Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 23-11-08, 15:07 #1
Ruhicosta Ruhicosta çevrimdışı
Varsayılan 10.sınıf demokrasi sınavında neler cıkar?


2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MİRCİLER TİCARET MESLEK VE

ANADOLU OTELCİLİK TURİZM MESLEK LİSESİ

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.A GURUBU: Her soru 2 puan toplam 20 dır.

1. Haklının hakkını alması, haksızın cezalandırılmasına …………………………………. denir.

2. İnsanlar arası ilişkilere düzen getiren, barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bireyin varlığını korumasını, sahip olduğu özellikleri değerlendirmesini sağlayan kurallar bütününe ……………………….denir.

3. Bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun düzen içinde ve bağımsız yaşamak için kurduğu en büyük örgütlenmeye ………………………. denir.

4. Kişinin eylemlerinin sonucunu üstlenmesine ………………………..denir.

5. İnsan topluluğunun üzerinde yaşadığı toprak parçasına ……………………………. denir.

6. Devletin müdahale edememesi nedeniyle bireyin sahip olduğu kişi haklarına …………………………………. denir.

7. Bir eylemde bulunma veya başkalarından belirli tarzda davranmasını isteme, hukuk düzeninin bireye tanımış olduğu yetiye ………………………….. denir.

8. Kişinin insan olması nedeniyle doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez hakları kullanabilme serbestliği ve bunların hukuk düzenince de benimsenmesine ………………………. denir.

9. Dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce ayrımı yapılmaksızın tüm bireylere aynı hak ve özgürlüklerin tanınmasına …………………………. Denir.

10. Tüm insanların insan oldukları için doğuştan sahip oldukları, devredilmez ve vazgeçilmez haklarına ……………………………………… denir.B GURUBU: Her soru 2 puan toplam 30 dır.

1. Laik devlette kişiler din ve vicdan özgürlüğüne sahip değildir. (D) (Y)

2. İnsan hakları, insanların sonradan sahip olduğu özellik ve olanakları korumaya yöneliktir. (D) (Y)

3. Temel haklar, devletin gücü karşısında bireyin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin anayasa ile en üst düzeyde güvence altına

alınmasını ifade eder. (D) (Y)

4. Sosyal ve ekonomik haklar, kişinin devlet yönetimine katılmasına olanak sağlayan haklardır. (D) (Y)

5. Sınırları çizilmiş toprak parçası, devletin yetki alanını belirler. (D) (Y)

6. Demokrasi insan haklarına dayanan, insan haklarını gerçekleştiren yönetim biçimidir. (D) (Y)

7. Hukuk devletinde bireyler yasa önünde eşit haklara sahip değildirler. (D) (Y)

8. Yasama yetkisi, Türk Milleti adına T.B.M.M’nin dir(D) (Y)

9. Yargı, devlet kurallarını oluşturma yetkisini üstlenmiştir. (D) (Y)

10. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. (D) (Y)

11. Anayasa, yönetenlerle yönetilenler arasında yazılı olarak karalaştırılan ilkelerden oluşur. (D) (Y)

12. İnsan hakları bazı yerlerde, bazı insanlar için geçerli olan haklardır. (D) (Y)

13. İnsan hakları ilkelerin iç sorunudur. (D) (Y)

14. İnsan haklarını devlet kendi vatandaşlarına vermektedir. (D) (Y)

15. Yargı, devlette kanunları oluşturma görevini üstlenmiştir. (D) (Y)

C GRUBU:

1. Hukuk devletinin unsurlarından 5 tanesini yazınız. (15 puandır.)

2. Sosyal devlet nedir? Önemini açıklayınız. (10 puandır.)

3. Adalet ve adaletsizlik duygusunu örnek vererek açıklayınız. (10 puandır.)

4.Devletin varlığına neden ihtiyaç duyulmuştur? Kısaca açıklayınız. (15 puandır.)

BU SORULARIN CEWAPLARINI BULABİLCEK ARKADASLAR YARDIM PLSS SINAVIM VAR YRN
__________________

Mesajı son düzenleyen Ruhicosta ( 23-11-08 - 15:15 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-12-08, 20:20 #2
dragonempire dragonempire çevrimdışı
Varsayılan C: 10.sınıf demokrasi sınavında neler cıkar?


Benimde Yazılım var xD
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-11-09, 19:13 #3
kezman_359 kezman_359 çevrimdışı
Varsayılan C: 10.sınıf demokrasi sınavında neler cıkar?


A.GRUBU
1. Haklının hakkını alması, haksızın cezalandırılmasına …………adalet……. denir.

2. İnsanlar arası ilişkilere düzen getiren, barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bireyin varlığını korumasını, sahip olduğu özellikleri değerlendirmesini sağlayan kurallar bütününe …hukuk kuralları…….denir.

3. Bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun düzen içinde ve bağımsız yaşamak için kurduğu en büyük örgütlenmeye ……devlet…………………. denir.
4. Kişinin eylemlerinin sonucunu üstlenmesine ………sorumluluk………………..denir.
5. İnsan topluluğunun üzerinde yaşadığı toprak parçasına ……vatan………………………. denir.
6. Devletin müdahale edememesi nedeniyle bireyin sahip olduğu kişi haklarına …………………………………. denir.
7. Bir eylemde bulunma veya başkalarından belirli tarzda davranmasını isteme, hukuk düzeninin bireye tanımış olduğu yetiye ………hak………………….. denir.
8. Kişinin insan olması nedeniyle doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez hakları kullanabilme serbestliği ve bunların hukuk düzenince de benimsenmesine ………özgürlük………………. denir.
9. Dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce ayrımı yapılmaksızın tüm bireylere aynı hak ve özgürlüklerin tanınmasına ………eşitlik………. Denir.
10. Tüm insanların insan oldukları için doğuştan sahip oldukları, devredilmez ve vazgeçilmez haklarına ……yaşama hakkı……………… denir.

kendi yapımımdır..yanlış olabilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-11-09, 00:51 #4
Patron Patron çevrimdışı
Varsayılan C: 10.sınıf demokrasi sınavında neler cıkar?


1-Özgürlük nedir?
2-Egitim nedir?
3-Temel Hakların Amacı nedir?
4-Adalet nedir?
5-Devlet nedir?
6-Teokratik Devlet nedir?
7-Laik Devlet nedir?
8-Hukuk Devlet nedir?
9-Gücler ayrılıgı nedir?
10-Sosyal Devlet nedir?
11-İnsan haklarına dayalı devletler nedir?
12-Anayasamızda degistirilemez maddelerden devletin niteliklerii içeren hanqi maddelerdir?
13-Devletin nitelikleri nasıl belirlenmistir?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-11-09, 00:51 #5
Patron Patron çevrimdışı
Varsayılan C: 10.sınıf demokrasi sınavında neler cıkar?


1 ) Özgürlük:Bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halini dile getirmektedir. Buna paralel baska bir gün****k tanımı, insanın kendi kararlarını kendi istemine ve düşüncelerine göre belirleyebilmesi, ve kendi seçimlerini kendi iradesiyle yapabilmesi olarak belirir.

2 ) Eğitim :

İnsanların diğer insanlarla ve çevreleriyle etkileşimlerinin maddi ve manevi ürünlerine kültür dendiği dikkate alınırsa, insanın, çevresiyle etkileşimi sonucunda kültürlenmeye uğradığı söylenebilir. Çevresiyle etkileşerek öğrendiklerini , diğer insanlara da öğretmeye kalkışan kimse ise, belli bir amaca yönelik olarak o insanları kültürlemeye çalışıyor demektir. ”İnsanların diğer insanları belli bir maksatla kültürlemelerine yada kasıtlı kültürleme sürecine ise eğitim denilmektedir.”

Günümüzde daha çok tercih edilen tanım: “bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına uygun ) değişme meydana getirme sürecidir.” Bu tanıma göre;

Eğitim bir süreçtir.

Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.


3 ) ---

4 ) Adalet : Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anl***** gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Bu anlamda herhangi bir durumun adil (adaletli) olup olmadığından söz edilebilir. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.
Adalet; kısaca haklılık ve hakka uygunluktur. Öznel anlamda adalet, herkesin hakkını tanıma konusunda değişmez ve kesin istektir. Nesnel anlamda adalet, karşıt çıkarlar arasında hakka (hukuka) uygun bir denkliktir, eşitlik düşüncesidir. Adelet 4 tür altında toplanabilir. Bunlar:

* Dağtıcı adalet
* Dekleştirici adalet
* Hakkaniyet
* Sosyal adelet

Düşünürler eski çağlardan beri adalet kavramıyla ilgilenmişlerdir. Kutsal kitapların hepsinde adalete ve adil olmaya ilişkin bölümler bulunur. Eski Yunanlı düşünür Platon’a göre adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır. Aristoteles’in hareket noktasını ise eşitlik kavramı oluşturur. Ona göre, herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir. Örneğin, günümüzde kişinin tükettiği herhangi bir maldan alınan katma değer vergisi adil bir vergi değildir. Çünkü kişinin gelir düzeyini dikkate almaz. Buna karşılık, kişinin geliri üzerinden alınan ve gelir düzeyi yükseldikçe vergi oranının da arttığı gelir vergisi daha adil bir uygulamadır.
18. yüzyılda Aydınlanma Çağı düşünürleri adalet kavramını daha dar biçimde tanımladılar. Onlara göre hukuka ve hukuksal eşitliğe uygunluk adalet için yeterlidir. Ne var ki, hukuk düzeni her zaman adil olmayabilir. Çünkü hukuk yasaların her durumda aynı biçimde uygulanmasını gerektirir. Oysa yargıç herhangi bir olayda yasayı uygularken, durumun özelliklerini de göz önünde bulundurmak zorundadır. Böylece genel bir nitelik taşıyan yasanın eksik yanları uygulamada giderilebilir ve adalete daha çok yaklaşılabilir.
Günümüzde adalet kavramı sosyal adaleti de kapsamaktadır. Sosyal adalet, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesini, toplumdaki zayıf ve güçsüzlere devletçe yardım edilmesini içerir.

5 ) Devlet : bütün zamanlar bakımından genel geçer bir tanımının yapılması güç olan bir kavramdır. Bunun sebebi devletin "çok yönlü" ve "soyut" bir olgu olmasıdır. Bu nedenle her bir farklı bakış açısı, her disiplin, her ülkülem(ideoloji) kendi devlet tanımını yapabilecektir. Devleti bir bütün olarak anlamak ancak bu parçaları birleştirmekle olabilir.

6 ) Teokratik Devlet : Egemenliğin kaynağının dine dayandığı devlet biçimi. Din adamlarının sözü geçer.Her şeye din adamları karar verir.

7 ) Laik Devlet : Devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensiptir.

8 ) Hukuk Devleti : sınırları içerisinde kamu erkinin değişmezlik ve süreklilik temeline dayalı olarak değer ve hukuk düzenine bağlı olduğu bir devlet şeklidir. Mutlakiyetçi devletlerden farklı olarak devlet gücü, vatandaşları keyfi uygulamalardan korumak amacıyla yasalar yardımıyla tanımlanır (Şekli Hukuk Devleti kavramı). Modern anlayış temelindeki bir hukuk devleti bunun dışında maddi anlamda adaletli bir düzenin yaratılması ve korunmasını hedefler (Maddi Hukuk Devleti kavramı). Nesnel değer yargıları bireylerin öznel haklarından farklı olarak, belirlenmiş prensipler aracılığıyla kanun koyucunun sınırlanması işlevi görürler.

9 ) Güçler Ayrılığı : Fransız aydınlanmacı düşünür Baron de Montesquieu tarafından ortaya atılmış olan, demokratik devlet yönetimini düzenleyen bir modeldir.

Bu model içinde devlet çeşitli birimlere ayrılmıştır, her birimin ayrı ve bağımsız gücü ve sorumluluk alanları vardır. Bunun yanında her birim bir diğerinin güç kullanımı üzerine sınırlamalar getirebilmektedir. Devlet birimleri genel olarak yasama, yürütme ve yargıdan oluşur. ABD sistemine göre bu birimler "hükümet birimleri" olarak adlandırılırken diğer sistemlerde "hükümet" yalnızca yürütme birimini ifade eder.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin taraftarları bu ilkenin demokrasiyi koruduğunu ve zorba, totaliter hükümetlere engel olduğunu savunurlar. Bu ilkenin karşıtlarına göre ise ilkenin demokrasiyi koruması bir yana bırakılırsa, kuvvetler ayrılığı aynı zamanda yönetimi yavaşlatmakta ve/veya yürütme diktatörlüğünü desteklemekte; hesap verilebilirliği düşürmekte ve yasamanın gücünü azaltmaktadır.

Günümüzde tam olarak uygulanan bir kuvvetler ayrılığı veya bir kuvvetler birliğinden söz edilemese de, pek çok yönetim sistemi açık bir şekide kuvvetler ayrılığı ya da kuvvetler birliği ilkesine dayanmaktadır.

10 ) Sosyal Devlet : devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru gören bir anlayıştır.[1]

"(Sosyal devlet) ... ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve millî gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir." [2]

11 ) ---

12 ) ---

13 ) ---
Bunlar Çıkabilir
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 13:00
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015