Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 26-06-08, 15:14 #1
Melami_ Melami_ çevrimdışı
Varsayılan Kuran-ı Kerim'de başörtüsü var mı?


Sevgili arkadaşlar,
Uzun zamandır ülke gündemini işgal eden bir konu olan başörtsü üzerine Kuran merkezli yaptığım küçük bir araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Herşeyden önce şunu belirtmeliyim ki başörtülü öğrencilerimizin eğitim öğretim hakkının elinden alınmasına açık ve net bir şekilde tepki göstermekteyim. Ne anayasamıza ne de yürürlülükteki hiç bir yasada üniveristelerdeki başörtülü öğrencilerin okuma hakkını ihlal eden bir metin bulunmamasına karşın, Anayasa Mahkemesi'nin kendini kanun koyucu yerine koyup almış olduğu "YASSAH " kararında hem hukuk, hem de demokrasimiz anlamıda ciddi sorunlar barındırdığı açıkca görülmektedir.

İRAN OLMAMAK İÇİN BAŞÖRTÜSÜNE ÖZGÜRLÜK...
Bu yasak kararını savunanlar bunun hukuki argümanları yerine bize İran örneğini göstermektedirler. Evet İran İslam Cumhuriyeti'nde bu konuda ciddi sorunlar açıkca yaşanmakta. Kadınlar kendileini kamusal alanda devletin resmi inancı ile yani başörtüleriyle tanımlayabilmektedirler ki bu durum hiç de kabul edilesi ve savunulası değildir. Ancak bireyin özgürlüğünü esas alan toplumlarda dileyen inandığı veya beğendiği şekilde kamusal alana çıkabilmektiedirler. Bu da demokrasinin güçlü ve hiç bir zümrenin tahakkümü altında olmadığı ülkelerde söz konusudur. İran Devrimi 1980 yılında yapılmadan önce ülkenin başında ABD yanlısı antidemokratik bir Şah vardı. Yani İran'da İslam Devrimini demokrasi ve özgürlükler değil tam tersi demokrasisizlik ve baskılar hazırlamıştır. Aynı şekilde Cezayir örneğini de verebiliriz. Cezayir'de ki Fransız destekli askeri cuntacıların iktidarı ve bunların baskıları, ülkede yapılan ilk genel seçimde FIS'in (İslami Kurtuluş Partisi) %80 oy almasına neden olmuş ve uzun yıllar sürecek olan islamcılar ile cuntacılar arasındaki kanlı çatışmaları doğurmuştur. Dünyada hiç bir örnek yoktur ki demorasi yüzünden o toplum geriye gitsin.

BAŞÖRTÜSÜ KİMİN EMRİ.....?

Yukarıda yazdıklarımın aslında başörtsü ile ilgisi yoktur. Bu tamamen bireysel özgürlükleri savunmamdan ibaret olan düşüncelerimden öte birşey değildir. Yani işin açıkcası Kuran'a bakarak ben başörtüsünün farz olduğuna dair bir ifadeye rastlayamıyorum. Evet sözü sık sık geçen Nur Suresi 31. ayeti defalarca kez okudum. Yetmedi Arapçasını okudum. Yetmedi İngilizcesini okudum. Ancak özellikle Nur 31'e tüm meallerde başörtsü açıkca geçiyor sen ne diyorsun denildiğini şimdiden duyar gibiyim. O zaman bu yazıyı sonuna kadar okuyun arkadaşlar.
Nur 31 de başörtüsü geçtiğini idda eden kısmı orjinal metinde şöyle geçmektedir:
"Vel yadrıbne bihumûrihinne alá juyubihinne"
Burada geçen kelimelere bir bakalım.
HUMUR (çoğul): Örtüler, dokuma bez barçası...
JUYUB (çoğul) : Memeler, göğüsler....

Yani Nur 31 de BAŞÖRTÜSÜ nerede geçiyor lütfen gösteriniz. Arapça sözlüğe de bakabilirsiniz. Bu ayetteki “hımar” kelimesi geniş manalı bir kelime olup örtü manasına gelir. Eski Arap yazılarına bakılırsa hımarın yere konulan, masaya örtülen veya herhangi bir örtüyü tarif edebileceğini görürüz. Hımar, başı örterse başörtüsü olur, masaya konursa masa örtüsü olur. Allah eğer “hımar” kelimesi ile başın örtülmesini isteseydi “hımarürres” gibi bir vurgulama ile başörtüsü diyebilirdi: Böylece “res” kelimesi ile baş bölgesi vurgulanır ve örtü kelimesi olan “hımar” ile beraber başörtüsü net bir şekilde anlaşılırdı. Nitekim abdest alınmasıyla ilgili ayette başın sıvazlanması söyenirken, baş kelimesi Arapça karşılığı ‘res’ ile vurgulanır.
Peki yukarıda geçen ayet bize ne diyor? Ayeti çevirdiğimizde karşımıza çıkan sonuç şudur; "Örtülerini memelerinin üzerine vursunlar?" Kaldıki ayetin son cümlesinde geçen "Süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar" ifadesinden de örtünmesi gereken yerin açıkca SAÇ BAŞ değil MEMELER olduğu anlaşılmaktadır.
Evet arkadaşlar bireysel özgürlükler için başörtüsüne evet ancak bunun Allah'ın emridir diye sloganlaştıranlar lütfen Allah'ın kadınlardan neresini örtmesi istediğini bir kere daha düşünsünler. Apaçık ayet ortada...
Şimdi de biliyorum ki bir çok hadis ortada dolaşıyor. Bu hadislere göre başörtüsü kesin emir olduğu belirtiliyor.
Bu hadislerin ciddi anlamda güvenilirlik sorunu vardır. Çünkü Kuran da Yüce Allah " Hüküm Allahındır" ayeti ile herhangi bir konuda hüküm yetkisinin yalnızca kendisine ait olduğunu açıkca belirtmiştir. Yani Kuranda geçmeyen bir hüküm için hadisler bize referans olamaz. Eğer bir hadis Kuranda geçmeyen bir hükmü veriyorsa "Hüküm Allahındır" ayetine göre bu hadisin doğruluğu ve Peygamber Efendimizin söylemiş olması söz konusu değildir. Kaldı ki ayet-kerim de " biz seni yalnız tebliğ için gönderdik" denilmekte ve Efendimizin görevi açıkca belirtilmektedir.
İşte başörtüsü ve örtünmenin Nur Suresi 31. ayetinde geçtiğini iddia edenlere küçük bir cevap.
Tekrar ediyorum başörtüsüne üniversitelerde özgürlüğe evet ama lütfen biraz da oruç tutmayanlara da özgürlük. (Erzurum ve Malatya'da bulunduğum dönemlerde oruç tutmayanların sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldıklarını açıkca gördüm)
__________________
 
Eski 26-06-08, 15:36 #2
siyahbey4z siyahbey4z çevrimdışı
Varsayılan C: Kuran-ı Kerim'de başörtüsü var mı?


Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü Nur suresinin 31. âyetinde geçmektedir. "Kadınlar, başörtülerini, göğüslerinin üzerinden bağlasınlar; yani başörtüleriyle göğüslerini de örtsünler" mealindeki bu âyette geçen "humur" kelimesi, başörtüsü manasına gelen "hımâr" kelimesinin çoğuludur.

"Kur'an'da geçen hımâr kelimesi yalnızca örtü manasına gelir, başörtüsü manasına gelmez" diyenler kesinlikle yanılıyorlar. Çünkü bu kelimenin kökünde "örtme, karışma, yaklaşma" gibi manalar varsa da, kökten alınmış farklı kelimelerin (şekillerin) de farklı manaları vardır. Mesela aynı kökten gelen "hamr", şarap, "hamîr", hamur mayası, "humâr" akşamdan kalma hali manalarına gelir. Tartışma konumuz olan "hımâr" da başörtüsü ve vücudun bütününü örten örtü manalarında kullanılmıştır. Bu mananın delillerine gelince:

1. Hz. Peygamber zamanından bu güne kadar "hımâr"a bu mana verilmiş ve uygulama da bu manaya göre olmuştur.

2. İbn Manzûr, Fîrûzâbâdî gibi kaynak luğatçıların eserlerinde kelimeye "başörtüsü" manası verilmiştir.

3. Taberî, Zemahşerî gibi kaynak tefsirlerin tamamında hımâr kelimesinin manasının başörtüsü olduğu kaydedilmiştir.

4. M. Esed'in İngilizce ve M. Hamidullah'ın Fransızca çevirilerinde de kelimeye verilen mana "başörtüsü"dür.

Hasılı Kur'an'da başörtüsünün bulunduğuna dair deliller güçlü ve çok, bulunmadığına dair delil ise yoktur.


Başını örten Müslüman kadınlarımız ve kızlarımız, güvendikleri alimlerin tefsir, meal ve açıklamalarına dayanarak örtünüyorlar. Marjinal görüşlere itimat etmedikleri için onları kınamak, yakışıksız sözler söylemek yalnızca bağnazlık, tahammülsüzlük ve edepsizliktir vesselam.

 
Eski 26-06-08, 21:19 #3
II.Abdulhamid II.Abdulhamid çevrimdışı
Varsayılan C: Kuran-ı Kerim'de başörtüsü var mı?


Ya zaten kuranda olsun olmasın,dinin emri olsun olmasın kime ne? Bende sayı başbakan gibi söylüyorum, Velev ki siyasal simge.. Ne olur? Üniversiteler de ve kamu kurumlarında tek siyasal simge başörtüsü müdür? Che t-shirtleri, hilal şeklindeki bıyıklar,ağıza kadar giren bıyıklar, ahmet kaya t-shirtleri, hain terör örgütünün renkleri (sarı kırmızı yeşil) bunlar üniversiteler de olmuyor mu? Bunlarda girmesin ok diyelim.. İlk okulda ufaktım ne sisaysetten ne simgeden anladığım zamanlarda bile öğretmenimin ağzına giren bıyıkları birşeyler anlatıyordu bana sanki.. Bu niye yasak değildi?

Herneyse konuya dönmek gerekirse yukarıda da anlatıldığı gibi başörtüsü kuranda var,karşı çıkan yasaklayan,yasağı destekleyen HESAP VERECEK! Kuranda olmas bile öyle yaşayana karışma hakkımız YOK!
 
Eski 27-06-08, 21:40 #4
ronaldo_09 ronaldo_09 çevrimdışı
Varsayılan C: Kuran-ı Kerim'de başörtüsü var mı?


Ey lafı başka taraflarından anlayan şeytan talebeleri . El ve yüzün dışında heryerin örtülmesinden ne anlyorsunuz ? İnsan sadece birşey söyleyerek müslüman oluyorsa(la ilahe illallah) , sadece 1 şey söyleyerek kafir de olur (baş örtüsü yoktur) . Ey kalp gözleri kapalı kafirler , eğer bir bayan başı açık geziyor ve başı açık olduğu için başka bir erkeği azdırıyorsa hem bayan günaha girer hem erkek harama baktığı için günaha girer . Saçtan kim azar demeyin . Ben azıyorum ne olacak ? arkadaşım da azıyo , her arkadaşım azıyo saça bakarak , hatta biz sadece saça bakınca azıyoruz . İslamiyet kişiliklere göre değil tüm dünyaya indirildi . Herkes düşünüldü , eğer kadının saçı açık ve ben ona bakıp azıyorsam bu günahtır . Zaten Allah teala bu yüzden başın kapanmasını emretmiştir .

Ayrıca ;

Hz.Aişe daha ana rahminde şekillenmemişken , Cebrail(a.s) Peygamber Efendimizin karşısına Hz.Aişenin kılığında çıkmıştır , başında yeşil bir örtü vardır . Artık bu örtüyü de moda olsun diye takmamıştır dimi Cebrail Aleyhiselam ? . Arkadaşlar küfre girmemek için boş boş konularla uğraşmayın , başörtüsü vardır , Allahın emridir Allahın emrini inkar eden kafirdir . Kafirlerde ebedi olarak cehennemde kalacaktır . Benden bu kadar artık gerisini baş örtüsü diye birşey yoktur diyenler düşünsün , onlar mahşer gününde cennet ehline gıpta ile bakacaklardır . Allah ümmed-i Muhammedi cennet ehlinden eylesin amin . El fatiha .
 
Eski 27-06-08, 21:48 #5
II.Abdulhamid II.Abdulhamid çevrimdışı
Varsayılan C: Kuran-ı Kerim'de başörtüsü var mı?


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen ronaldo_09 Mesajı Göster
Ey lafı başka taraflarından anlayan şeytan talebeleri . El ve yüzün dışında heryerin örtülmesinden ne anlyorsunuz ? İnsan sadece birşey söyleyerek müslüman oluyorsa(la ilahe illallah) , sadece 1 şey söyleyerek kafir de olur (baş örtüsü yoktur) . Ey kalp gözleri kapalı kafirler , eğer bir bayan başı açık geziyor ve başı açık olduğu için başka bir erkeği azdırıyorsa hem bayan günaha girer hem erkek harama baktığı için günaha girer . Saçtan kim azar demeyin . Ben azıyorum ne olacak ? arkadaşım da azıyo , her arkadaşım azıyo saça bakarak , hatta biz sadece saça bakınca azıyoruz . İslamiyet kişiliklere göre değil tüm dünyaya indirildi . Herkes düşünüldü , eğer kadının saçı açık ve ben ona bakıp azıyorsam bu günahtır . Zaten Allah teala bu yüzden başın kapanmasını emretmiştir .

Ayrıca ;

Hz.Aişe daha ana rahminde şekillenmemişken , Cebrail(a.s) Peygamber Efendimizin karşısına Hz.Aişenin kılığında çıkmıştır , başında yeşil bir örtü vardır . Artık bu örtüyü de moda olsun diye takmamıştır dimi Cebrail Aleyhiselam ? . Arkadaşlar küfre girmemek için boş boş konularla uğraşmayın , başörtüsü vardır , Allahın emridir Allahın emrini inkar eden kafirdir . Kafirlerde ebedi olarak cehennemde kalacaktır . Benden bu kadar artık gerisini baş örtüsü diye birşey yoktur diyenler düşünsün , onlar mahşer gününde cennet ehline gıpta ile bakacaklardır . Allah ümmed-i Muhammedi cennet ehlinden eylesin amin . El fatiha .
Allah razı olsun kardeşim.. Çok güzel nokta koymuşsun.. Ayrıca sayende bir fatiha okumuş olduk. Yüreğine sağlık.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
başörtüsü, din, islam, kuran, üniversite

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:25
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015