Forum TR

Forum TR (http://www.frmtr.com/)
-   İslam ve İnsan (http://www.frmtr.com/islam-ve-insan/)
-   -   Ulu'l-Azm Peygamberler (http://www.frmtr.com/islam-ve-insan/162738-ulul-azm-peygamberler.html)

HASANN66 25-08-05 23:34

Ulu'l-Azm Peygamberler
 
Kuran-ı Kerimde Ahkaf Suresi 35. ayette "Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret! Onlar için (azab hususunda) acele etme. Sanki onlar kendilerine vaad edilen azabı gördükleri gün dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?"
buyurulmaktadır.Bu ayette geçen "azim sahibi(yani ulu'l azm) peygamberler" ifadesi hayatı binbir zorlukla,çileyle geçen peygamberler için kullanılmış özel bir ifadedir.
Bu peygamberlerin hangisi olduğu konusunda ise el-Bağavî ve başkalarının İbn Abbas ve Katade’den naklettiği 2 ayet vardır.Bunlar:
1."Hani Biz peygamberlerden senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan ahidlerini almıştık." (el-Ahzab, 33/7)
2."O, ‘dini dosdoğru tutun, onda ayrılığa düşmeyin’ diye dinden Nuh’a tavsiye ettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi size de şeriat yaptı." (eş-Şura, 42/13)
Bu iki ayetten yola çıkan alimler Ulul azm peygamberlerin ayetlerde ismi geçen;
-Hz.Nuh(a.s)
-Hz.İbrahim(a.s)
-Hz.Musa(a.s)
-Hz.İsa(a.s)
Hz.Muhammed(s.a.v) olduğuna karar vermişlerdir.
Bu peygamberlerin hayatı incelendiğinde neden bu özel ifadenin kullanıldığı daha iyi anlaşılacaktır.

menzile_kurban 26-08-05 00:15

Cvp: Ulu'l-Azm Peygamberler
 
Ellerine Saglik Paylasim Icin

aslan278 26-08-05 00:56

Cvp: Ulu'l-Azm Peygamberler
 
evet çok güzel çok hoş
Kur'an da zahir olarak ismi geçen peygamberler diğer peygamberlerden evladır
ulul azm peygamberle ise en evla olanları
1-Hz.Muhammed(Habibullah-Allah ın sevgilisi) (SAV)-"Adem toprakla balçık arasındaydı ben peygamberlik yapıyordum" - " Kıyamet gününde bütün Ademoğulları benim sancağım altında toplanacak bunu anlayın ben fahırlanmıyorum"
2-Hz. İbrahim(Halilullah-Allah ın dostu)(AS)- "sen Allah ın dostusun ya Rasullallah(SAV):Hayır Allah ın dostu İbrahim'dir(AS)"
3-Hz İsa(Ruhullah-Allah ın ruhu)(AS)-"temas ettiği herhangi bir nesneye dua ile bilrikte hayat verebilir. "ben gideyim ta zamanın efendisi (SAV) gelsin-Hatem-ül Enbiya Efendimizin(SAV) müezzinliğini yapmıştır bu şekilde"
4-Hz Musa(Kelimullah-Alllah ile konuşan)(AS)-"bir gün Musa nın sürüsünden bir koyun kaçtı onun peşinden koştu koyunun derdinden sürünün tamamı aklından çıktı koyun çok uzaklaşmıştı ve habire kaçıyordu nihayet Musa koyunu yakaladığındaona karşı içinde zerrekadar öfke yoktu ona yaklaştı ve hadi bana acımadım a benim canım kendinede mi acımadın dedi. bunun üzerine Allah-ü Teala onu meleklerine gösterip onunla övündü ve Musa peygamber olucaktı ama bu olay onun peygamberliğinin faziletini artırdı"(HŞ)
5-Hz Nuh(Seyfullah-Allah ın kılıcı)(AS)-"900 sene peygamberlik yaptı kavmine hiç kötü söz söylemedi boynuna ipo geçirip sokaklarda sürüdüler sesini çıkarmadı en sonunda Allah'a(CC) dua etti "onları açıkçada gizlicede doğru yola davet ettim ama bu davetim onalrın azgınlığını daha da artırdı onlaın kesinlikle doğrum yola gelmiyeceklerini biliyorum ve onlar zalim fasıkdan başkasınıda doğurmuyorlar Allah'ım benim öcümü onlardan al"

sanırım Ulul Azm Peygamberlerden sonra ki en evla Peygamber Hz Davuttur mülk çokluğu nedediyle biraz geride kaldığı söylenir (ama peygamberl arasında hiçihtilaf yoktur birbirlerini makamı ya da kendi makamları gibibi dertleri tasaları düşünceleri olmaz)

"gayb aleminde İsa ile Yahya konuşurken Hz Yahya dedi ki: Sen Rabbin gazabından emin gibisin Hz İsa cevap olarak: sen Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiş gibisin dedi. bu konuşma üzerine Allah tan cevap geldi "içinizde hakkımda hüsn-ü zan duyan bana sevgilidir" (HŞ)

metinforever 26-08-05 02:42

Cvp: Ulu'l-Azm Peygamberler
 
saolasın..eline sağlık

HASANN66 26-08-05 03:01

Cvp: Ulu'l-Azm Peygamberler
 
aslan278 dostum çok iyi birşey yapmışsın.ben yazı fazla uzamasın diye kısa kestim.çünkü uzun yazılar hem okunmuyor hemde sıkıcı olabiliyor.kısa oluncada ister istemez eksik olabiliyor.sen bu eksikleri tamamlamışsın..Allah razı olsun..işte olay budur..


Tüm saatler GMT +3. Şuan saat: 03:07
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)