Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 16-08-06, 10:36 #1
Anafartalar Anafartalar çevrimdışı
Varsayılan İslam’a GÖre MÜslÜman Şahsİyetİ Nasil Olmalidir?


Konumuza bir soruyla başlayalım. Müslüman’ın müslümanlarla ilişkileri nasıl olmalıdır? Bu sorunun crvabını çeşitli yönleriyle araştıralım.
*Müslüman müslüman kardeşini Allah için sevmelidir. Çünkü bütün müslümanlar kardeştirler.
Allah-ü Teala, Hücürat süresi,10.ayette,sayfa,515’te; “Mü’minler, ancak kardeştirler.öyle ise kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allahtan korkun ki esirgenesiniz.”
Hadisi şerifte; “Şu üç şey kimde bulunursa imanın tadına ulaşır.
a) Allah ve Resülünün kendisine her şeyden daha sevimli olması.
b) Bir kimseyi sevince onu sadece Allah için sevmesi.
c) Küfre dönmeği imandan sonra, ateşe atılmak gibi kötü görmesidir.”(Müttefekun Aleyh)
*Peygamberimiz (sav) birbirlerini Allah için sevenlere müjdeler yağdırmıştır.
Hadisi şerifte; “Gölgenin bulunmadığı bir günde, yedi gurup insanı Allah kendi gölgesinde gölgelendirir. a) Adil bir yönetici.
b) Allah-ü Tealaya ibadette yetişen bir genç.
c) Kalbi daima mescitlere bağlı olan kimse.
d) İki kimse ki birbirlerini Allah rızası için severler.
e) Asaletli ve güzel bir kadının kendisini zinaya çağırdığı ancak; –Ben Allah’tan korkarım- diyerek reddeden kimse.
f) Sağ eliyle verdiği sadakayı sol eli bilmeyen kimse.
g) Yalnız başına bir tarafa çekilip Allah rızası için göz yaşı akıtan kimse.”(Muttefekun Aleyh)
Burada dördüncü gurupta işaret edilen insanlar, birbirlerini sadece Allah için sevenlerdir. Bunların sevgileri menfaate bağlı değildir.
Hadisi şerifte, Allah-ü Teala şöyle buyurur; “Benim mahabbetim, sevgim , benim için birbirlerini sevenlere, benim için birbirleriyle oturanlara, benim için birbirleriyle ziyaretleşenlere, benim için birbirleriyle yardımlaşanlara, vacip oldu.”
Allah’ın mahabbetini kazanmanın yolları; işte buradan geçmektedir. Oysa bizler bunlara hiçte duyarlı davrandığımız söylenemez.
*Müminler birbirleriyle selamlaşmayı hafife almamalıdırlar.
Hadisi şerifte; “Allah’a yemin olsun ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi (imanından dolayı) sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Ben size bir şeyi haber vereyim mi? Onu yaptığınızda birbirinizi sevmiş olursunuz. Aranızda selamı yaygınlaştırınız.”(Müslim)
Müslümanların en bariz özelliklerinden birisi, birbirleriyle selamlaşmalarıdır.
*Müminler birbirleriyle kenetleşmelidirler.
Hadisi şerifte; “Mü’minin misali; sevgide, merhamette, yardımlaşmada bir ceset misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olunca diğer bütün uzuvlar aynı şekilde uykusuz ve azapta kalırlar.”(Müslim)
Hadisi şerifte; “Müslümanlar bir vücut gibidirler. Onun gözü rahatsız olunca bütün uzuvları rahatsız olurlar. Onun kaşı rahatsız olursa bütünü rahatsız olur.”(Müslim) Bu derecede yakınlıkları gerekli müslümanlar, birbirleriyle daima sulhta olmalıdırlar, sevgilerini birbirlerine karşı daha da artırmalıdırlar.
*Müminler birbirleriyle küs kalmamalıdırlar.
Hadisi şerifte; “Bir Müslüman’ın kardeşiyle üç günden fazla küs olması helal olmaz. Birbirleriyle karşılaşırlarda birisi öbürüne sırtını döner, öbürü diğerine döner. Bunların en hayırlıları, ilk önce selamla başlayanlarıdır.”(Şeyhan)
Hadisi şerifte; “Kim bir kardeşiyle bir sene küs olursa, sanki onun kanını akıtmış gibidir.”(Buhari)
Hadisi şerifte; “Üç şey bir kimsede bulunmaz ise ondan diğer hataları affolunur.
a) Birisi Allah’a ortak koşmadan ölürse.
b) Sihir yapmamış ve sihir yapanlara tabi olmamıssa.
c) Kardeşine kötülük düşünmemisse.”(Buhari)
*Mümin mümini tebessümle karşılamalıdır. Kardeşine karşı tebessümü bırakmamalıdır.
Hadisi şerifte; “Kardeşinin yüzüne karşı tebessümün sadakadır.”(Tirmizi)
*Mümin, mümin kardeşine güzel ve faydalı nasihatlerde bulunmalıdır.
Hadisi şerifte; “Din nasihattir. Kimin için Ya Resülellah dedik. Resülüllah’ta; Allah için, Resülü için, Müslümanların liderleri için, hepsi içindir.”(Buhari)
Hadisi şerifte; “Mümin, mümin kardeşinin aynasıdır. Onun ayıbını düzeltir, ayıbını örter.”
*Müslüman kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmelidir.
Hadisi şerifte; “Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olamaz.”(Muttefekun Aleyh)
*Müslüman, Müslüman kardeşine her zaman yardımcı olmalıdır.
Hadisi şerifte; “Kişi muhakkak kardeşine zalimde olsa, mazlumda olsa, yardımcı olmalıdır. Eğer zalim ise; onu zulüm yapmaktan engellemelidir. Böylece ona yardım yapar. Mazlum ise, ona yardım ederek (ihtiyacını gidererek) yapılır.”(Müslim)

*Müslümanlar birbirleriyle tatlı ve uysal geçinmek zorundadırlar.
Allah-ü Teala; Fetih süresi, 29. Ayette, sayfa, 514’te, “Muhammet Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlarda, Kafirlere karşı, çetin, şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler.”Buyurur.
Şimdi sormak lâzım! Biz müslüman milletler, acaba bu ayete göre hareket ediyor muyuz yoksa, tam tersi gibi mi davranıyoruz?
Allah-ü Teala; Maide süresi, 54. Ayette, sayfa, 116’da, “Ey iman edenler. Sizden kim, dininden dönerse, bilsin ki, Allah sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı, alçakgönüllü, şefkatli, kafirlere karşı, onurlu, zorlu ve şiddetli bir toplum getirecektir.”Buyurur.
Toplumumuzda müslümanlar ve müslüman cemaatler, adeta birbirleri üzerinde çatışmalarını sürdürmekte israr etmektedirler. Doğrusu, bu ayetin manasına göre; hareket etmeleri gerekir.Bu da, Allah’ın rızasının ancak ve ancak Onun istediği ölçüden hareketle, kazanılabileceği anlayışıyla ve inancıyla mümkün olabilir.
Bununla beraber, İslam dini, her zaman orta yollu ve ılıman olmayı istemiştir ki, birinci derecede bu, müslümanların birlik ve beraberliklerini ilgilendirmektedir.
Hadisi şerifte; “Muhakkak ki yumuşaklılık bir işte olursa o iş güzelleşir şayet yumuşaklılık değilde aksi olursa bu, işi çirkinleştirir.(muslim)
*Müslümanlar, her zaman güzel olanı sevmelidirler, yumuşak huylu olmalıdırlar. İncitici olmamalıdırlar.
Hadisi şerifte; “Resulullah (sav) kötü davranmazdı, lanet etmezdi, küfür etmezdi, bir kimseyi terbiye etmek isteyince, ona, Allah sana hidayet versin, derdi. (Buhari)
*Muslüman, kardeşlerinin arkasından konuşmaz, dedikodularını yapmaz.
Allahu teala, Hücürat süresi,12.ayette sayfa, 516’da. “Ey iman edenler, zandan çokca kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın, biriniz diğerinizin arkasından çekiştirmesin, biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?...”Buyurur.
Hadisi şerifte; “Siz giybetin ne olduğunu bilirmisiniz? Sahabiler: Allah ve resulü bilir, derler. Resulullah; Kardeşinin hoşuna gitmeyen bir durumla ondan konuşmaktır, der. Resulullah’a şayet söylenenler gerçek isede mi? Diye sorarlar. Resulullah: Şayet onda söylenen durumlar var ise, onu cezalandırmış olursunuz. Şayet yok ise, ona iftira etmiş olursunuz.”Buyurmuştur (Müslim)
*Muslüman iki yüzlü olmamalıdır.
Atalarımız; “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.” “İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın.”Demişlerdir.
Hadisi şerifte; “Kıyamet gününde insanların en şerlileri, iki yüzlülerdir ki bunlar; bazı insanlara bir yüzle, bazılarına bir yüzle, gelirler.” (Buharı,Muslim)
İki yüzlülük; malesef münafıklık alametidir. Çünkü müsluman, emrolunduğu gibi olur.
*Müslüman, müslüman kardeşleriyle mücadeleye girmemeli, eziyet veren şakada bulunmamalı, vadine muhalefet etmemelidir.
Hadisi şerifte; “Şen kardeşinle hasımlaşıp mücadeleye, tartışmaya, girme. Ona zarar verecek şekilde, aşırı şakalaşma. Ona verdiğin randevuya muhalefet etme.”(Buharı)
*Müslüman arkadaşını seçerken, daima takva olanını seçmelidir.
Hadisi şerifte; “Sen, sadece mümini dost edin. Senin yemeğini, sadece Allah’tan korkan, takva kişi yesin.”(Ebu davut,Tirmizi)
*Müslümanın diğer müslüman kardeşlerine karşı görevleri vardır.
Hadisi şerifte; “Müslümanın müslüman, kardeşi üzerinde altı vacip görevi vardır. Bunlardan birisini terk ederse vacip olan bir görevi terk etmiştir. Bunlar;
a) Müslüman müslüman kardeşiyle karşılaştıklarında ona selam verir.
b) Kendisini davet edince davetine icabet eder.
c) Aksırınca, ona; “Allah sana rahmet etsin der.”
d) Hasta olunca, onu ziyaret eder.
e) Öldüğü zaman, cenazesine gider.
f) Kendisinden nasihat istenince, isteyen kimseye nasihat eder.”
Bir müslüman kardeşi bir müslüman tarafından yemeğe davet edilince, bu davete, katılmaması günahtır.
Hadisi Şerifte; “Yemeğin en şerlisi, bir davet yemeğidir ki, ona gelecek olanlar, çağrılmaz, katılmayacak olanlar, çağrılır. Kim bu davete icabet etmez ise Allah’a isyan eder.”(Müslim)
*Müslüman, daima müslüman kardeşlerine giyaplarında dua etmelidir.
Hadisi şerifte; “En çabuk kabul edilen dua, gaibteki bir kimseye, gıyabında yapılan duadır.”(Buharı)
*Müslüman, kalbine ve amellerine beraberce bakmalıdır.
Hadisi şerifte; “Allah-ü Teala sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim)
*Müslüman her türlü musibetlere sabreder.
Hadisi şerifte; “Müslüman’a ulaşan herhangi bir musibet, diken batması da olsa, Onun için keffaret olur.”(Müslim)
Böylelikle, bir müslümanın müslüman kardeşleriyle alakalarının nasıl olması gerektiği konusunda, islamın tavsiye ettiği durumları dile getirdik. Allah hepimize bunlardan ibretler, dersler almak nasib etsin.
alıntıdır!
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-08-06, 01:41 #2
jakkas jakkas çevrimdışı
Varsayılan Cvp: İslam’a GÖre MÜslÜman Şahsİyetİ Nasil Olmalidir?


teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 18:02
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015