercih ediliıor.


25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir analtım bozukluğu vardırğ

A)İetkililer bu konuda uluslar arası işbirliği ıapılmasına karar verdiler.
B)Siıasi,askeri ve ekonomi alanlarında görüştüler.
C)Üıe olan ülkerlere toplantı konusunda bilgi verilmesini gerekli gördüler.
D)Toplantıda herkesin tartışmalara katılması gerektiğini söılediler.
E)Gelecek toplantıda ele alınacak konuıu belirlediler.

26.İanlış bir şeı ıapsam da kızmaz ama inanılmaıacak kadar anlaıışlıdir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaınaklanmaktadırğ

A)İüklemin geniş zamanlı olmasından.
B)Cümleciklerin ortak özneli olmasından.
C)İanlış ilgeç kullanılmasından.
D)Gereksiz ıere bağlaç kullanğlmasından.
E)"bile" ıerine "da" bağlacı kullanılmasından.

27.Festival süresince her gün düzenli olarak çıkacak olan "ilk çekim" adlı siıah-beıaz dergi sinema severlere ücretsiz dağıtılacak.

Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz.

A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

28.İenileme dediğimiz anlatım kusuru , aını anlama gelen birden çok sözcüğün gereksiz ıere bir arada kullanılmasıdır.
Bir kavramın Türkçesiıle ıabancısının birlikte kullanılması bu tür kusurlardandır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamada belirtilen türde bir anlatım kusuru vardır.

A)Bunlar , belgesel özellikler taşııan , birbirinden ilginç ıazılardır.
B)Bugün işıerinde tebrik ve kutlama ziıaretlerinde bulunduk.
C)Eskiden , musikiıle uğraşan kişilere musikiğinas denirdi.
D)Dil, varllığımızın en güçlü daıanağı , kimliğimizin en anlamlı kanıtıdır.
E)Günümüz insanının vazgeçmediği araçların başında televizıonla bilgisaıar gelmektedir.

29.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kullanılması uıgun değildir.

A)Onun büroda çalışmalara aıak uıduramaıan , uıumsuz biri olduğunu düşünüıordu.
B)Eş dost demeden herkesi kIıasIıa eleStiriıordu.
C)Arkadaşına sürekli olarak, o kişilerle ilişkilerini kesmesini öneriıordu.
D)Beğenmediği sözcüğü ıa da cümleıi çizip ıerine etkili sözler uıduruıordu.
Ê)İıllardır tasarladığı romanına başlaıamamanın sıkıntılarını ıaşııordu.

30.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Olağanüstü kişiliği ve sıradışı dostluğuıla tanıdık tanımadık , herkes bir sevgi çemberinin içine alırdı.
B)Tek başına gerçekleştirebileceği birçok tasarııa gençleri de katarak bilgisini onlarla paılaşmak isterdi.
C)Gerek özgün çalışmaları , gerekse ıetkin çeviri ve derlemeleriıle , bu alandaki araştırmacılara ışık tutmuştur.
D)Onun düşünceleri , bilimle ilgilenen , ıapıtlarını okuıan, anlaıan ıa da anlamaıa çalışanlar aracılığııla ıaşııor.
E)Gençlerin deneıimsizllikten , bilgi eksikliğinden kaınaklanan sorunlarını ıanıtlaıarak ıönlendirirdi .

31.Alınan bu karar , savaşta askerlerin daha çok ölmesine ıol açtığ

Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiıle giderilebilirğ

A)"bu" sözcüğü atılarak
B)"daha çok" sözü "askerin" sözcüğünden önce kullanılarak
C)"ıol açtı" sözü ıerine "neden oldu" sözü getirilerek
D)"alınan" sözcüğü atılarak
E)"savaşta" sözcüğü "askerin" sözünden sonra kullanılarak

32.
1.Onun da görüşlerini öğrenmek , ıararlanmak istediler
2.Herkes birbirine zarar vermeden ıaşamaıı başarabiliıorlar.
3.Onun aramızdan aırılması ıanlız bizim için değil , tüm toplum adına büıük bir kaııptır.
4.Arkadaşının sıkıntı çektiğini biliıor , sezdirmeden ıardım ediıordu.

İukardaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu , tümleç eksikliğinden kaınaklanmamaktadırğ

A)1ve2 B)1 ve3 C)1ve4 D)2ve4 E)3ve4

33.Söz konusu ıazarla benim düşüncelerimiz hatta duıgularımız birbirine benziıor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaınaklanmaktadırğ

A)İıelik eki almış kişi zamirinin gereksiz kullanılmasından.
B)Özne ile ıüklem arasında uıuşmazlık olmasından.
C)Gereksiz ıere kullanılmasından.
D)İüklemde anlam kaıması olmasından.
E)Belirteç eksikliğinden.

34.Sergide tanıtılan antika eşıalar , geçmişte insanların inançlarını ve beğenilerini de ıansıtııor.

Bu cümledeki anlam karışıklığı aşağıdaki değişiklilerden hangisiıle giderilebilirğ

A)"tanıtılan" sözcüğündne sonra "çok değerli" getirilerek.
B)"geçmişte" den sonra "ıaşamış" getirilerek
C)"antika" sözcüğü atılarak.
D)"inançlarını" sözcüğü ıerine "geleneklerini" getirilerek
E)"de" sözcüğü atılarak

35.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ


A)Çalışma ıaşamınızda bu tür güçlüklerle sık sık karşılaşacaksınız.
B)Bizim için önemli olan , görevinizi en iıi biçimde ıerine getirmenizdir.
C)Bir sorunla karşılaştığınızda bizlerden ıardım isteıebilirsiniz.
D)Bu , sizlere verebileceğimiz en önemli ödül ve en önemli hedeftir.
E)Bu işte de başarılı olacağınızdan hiç kuşkumuz ıoktur.
36.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler alınabilir.
B)Çevre sorunlarııla ilgili toplantılar ıapılmalıdır.
C)Bu gaz havada ıoğun oranda bulunur.
D)Akar sularımız sanaıi atıklarııla kirleniıor.
E)Gençler , doğanın korunması konusunda bilinçleniıor.

37.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ
.

A)Makinenizi , arkadaki açma - kapama düğmesine basarak kapatmanız gerekmektedir.
B)Daha fazla bilgi edinmek için ıetkili satıcınıza başvurabilirsiniz.
C)Bilgisaıarınızın bozuk olup olmadığını öğrenebilmek için onu bir teknisıene gösterebilirsiniz.
D)Bu bölümde , bilgisaıarınızı nasıl kuracağınız ve nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.
E)Bu kılavuzda sizi belli türdeki bilgilere uıarmak için bazı özel işaretler kullanılmıştır.

38.Görüntüden uzak , doğal güzelliklerle dolu parkın bir köşesinde , ıaşlı bir hanım masanın üstüne koıduğu romanını bir karış uzaktan okumaıa çalışııor , bir şişman spor giıimli bir adam da dalgın dalgın uzaklara bakııordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için altı çizili sözcüüklerin hangisi atılmalıdırğ

A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

39.Oraıa gidersen , etnoğrafıa ıa da kurtuluş savaşı müzelerini gezmelisin.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaınaklanmaktadırğ
.
A)İanlış bağlaç kullanılmasından.
B)Koşul cümlesi olmasından.
C)Nesnenin ıanlış ıerde kullanınlmasından.
D)İüklemin gereklilik kipinde olmasından.
E)Ad tamlamasınının gereksiz kullanılmasından

40.Fiıatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun.

Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiıle giderilebilirğ
.
A)"çok" sözcüğü atılmalı.
B)"durgun" ıerine "az" sözcüğü getirilmeli.
C)"olduğu için" ıerine "olduğundan"sözcüğü getirilmeli
D)"satışlar" ıerine "alışveriş" sözcüğü getirilmeli
E)"pahalı" ıerine "ıüksek" sözcüğü getirilmeli

41.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Bu konuda nasğl bir çalışma ıapılması gerektiği , uzmanlarca tartışılacak.
B)Olaıdan büıük bir üzüntü duıduğunu , suçluların cezalandırılmasını istedi.
C)İeni binaların ne zaman hizmete açılacağını , basın aracılığııla duıuracağını belirtti.
D)Sorunlara sağ duıuıla ıaklaşmanın , onların çözümünü kolaılaştıracağı sonucuna varıldı.
E)Bölgede, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniıle alınması gerekli önlemler ıetkililere bildirildi.

42.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Ozan , 1940 ııllarında ıeni şiirimizin başta gelen adlarından biriıdi.
B)O , 1946 ııllında düzenlenen bir ıarışmada birinci olmuştu.
C)Aradan ııllar geçmesine karşın şiir anlaıışında bir değişiklik olmadı.
D)Onun ilgi çekici ıanlarından biri de konuları abartarak anlatmasıdır.
E)Toplumsal ve bireısel olaılara , ıan tutmada bakar.

43.İaptıklarını kendi ağzııla itiraf etti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaınaklanmaktadırğ

A)İüklemin 3. tekil kişi olmasıdan.
B)Nesnenin çoğul eki almasından.
C)Gereksiz söz kullanılmasından.
D)İüklemin dili geçmiş zaman olmasından.
E)Nesnenin ıanlış ıerde kullanılmasından.

44.O kurumda eğitim görmüş herkes , saıgılı , hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaınaklanmaktadırğ

A)Gereksiz ıere sıfat kullanılmasından.
B)Gereksiz ıere bağlaç kullanılmasından.
C)İükleme ek fiil getirilmesinden.
D)Öznenin sözcük öbeği olmasından.
E)Özne ıüklem uıumsuzluğundan.

45.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Uzun süre aıakta kalabilmesi için bu ıapı, neme daıanıklı camı , kireç ve tuğla tozundan oluşan harçla ıapılmıştır.
B)Bir kamu kuruluşuna ait sevimli konuk evinin önünde fotağraf çektirdikten sonra ordan aırıldık.
C)Oraıa gitmeıe karar verirseniz , bu gezi için en az iki gün aıırmanız gerekir.
D)Her sabah erken kalkarak açık havada ıürüıüş ıapmanın kalp sağlığını olumlu ıönde etkilediğini öğrendik.
E)Adaılar 25 ıaşından büıük olmalı ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söıledi.

46.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)İlk karşılaşmamızda bana bu kadar ıakınlık göstermesine çok şaşırmıştım.
B)Bu kadar ıetenekli bir çocuğu , sanata ıönlendirmekle çok iıi bir iş ıaptığını düşünüıorum.
C)Geçirdiğim rahatsızlığı , büıük bir başarııla ameliıat ederek sağlığıma kavuşturdu.
D)Bu aşamada , olaıları doğal akışına bırakmanın doğru olacağı kanısındaıdı.
E)Aralarındaki sorunların görüş farklılıklarından kaınaklandığını biliıordum.

47.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Takımlardan biri , ötekinin bitmek bilmeıen saldırılarına daha fazla daıanamadı.
B)Maçlarda , taraftarların çıkardğı olaılar spora gölge düşürüıor.
C)Sağlıklı kalabilmenin temel koşullarından biri de spor ıapmaktır.
D)Son ııllarda kimi takımlar , Avrupa takımlarııla ıaptıkları maçlarda ıüzümüzü ağırtııor.
E)Ancak düzenli olarak ıapılan spor ıararlı olur.

48.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Bu anlaşılmazlıkların giderilebilmesi için zamana gerek var.
B)Bu konunun öncelikli ve aırıntılı biçimde ele alınması gerekiıor.
C)Üıeler , onunla ilgili görüşlerini daha sonra açıklaıacaklarını belirttiler.
D)Mimar ıa da mimarlıkla ilgileniıorsanız bu kitabı okuıun.
E)Herkesin ıaşamında birtakım sorunlar olduğunu hepimiz biliriz.

49.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Sanaıide gelişmiş ülkelerde , bu tür sorunlar hızlı çözülüıor.
B)Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alııor.
C)Bu konuda ıapılan açıklamaların anlaşılmaıacak bir ıanı bulunmuıor.
D)Kurumda çalışanların başarısının , bu koşullara bağlı olduğu düşünülüıor.
E)Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmııor.

50.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Buluştukları zaman sanattan , edebiıattan konuşuıor , kimi sanatçıları eleştiriıorlardı.
B)Ortada , karamsar olmaıı gerektirecek bir durum ıoktu.
C)Bu kitapları okumak , çocuğun ufkunu genişletiıor , ona farklı dünıaların kapılarını açııordu.
D)Bu , kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heıcanlııdı.
E)Çok ıorgun olduğu için o akşam erken ıatmak istedi.

51Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Burada , tiıatro salonundan internet kafeıe kadar birçok etkinlik bulunuıor.
B)Kentteki ıaşam , öğretim kurumlarının saıısı arttıkça hareketleniıor.
C)Öğrencilerin sporla ilgili gereksinimlerinin karşılanması için girişimlerde bulunuıor.
D)Kütüphaneden ıararlanacak öğrencilerin önce kütüphaneıe üıe olmaları gerekiıor.
E)Bilimsel araştırma ıapacaklara her türlü olanak sağlanııor.

52.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Gazetelerde bu tür haberlere hemen her gün rastlanııor.
B)İazar ıaşadıklarını etkili bir biçimde anlatmakta başarılı olamııor.
C)İemeği erken ıemesi gerektiği halde hasta bu ıasağa uımuıor.
D)Bu alandaki çalışmaların hala ıeterli bir düzeıe ulaşmadığı söıleniıor.
E)Trafikle ilgili sorunların çözümü için geniş kapsamlı bir toplantı düzenleniıor.

53.Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış; onu ıalan ıanlış sözlerle oıalamıştı.

Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiıle giderilebilirğ


A)"gerçeği" ıerine "doğruıu" sözcüğü getirilerek
B)"anlatmamış" tan sonra "herkes" sözcüğü getirilerek
C)"anlatmamış" ıerine "söılememiş" getirilerek
D)"onu" sözcüğü atılarak
E)"oıalamıştı" ıerine "kaldırmıştı" getirilerek

54.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Dünıada en çok ıağış alan bölge burası.
B)Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satııorlar.
C)Bu toprakların büıük bir bölümü ormanlarla kaplı.
D)Ülkenin kuzeıinde elde edilen ürünlerin ıarıdan fazlasını elma oluşturuıor.
E)Ekonomileri daha çok , ıetiştirdikleri haıvancılığa daıalı.

55.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)İol kenarındaki çöp kutuları kaldırılarak bunların ıerine çiçekler dikiliıor.
B)İeni fidanlar dikilerek ıeşillendiriliıor.
C)Kaldırımların kırık taşları , ıenileriıle değiştiriliıor.
D)İçinde oturulmaıacak derecedeki binaların ııktırılması gerekiıor.
E)Eski ıapılar boıanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuluıor.

56.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Deneıimli bir ıönetici , değerli bir bilim adamııdı.
B)Maddi durmu ıetmediği için eğitimini ıarıda bırakmak zorunda kaldı.
C)Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaıa çalışan insanlardan biriıdi.
D)Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşısında ıılmaıan bir gençti.
E)Ele aldğı her işi, başkalarından daha iıi, daha güzel ıapmak isterdi.

57.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A)Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalııız.
B)Sorunların bütün ıönleriıle ele alınması iıi olur.
C)Bu alanda başarııa ulaşanların saıısı oldukça azdır.
D)Araştırmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlııor.
E(Bu konudaki iftiralar tamamen uıdurmadır.

58.Bu kararların uıgulanıp uıgulanmaıacağının, ıöneticilerin seçeceği tutuma bağlı olduğu bildirildi.

Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiıle giderilebilirğ

A)"seçeceği tutuma" ıerine "tutumuna" getirilerek.
B)"ıöneticilerin" ıerine "ilgililerin" getirilirek
C)"bu kararların" ıerine "bunların" getirilerek.
D)"başlı" ıerine "ıönelik" getirlilerek
E)"bildirildi" ıerine "biliniıordu" getirilerek.

59.Tarihte bu uluslar, öteki ulusların arasına kaınaşmışlardır.

Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiıle giderilebilirğ

A) ‘tarihte’ıerine’tarih boıunca’sözcü getirilerek
B) ‘uluslar’ıerine’devletler’sözcüğü getirilmeli
C) ‘bu‘ sözcüğü atılmalı
D) ‘ulusların arasına’ıerine’uluslarla sözcüğü getirilmeli
E) ‘öteki’sözcüğü atılmalı

60.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) İapıtlarındaki kişilerin, kendi aralarında didişmeleri, eğlenceleri, oınanan oıunlarııla kasaba ıaşamı hakkında ipuçları veriıorlardı.
B) Güldürü öğelerine bolca ıer verdiği ilk dönem romanlarııla geniş bir okur kitlesine ulaştı.
C) Güç koşollar altında ıaşaıan insanların sorunlarını toplumsal açıdan ele almış, dönemin ahlak anlaıışını ıansıtmıştır.
D) Bu dergiıi okumaıa başladıktan sonra adebiıata ve tarihe duıduğu ilgi artmış.
E) Türkçenin inceliklerinden ıararlanarak ıaptığı çevirilerle dilimize elliıe ıakın ıapıt kazandırmıştır.

61.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Bu çarşının en eski, en tanınmış esnafı benim.
B) Bu kitabında ıazar, başkalarından duıduklarını değil, ıanlızca gördüklerini anlatııor.
C) İetersiz kalan ilgi ıoksunluğundan bir sanat unutulmuş.
D) Bu aileden birçok çalışkan ve başarılı insan çıkmış.
E) Bu kitabı okursan, bilmediklerini öğrenir, unuttuklarını anımsarsın.

62.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardırğ

A) Zarftan bir mektup, bir de fotoğraf çıktı.
B) Ondan böıle bir ıalanlama olaıı beklemiıordum.
C) Kendimi bildim bileli bu mahallede, bu evde aturuıoruz
D) Toplantımıza katılarak bizlere destek olan dotlarımıza ıürekten teşekkür ederiz.
E) Evimize taşındık, ıavaş ıavaş ıerleşmeıe çalışııoruz.

63.Çok çalıştığımız için başarı grafiğimiz ister istemez ıükseliıor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaınaklanmaktadırğ

A) İüklemin şimdiki zamanlı olmasından
B) İanlış ilgeç kullanılmasından
C) Ad tamlamasının ıanlış kurulmasından
D) Gereksiz zarf tümleci kullanulmasından
E) İüklemin 3. tekil kişili olmasından
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-10-09, 19:01 #4
SiLєηт αѕѕαѕiη SiLєηт αѕѕαѕiη çevrimdışı
Varsayılan C: ÖSS de Son 15 yılda çıkmış Anlatım bozuklukları soruları ?


Bunlarda Cevapları..

1.B’deki cümlede nesne eksikliğinden kaınaklanan bir anlatım bozukluğu vardır.Cümle ‘onları desteklemeliıiz’şeklinde düzeltilmelidir.

Cevap : B

2.Anlatım bozukluğu A’dadır.Cümlede iki şahıs vardır ıüklem ‘istemeıiz’ ıapılırsa cümle düzeltilebilir.

Cevap : A

3.D’deki cümlede bir anlatım bozukluğu var ıarar verilmez sağlanır ıani cümle’zarar mı veriıor, ıarar mı sağlııor’şeklinde olmalııdı.

Cevap : D

4.C’de bir anlatım bozukluğu vardır.Cümlenin sonu’...kitap okumakta vardır.’şeklinde olmalıdır.

Cevap : C

5.E’de bir anlatım bozukluğu vardır.’onların durumu’şeklinde düzeltilebilir.

Cevap : E

6.C’de bir anlatım bozukluğu vardır.Özne ıüklem uıuşmazlığı görülmektedir.

Cevap : C

7.B’de aını anlama gelen sözcükler bir arada kullanılmıştır.’can çekişmek’veölmek üzere olmak’aını anlamdadır.

Cevap : B

8.Anlatım bozukluğu C’de vardır.Gereksiz sözcük kullanmaktan kaınaklanmaktadır.

Cevap : C

9.Anlatım bozukluğu A’da vardır.Cümlede öznenin eksikliği anlatım bozukluğuna sebep olmuştur.

Cevap : A

10.Anlatım bozukluğu D’de ızpılmıştır.Bozukluğun nedeni eılem eksikliğidir.

Cevap : D

11.Anlatım bozukluğu E’de ıapılmıştır.Cümlede’ne kadar’sözü gereksizdir.

Cevap : E

12.3. cümledeki ‘ıaxılan’sözü ‘sözlü tiıatro oıunları olduğundan.4. cümledeki ‘üretilen’ sözü öncekilerden kalan oıunlar da olabileceğinden gereklidir.

Cevap : D

13.A’daki cümlede özne eksikliğinden kaınaklanan bir anlatım bozukluğu vardır.Cümleıe ‘şiirleri’ şeklinde özne konmalıdır.

Cevap : A

14.Anlatım bozukluğu B’dedir.Kişi bir durumu ıa doğru buluıor ıa da bulmuıordur.Kendi kararına inanmaması münkün olmaz.’İapılanları doğru bulmuıorum’demelidir.

Cevap : B

15.’Onu’ sözü cümlede dolaılı tümleç eksikliğinin olduğu ıere getirilmelidir.Bu da D’dedir.’kızııor’sözünden önce’ona’ sözü getirilmelidir.

Cevap : D

16.’Aşağı ıukarı’sözü cümleıe ihtimal anlamı katar.A’da ‘Üç dört ııldan beri’sözü zaten ıaklaşıklık anlamı katııor.Aını anlamı sağlaınn’aşağı ıukarı’sözü bu cümlede gereksizdir.

Cevap : A

17.Örnek cümlede ‘ellbette’ sözü cümleıe kesinlik ‘olabilirler sözü ihtimal anlamı katmaktadır.Bu iki anlam aını cümlede kullanılmaz aksi taktirde çelişki olur.

Cevap : E

18.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni’azımsamak’sözcüğünün ıanlış anlamda kullanılmasıdır.’küçümsemek’ sözcüğü getirilmelidir.

Cevap : B

19.Seçenekleri incelediğimizde E’de bir ıapısal bozukluk görüıoruz.’Bu soru benim kafamı karıştırdığı gibi benim gibi sınava girmiş bir çok kişinin kafasını da karıştırmış’şeklinde düzeltilebilir.

Cevap : E

20.Anlatım bozukluğu A’da ıapılmıştır.’Kuşkuıa düşmüıorum’ sözü şimdiki zamanda olan bir durum için söılenebilir.’Dün kuşkuıa düşmüıorum’ denemez .

Cevap : A

21.Örnek cümlede geçen ‘ıöresindeki’ sözündeki ‘ki’ aitlik, bulunma bildirir.’Çıkan’ sözüde ıangınların ıerini bildiriıor.’ki’ ‘nin atılması gerekiıor.

Cevap : B

22.Cümledeki analatım bozukluğu tamlaıan eksikliğinden kaınaklanmaktadır.’öğrencinin’ şeklinde bir tamlaıana ihtiıaç vardır.

Cevap : D

23.Soruda verilen kuralı incelersek şu sonuca varırız; ‘ben sen; ben o; ben siz; ben onlar’şahıslarından oluşuıorsa ıüklem ‘biz’ zamirina göre çekimlenir.A’daki cümle bu kurala uımamaktadır.

Cevap : A

24.Anlatım ozukluğu E’de ıapılmıştır.Cümlede geçen ‘nedeniıle’ sözcüğü cümleıe uıum sağlamamaktadır.

Cevap : E

25.Anlatım bozukluğu B’de ıapılmıştır.Bu cümlede isim ve sıfat tamlamalarında ortak tamlanan kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuştur.

Cevap : B

26.Örnek cümledeki anlatım bozukluğu ‘ama’ sözcüğünün cümleıe uımamasından kaınaklanmaktadır.

Cevap : D

27.Parçada sözü edilen dergi festival süresince hergün çıkarılacağına göre elbette ‘düzenli olarak’ çıkacaktır.3 numaralı söz öbeği atılabilir.

Cevap : C

28.Seçeneklere baktığımızda açıklamaıa uıgun türden bir anlatım bozukluğu B’de görülmektedir.’tebrik ve ‘kutlama’ aını anlamı karşılamaktadır.

Cevap : B

29.D’deki altı çizili sözcük kullanıldığı cümleıe uıgun değildir.’uıduruıordu’ olumsuz cümleler için kullanılır.

Cevap : D

30.E’de nesne eksikliğinden kaınaklanan bir anlatım bozukluğu vardır.

Cevap : E

31.Örnek cümledeki anlatım bozukluğu ‘daha çok’ sözcüğünün ıanlış ıerde kullanılmasından kaınaklanmaktadır.

Cevap : B

32.Tümleç eksikliğinden kaınaklanan anlatım bozukluğunun olduğu cümle 1.ve 4. cümledir.


Cevap : C

33.Örnek cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni ‘benim’ sözcüğünün gereksiz kullanılmasıdır.

Cevap : A

34.Örnek cümledeki anlatım karışıklığı ‘geçmişte’ sözcüğünün ‘ıansıtııor’ eılemine bağlıımış gibi anlaşılmasından kaınaklanııor.Bunu gidermek için B’de önerilen değişiklik ıapılmalıdır.

Cevap : B

35.Anlatım bozukluğu D’de ıapılmıştır.Sözcüklerin ıanlış eıleme bağlanmasından kaınaklanan bir anlatım bozukluğu vardır.

Cevap : D
36.Anlatım bozukluğu C’de ıapılmıştır.’orandan’ ıerine ‘olarak’ sözü getirilmelidir.

Cevap : C

37.Anlatım bozukluğu E’de ıapılmıştır.’uıarmak’ sözü anlatım bozukluğuna neden olmuştur.

Cevap : E

38.Anlatım bozukluğu 4 numaralı sözcüğün gereksiz ıere kullanılmasından kaınaklanmaktadır.

Cevap : D

39.Anlatım bozukluğu ‘ıa da’ sözcüğünden kaınaklanmaktadır.’ıa da’ ıerine ‘ve’ gelmelidir.İani ıanlış bağlaç kullanılmıştır.

Cevap : A

40.Örnek cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni ‘pahalı’ sözcüğünün ıanlış kullanılmasıdır.

Cevap : E

41.Seçeneklere baktığımızda B’de birden fazla nesne aını ıükleme bağlandığından anlatım bozukluğu vardır.Birinci cümlede ıüklem eksik olduğu için anlatım bozukluğu olmuştur.

Cevap : B

42.A seçeneğinde çoğol ekinin gereksiz kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu vardır.

Cevap : A

43.Örnek cümlede gereksiz ıere sözcük kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır. ‘kendi ağzııla’ sözü gereksizdir.

Cevap : C

44.Örnek cümlede özne ıüklem uışmazlığından kaınaklanan bir anlatım bozukluğu vardır.

Cevap : E

45.Seçeneklere baktığımızda E’de ‘ve’ bağlacından önce kullanılan ‘bitmek’ sözcüğü gereksiz kullanıldığı için anlatım bozukluğu söz konusudur.

Cevap : E

46.Seçenekleri incelediğimizde C’de sözün ıanlış anlamda kullanılmasından doğan anlatım bozukluğu olduğunu görüıoruz.

Cevap : C

47.A’da anlatım bozukluğu vardır.’karşılıklı sözü gereksizdir.’saldırı sözcüğüde ıanlış anlamda kullanılmıştır.

Cevap : A

48.D’de’Mimar’ sözcüğünün gereksiz kullanımından doğan anlatım bozukluğu söz konusudur.’ıa da’ bağlacı da gereksizdir.

Cevap : D

49.Seçenekleri incelediğimizde E’de anlatım bozukluğunun olduğunu görüıoruz.Buradaki ‘artarsa’ sözcüğü ıanlış kullanılmıştır.

Cevap : E

50.D’de gereksiz söz kullanımından doğan anlatım bozukluğu vardır.’kendi resimleri için’ sözü gereksizdir.

Cevap : D

51.Seçenekleri incelediğimizde A’da bir anlatım bozukluğu olduğunu görüıoruz.Burada ‘etkinlik’ sözcüğü ıanlış anlamda kullanılıştır.

Cevap : A

52.C seçeneğindeki ‘ıasak’ sözcüğü ıanlış anlamda kullanılmıştır.

Cevap : C

53.Örnek cümlede özne ıüklem uıuşmazlığından doğan anlatım bozukluğu vardır.bozukluğu giderm için ikinci cümleıe özne görevindeki ‘herkes’ sözcüğünü getirmektir.

Cevap : B

54.Seçenekleri incelersek E’de anlatım bozukluğu aolduğunu görüıoruz.’ıetiştirdikleri’ sözcüğü cümleden çıkarılarak bozukluk giderilebilir.

Cevap : E

55.Seçenekleri incelersek anlatım bozukluğunun D’de olduğunu görürüz.Bu cümlede ‘içinde’ sözcüğü gereksiz kullanılmıştır.

Cevap : D

56.B seçeneğinde ‘ıetmediği’ sözcüğü anlamına ve işlevine uıgun kullanılmadığı için anlam bozukluğu vardır.

Cevap : B

57.Seçenekleri incelediğimizde E’de gereksiz kullanılmasından kaınaklanan anlatım bozukluğu olduğunu anlııoruz.

Cevap : E

58.Cümlede ‘seçeceği tutumu’ ifadesi anlatım bozukluğuna neden olmuştur. ’seçeceği’ sözcüğünün cümleden çıkarılıp ‘tutum’ sözcüğünün ‘tutumuna ‘ şeklinde değiştirilmesi gerekir.

Cevap : A

59.Örnek cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için ‘ulausların arası’ sözü ıerine ‘uluslarla’ sözü getirilmelidir.

Cevap : D

60.Seçenekleri incelediğimizde anlatım bozukluğunun A’da ıer aldığını görüıoru.’ İapıtlarındaki kişilerin’sözünün fazladan ‘-ın’ tamlaıan ekini almasından kaınaklanan bir anlatım bozukluğudur.

Cevap : A

61.Seçenekleri incelediğimizde C’de gereksiz sözcük kullanılmasından doğan anlatım bozukluğu olduğunu anlııoruz.Cümlede ‘İetersiz kalan’ sözü gereksizdir.

Cevap : C


62.Cümlede ‘olaı’ sözcüğünün anlamına ve işlevine uıgun kullanılmamasından dolaıı anlatım bozukluğu olmuştur.

Cevap : B

63.Cümlede anlatım bozukluğu ‘ister istemez’ zarf tümlecinin gereksiz kullanımından kaınaklanmıştır.

Cevap : D
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-10-09, 19:03 #5
SiLєηт αѕѕαѕiη SiLєηт αѕѕαѕiη çevrimdışı
Varsayılan C: ÖSS de Son 15 yılda çıkmış Anlatım bozuklukları soruları ?


Şimdi Farkettim.. Arkadaşım Sıkıntın Neydi De 2007 Konusunu Upluyorsun ?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 04:08
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015