Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 25-10-07, 14:46 #1
∂αякƒαѕт & נєzχу ∂αякƒαѕт & נєzχу çevrimdışı
Varsayılan * Hurufu Mukattaa *


* HURUFU MUKATTAA *
Kurânı Kerimde elifba harfi sayısınca 29 sûrede hurufu mukattaa vardır.
Hurufu mukattaa, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir.Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime gibi okunmaz.Hurufu mukattaanın Kurânı Kerimdeki yerleri de şöyledir
* 6 sûrede elif-lâm-mîm vardır.
Bunlar Bakara, Âli İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde sûreleridir. Ârâf sûresinde de Elif-lâm-mîm-sâd bulunmaktadır.
* 5 sûrede elif-lâm-râ vardır.
Bunlar Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim ve Hicr Sûreleridir. Rad Sûresinde de elif-lâm-mîm-râ vardır.
* 6 sûrede hâ-mîm vardır.
Bunlar mümin, Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sûreleridir Şûrâ sûresinde de hâ-mîm-ayin-sîn-kaf bulunmaktadır.
Ayrıca, Şuarâ ve Kasas Sûrelerinde tâ-sîn-mîm, Neml Sûresinde tâ-sîn, Meryem Sûresinde kâf-hâ-yâ-ayîn-sîn-kaf, Tâhâ Sûresinde tâ-hâ, Yâsin Sûresinde yâ-sîn, Sâd Sûresinde sâd, Kaf Sûresinde kaaf, Kalem Sûresinde de nûn harfi bulunmaktadır.
Bu harflerin hikmet ve özellikleri de kısaca şöyledir
* 1. Bu harfler Kurânın îcâzını ve mucizeliğini gösterir.Yani, Kurâna, ilk nâzil oluşundan bu zamana kadar hiçbir insan eli karışmadığı gibi, bundan sonra da karışmayacaktır.Ayrıca Kurânın bir harfinin dahi taklidi mümkün olmamıştır ve olamayacaktır.
* 2. Bu harfler İlâhî bir şifredir.İnsan aklı onun mânâsını anlamaya güç yetiremez.Bu şifrenin anahtarı sadece Peygamber Efendimizdedir.Yani bu harflerin mânâsını tam olarak ancak Peygamberimiz bilir ve anlar.Bu da Peygamberimizin çok üstün bir zekâ ve anlayışa sahip olduğunun bir alâmet ve işaretidir.
* 3. Cenabı Hak bu harflerle has kullarından bazılarına birtakım mânevî işaretler de vermiştir.Yani Ehli velayet, ehli tahkik seyr ü sülûki rûhâniyeye ait çok muamelâtı gaybîye işâratını onlarda bulmuşlardır.Zaten tefsirlerde bu harflere bazı mânâlar verilir ki, müfessirler,Bunun mânâsı böyledir dememişler, sadece tevil gibi birtakım işaretlerde bulunmuşlardır.Meselâ, elif-lâm-mîme Elif-Allah, lâm-Cebrail, mîm-Muhammed mânâsını vermişlerdir.Yâni, Kurânı Kerim, Allah tarafından, Cebrail vasıtasıyla Muhammede indirilmiştir.Hurufu muakattaanın gerek okunması, gerekse yazılmasının maddî ve manevî pekçok tesir ve faydaları vardır.
Abdullah bin Mesudun rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber Efendimize şöyle buyurmuşlardır
* Kim Allahın kitabından bir harf okursa, onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli kadar artar. Elif-lâm-mîm bir harftir, demiyorum elif bir harf, lâm bir harf, mîm de bir harftir *
Hurufu mukattaanın mühim bir özelliğini de Bediüzzaman Hazretleri özetle şöyle ifade eder
* Bu harfler okunur veya yazılırsa maddî ilâç gibi tesir ettiği gibi, daha bir çok maksatlar için de fayda verir *

Kaynak
* Kuran Kerim Mucizeleri
* İşârâtül îcâz
* Tirmizi, Sevabü1 icâz
* Lâtif Nükteler

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-11-08, 22:32 #2
SpOaK_BozKurT SpOaK_BozKurT çevrimdışı
Varsayılan C: * Hurufu Mukattaa *


Allah razı olsun kardeşim teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-03-09, 01:02 #3
icansahin icansahin çevrimdışı
Varsayılan C: * Hurufu Mukattaa *


Değerli Kardeşlerim,

Hurufu Mukattaa harflerinin elbette çok farklı manaları ve içerikleri olabilir.
Allah (C.C) manasının bilinmesini istemediği, murat etmediği bir şeyi asla Kur'an'a koymaz.
Bu çok anlamsız olur.
Allah (C.C) ise anlamsızlıklardan münezzehtir.

BU MANALARDAN BİRİSİNE CENAB-I ALLAH (C.C) MATEMATİK OLARAK ULAŞMAYI ÇOK ŞÜKÜR NASİP ETTİ...

Koordinat çalışması "Bu harfler neden kullanılmıştır?" sorusunun cevaplarından sadece biridir.
Diğer anlamları varsa Allah (C.C) inşaalah zaman içerisinde o anlamları da farketmeyi ve açıklamayı müminlere nasip eder.

MUKATAA HARFLİ SURELERİN KOORDİNAT SİSTEMİNE KONUMLANDIRILMASI ÇALIŞMASI

Mukataa Harfli Surelerin "Mushaf sırasına göre" ve "Nüzul sırasına göre" Koordinata konumlandırılması neticesinde aşağıdaki grafikler ortaya çıkmıştır.

"Mushaf sırasına göre" yapılan çalışmada çok net şekilde "Allah" Lafzı ortaya çıkmıştır."Nüzul sırasına göre" olan çalışmada çıkmamıştır.Konuyla ilgili tüm açıklamaları ve detayları görebileceğiniz adresler aşağıda verilmiştir.

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

GRAFİK ÇALIŞMALARININ SEBEBİ VE ÇIKIŞ NOKTASI

1.) Kur’an-ı Kerim’deki 114 sureden 29’unun ilk ayetleri çeşitli Arapça harflerle başlar. “Elif Lam Mim, Ya Sin, Ha Mim” gibi… Bu harflerin ne anlama geldiğini yalnızca Yüce Allah (C.C.) biliyor.
2.) Kur’an-ı Kerim, iniş (nüzul) sırasına göre sıralanmamıştır. Yüce Allah’ın (C.C) emriyle vahyin hemen akabinde, Cebrail (A.S) tarafından ayetlerin ve surelerin yerleri tek tek belirtilmek suretiyle “farklı şekilde tertip edilmiştir”.

Şu an elimizde bulunan Kur’an-ı Kerim bu “Tertip üzerinedir”.
------------------------------------------------------------
1.) Sure başlarında “Mukataa harflerinin” kullanılması ve
2.) Kur’an tertibinin, sure ve ayetleriyle vahiy esnasında “yeniden yapılması”, “Sıradan, anlamsız ve dikkate alınmaması gereken” bir işlem midir, yoksa “Bilinçli” olarak mı yapılmıştır?

Koordinat Ekseninde yapılan Grafik çalışmasının amacı, bu çok önemli ve sebebi merak konusu olan 2 soruya (şayet “Bilinçli” bir eylemse), Matematik boyutta “Görsel” bir yanıtın olup olmadığıdır.

Grafik çalışması, “mukayese ve değerlendirmelerin” en sağlıklı şekilde yapılabilmesi için iki türlü yapılmıştır.
1. Elimizde bulunan Kur’an-ı Kerim’deki surelerin sıralamasına göre,
2. Surelerin vahiy, (iniş, nüzul) sırasına göre,

Bir konuyu önemle vurgulamak ihtiyacını hissediyoruz:

Koordinat Düzleminde yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar “Görünen sonuçlar” olduğu sizlerin de malumudur.
Bu çalışmalarda “Toplama, Çarpma, Bölme ve Çıkarma” işlemleri yoktur.
Elinizdeki verileri “sırayla” ve “kurallara uygun şekilde” eksenlerdeki yerlerine yerleştirir ve kural gereği işlemleri tamamlarsınız.
Bu sebeple bu tür çalışmalar, “sağa sola çekiştirilecek” ve üzerinde “mantıksız” yorumlar yapılacak çalışmalar değildir.
Ortaya çıkan “Grafik” neyse sonuç O’dur.
Bu çalışmaların, “İnanan” veya “İnanmayan” tüm insanlara “Akıl yoluyla gerçek doğruları” görebilmeleri için faydalı olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyoruz.

Konuyla ilgili tüm açıklamaları ve detayları görebileceğiniz adresler aşağıdadır.

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

Allah'a emanet olun...

Bir Mü'min Kardeşiniz.
------------------------------------------------------------
İsra Suresi (15) - Ayet 88 -
"De ki: Andolsun eğer insan(lar) ve cin(ler) bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine arka olsalar yine onun benzerini getiremezler."
------------------------------------------------------------
Furkan Suresi (25) - Ayet 52 - 53 -
52. Artık inkârcılara boyun eğme, onlara karşı Kur'an ile zorlu bir cihat aç.
53. İki denizi birbiri üstüne salan O'dur. Bu, tatlı ve yürek ferahlatıcı; şu, tuzlu ve acı. Ve ikisinin arasında bir berzah, geçişi engelleyen bir perde koymuştur.

Mesajı son düzenleyen icansahin ( 06-11-12 - 02:52 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-03-09, 19:32 #4
SancheZz.... SancheZz.... çevrimdışı
Varsayılan C: * Hurufu Mukattaa *


Allah(c.c)razı olsun..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-03-09, 01:22 #5
Allah Var Gam Yok Allah Var Gam Yok çevrimdışı
Varsayılan C: * Hurufu Mukattaa *


teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 08:19
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015