Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 23-09-12, 13:27 #1
Juilay Juilay çevrimdışı
Question Tartışma Nedir? Panel Nedir ?


Tartışma nedir?
Panel nedir ?__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-09-12, 13:50 #2
soncu004 soncu004 çevrimdışı
Varsayılan C: Tartışma Nedir? Panel Nedir ?


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Juilay Mesajı Göster
Tartışma nedir?
Panel nedir ?


Tartışma nedir

Tartışma Nedir – Tartışmanın Özellikleri – Tartışmanın Konusu – Tartışma Nasıl Yapılır
Bir grubu (veya çoğunluğu) ilgilendiren, daha önceden belirlenen bir konu hakkında farklı düşünceleri olan kişilerin konuyla ilgili görüşlerini açıklamak, konuyu (veya sorunu) çözmek, muhatabın zayıf yönlerini aramak amacıyla bir araya gelerek yaptıkları karşılıklı konuşmaya tartışma denir.
Tartışma konusu; üzerinde konuşmaya ve araştırma yapmaya değer nitelikte olmalı, kanıtlanmış konular üzerinde ısrar edilmemeli, normal bir ses tonuyla konuşulmalı, saygılı olunmalı, dedikodu etmekten, bağırıp çağırmaktan, konu dışına çıkmaktan ve konuşanın sözünü kesmekten kaçınılmalıdır.
Tartışmaları bir başkan yönetir. Tartışmada başkanın görevlerini hatırlayarak başkana yardımcı olmakla bir anlamda tartışmanın kurallarına da uyulmuş olunur.
Tartışmalarda başkanın görevleri
1. Konuyu özellikleri ve sınırlarıyla dinleyicilere belirtmek.
2. Konuşmacıları dinleyicilere tanıtmak.
3. Tartışmayı başlatmak.
4. Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engellemek.
5. Herkese eşit konuşma süresi vermek.
6. Konuşmacılara yerine göre sorular yöneltmek.
7. Tarafsız olmak.
8. Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak.
9. Kısa özetler yaparak konuyu toparlamak.
10. Tartışmanın sonucunu açıklamak.
TARTIŞMA YÖNTEMİ
“Tartışma” herhangi bir konunun, iki yada daha çok kimse tarafından, karşılıklı konuşarak, birbirlerinin dinleyerek ve eleştirerek incelenmesine yönelik bir yöntemdir. Bu yöntem, öğrenci etkinliğine daha fazla yer verdiği için, eğitimciler tarafından büyük bir kabul görmektedir. Önemli olan, farklı görüşlerin olması ve bunların özgür bir ortamda ifade edilebilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, tartışma yönteminin değişik tekniklerle uygulanması olanaklıdır. Bir yaşayış biçimi olan demokrasiye insanların alışabilmesi, küçük yaşlarda yapılacak “demokrasi alıştırmaları” ile gerçekleşir. Bunu da sınıfta uygulanan “tartışma yöntemi” ile sınıf dışında uygulanan “ders dışı etkinlikler” ve özellikle, “kendi kendine yönetim örgütü” sağlar.
A) Tartışma Teknikleri :
a) Beyin Fırtınası , yaygınlıkta kullanılan tartışma tekniklerinden biridir. Burada, ele alınan konuyla ilgili olarak herkes düşüncelerini belirtir, bunların bir listesi oluşturulur ve sonra listede yer alan görüşlerin tartışması yapılır. Beyin fırtınası, özellikle çok sayıda görüş üretmenin gerekli olduğu tartışma durumlarında kullanılan bir tekniktir. Ancak, bu tekniğin başarılı biçimde uygulanabilmesi için çoğulcu, eşitlikçi ve kalıtımcı bir ortamın bulunması zorunluluğu vardır. Örneğin, “Türkiye’de trafik kazalarının önlenmesi” konusunda bir beyin fırtınası yapılıyorsa, önce herkesin aklına gelen olası önlemler sıralanmalı; ardından bunların ayrıntıları tartışılarak, işlevsel çözümler üretilmelidir.

b) Vızıltı Kümeleri , iyi bir hazırlıktan sonra tartışma yapmaya dayanır. Burada, alt konulara yada farklı görüşlere göre küçük kümeler oluşturulur, bu kümeler kendi konularını ayrıntılı olarak tartışarak hazırlık yaparlar, ardından öğrenci kitlesinin tümüne kümelerin sözcüleri görüşlerini sunarlar. Genelde “vızıltı22” ve “vızıltı66” en sık kullanılan tekniklerdir. Bunlardan vızıltı22 tekniğinde iki kümenin sözcüleri ikişer dakika kullanarak görüşlerini açıklarlar.

TARTIŞMA METODU
Tartışma, herhangi bir grubun, bir başkanın yönetimi altında belli bir düzen içinde hepsini ilgilendiren sorular üzerinde ve belirli bir amaca dönük karşılıklı görüşmelerdir. Sınıflarda çokça yer verilen her metottur. Tartışma metodu, öğrencilerin ilgilerini uyandırır. Anlayışlarını değerlendirme, gerçekleri kavrama, eleştirici düşünme kabiliyetini geliştirir.
İyi Bir Tartışmanın Özellikleri :
Tartışma, bir sohbet değil amaçlı bir konuşmadır.
Tartışmanın başarıyla sonuçlanması için üyelerin konuştukları konular üzerinde yeterli bilgilerin bulunması ve konuşmaların bulgulara dayanması gerekir.
Tartışmanın konusunun anlamı olmalıdır.
Tartışma bir sonuçla bitmelidir. Herhangi bir sonuca ulaşılamadığı zaman konuşulanlar toplanmalıdır.
Tartışmada Liderin Rolü : Tartışmanın sohbet düzeyinden daha yüksek bir seviyeye çıkması için liderin etkili olması gerekir. Bunun için; Hoş bir giriş yaparak, neyin nasıl tartışılacağı konusunu açıklayarak tartışmayı başlatmalıdır. Herkesi katılmaya teşvik ederek, gruptaki konuşmacıları enerji ile kontrol alfanda tutarak tartışmanın başarıyla devamını sağlar. Yarar gördüğü takdirde konu dışına çıkılmasına izin verir. Tartışmayı zaman zaman özetler, değerlendirmesine yardım eder. Sonunda bütün fikirleri, sonuçları özet halinde birbirine bağlamaya çalışır. Lider tartışmada rolünün sınırlı olduğunu bilmelidir. Tartışmacıya yol açmalıdır.
Sözcünün Rolü: Grup çalışmaların çoğunda başkandan başka bir de sözcüye ihtiyaç duyulabilir. Sözcü önemli hususları not eder. Liderin isteği üzerine zaman zaman özetler.
Tartışmaya Katılanların Rolü: Tartışmaya katılanlar, açık ve kesin olarak konuşmalıdırlar. Suniliğe yer vermeden açık ve yalın bir üslupla konuşurlarsa daha başarılı olacaklardır.
Tartışmanın Değerlendirilmesi: Öğrenci, tartışmayı sürdürmesini öğrendikçe ve tecrübe kazandıkça tartışmanın değeri artacaktır.
MÜNAZARA : İki ekibin bir konuyu ele alarak, dinleyiciler ve bir jüri önünde, iki karşı tezi savunmalarıdır.
Bu teknikte, savunulan fikrin kazanılması ve kaybedilmesi söz konusudur. Münazara metodu, öğrencilerin görüşlerini düzenli ve anlaşılır biçimde açıklamalarına, konuları çok yönlü kavramalarına, karşıt görüşleri çürütmek için bilgilerden süratle yararlanmalarına yardım eder.
Eğitimi Öğretimde Münazara Uygulanırken Ele Alınacak Esaslar: Münazara bir yarışma değil, bir fikir tartışmasıdır. Ağzı kalabalık tipler yerine, konuya inanmış tipler seçilmelidir. Ekiptekiler hem kendi savunacakları tezi, hem karşı tezi iyi bilmeli. Konu, karşı tez biçiminde seçilmelidir.
PANEL : Küçük bir grubun ilgi çekici bir konuyu kendi aralarında, büyük bir grubun karşısında tartıştıkları bir tekniktir. Bu tekniğin amacı üyeler arasında ortak düşünüş ve ortak çalışmayı özendirmektir.
Panel, lider dahil 5-9 kişiden oluşur. Lider konuyu ve panel üyelerini sunup tartışmayı açar, kendisi zaman zaman tartışmaya katılır. Tartışmaları özetler, tartışmanın akıcılığını ve etkin katilimi sağlar.
Panele katılan konuşmacılar çabuk düşünebilen, rahat konuşan, muhakeme yeteneği iyi, tartışılan konuyu iyi bilen kişilerden oluşur. Bu konuşmacılar belirli konuların uzmanları olabilecekleri gibi çeşitli görüşlerin ya da farklı fikir ve ilkelerin temsilcileri de olabilirler.
Uygulanışı: Uygulamanın başarılı olabilmesi için ön planlama yapılmalıdır. Lider önce kendi görev ve sorumluluklarını iyi kavramalı ve panel üyelerinin kendisine ilişkin bu sorumlulukları bilmelerini sağlamalıdır.
Panel üyeleri ilgili üyeye düşen bölümü ve sorumluluğu daha önceden bilmelidir. Panel üyelerinin konuya hazırlanmalarının uygun olacağı, ancak yazılı metin haline getirilerek okunmasının tekniğe aykırı olduğu bilinmelidir.
Panel informal bir tartışma havası içinde geçtiğinden konuşmacıların konuşacakları bölümle ilgili küçük notlar almalarının yeterli olacağı bilinmelidir. Liderin soracağı soruları bildirmesi ve konuşmacının haberdar olması ve hazırlanması yararlı olur. Panelistlerin oturma biçimleri önceden planlanmalı ve dinleyicilerin görüş alanları içerisinde olmalıdırlar.
Üstünlükleri: Tartışmalara katılma oranı yüksek olur. Dinleyiciler konuya ilişkin sorular sırasında düşünme imkanı bulurlar. İlgi uyandırır, etkin katilimi sağlar. İyi bir liderlikle geniş alanı kapsar.

[ALINTIDIR]
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-09-12, 13:51 #3
soncu004 soncu004 çevrimdışı
Varsayılan C: Tartışma Nedir? Panel Nedir ?


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Juilay Mesajı Göster
Tartışma nedir?
Panel nedir ?


Panel Nedir

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslûp farkı vardır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.

Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.

Panel Nedir Detay:
Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde birkaç kişi tarafından tartışılmasına panel denir. Bir başa deyişle panel bilim, siyaset vb konularda uzmanların, dinleyiciler karşısında bilgi ve görüş bildirdikleri, sonra da dinleyicilerin soru sorarak ve açıklamalarla konuşmaya katıldıkları bir toplantıdır. Adı, İngilizce bölüm, parça anlamına gelen “panel” sözcüğünden gelir. Panel terimi, toplantının
konuşmacılar, dinleyiciler olarak iki bölümden oluştuğunu anlatır. Konuşmaların halk karşısında yapılması nedeniyle bu toplantı dilimizde “açık oturum” diye adlandırılmıştır. Toplum sorunlarının konuşulmasının en sık uygulanan toplantı seçimi paneldir. Radyo ve televizyonda da çeşitli sorunlar hakkında düzenlenen toplantılar,
panel türünde yapılmaktadır.

Panelde bir yarışma havası yoktur. Başkan konuyu belirtip konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir. Sonra konuşmacılara sıra ile sorular yöneltir.

Konuşmacılar görüşlerini belirtip gerekli bilgileri verirler. Bu sırada diğer
konuşmacıları özenle dinleyip gerekli notları alırlar. Konuşmalar içtenlikle yapılır.

Konuşmalarda eleştiri vardır fakat suçlama yoktur. Hiçbir zaman kırıcı, yerici ve kendini övücü davranışlar içine girilmez.

Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimi olan panel geniş bir salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Panelin başkanı toplantının başarı ile bitmesi için özen gösterir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Tartışmaların ve konuşmaların uzaması başkan tarafından incelikle hiç kimseyi kırmadan önlenmelidir.

Bir düşünce alışverişi çevresinde oluşan panelin topluma, halka, geniş kitlelere sayısız faydası vardır. Farklı düşüncelerin dile getirildiği panelde kendi başımıza karar veremediğimiz konular, sorunlar gözümüzün önünde tartışıldığı zaman bilmediğimiz çok sayıda şeyi öğreniriz.

Panel dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenir. Bu nedenle de panel, samimi bir atmosferde üzerinde durulan konu ile ilgili dinleyicilerin bulunduğu bir tartışma biçimidir.

Düzenlenen panellerde ortaya atılan düşüncelerin, bilgilerin, verilen örneklerin gerçek, doğru ve bilimsel geçerliği olmalıdır.

Panelin planı ise şöyledir:
1. Panelin yapılış nedeni,
2. Panelin konusu ile ilgili olayın ya da gelişmelerin anlatımı,
3. Konuşmacılara sorulacak sorular,
4. Konuşmaları özetlemek,
5. Paneli sonuca bağlamak.

Panelde yer alan konuşmacılar konu ile ilgisi ve bilgisi olan, konuşma yeteneği gelişmiş kişilerden seçilir. Bunlar sabırlı, uyumlu, olgun, dinlemesini bilen, eleştiriler karşısında hoşgörüyü elden bırakmayan kişilerdir. Söz hakkı verilmeden konuşmadıkları gibi konuşanın da sözünü kesmezler.

Konuşmalar akıcı, canlı, herkesin anlayacağı bir dille yapılır. Doğal, saygılı ve yerinde bir anlatım kullanılır.

Konuşmacıların söyleyecekleri bitince, dinleyiciler soru sorabilirler. Konunun bazı yönleri hakkında kendi düşüncelerini açıklayabilirler. Panelde karar değil, açıklama amaçlanır.

Panel Örneği :
KONU : TELEVİZYONUN TÜRK AİLESİNE ETKİLERİ

GRUP ÜYELERİ:
Belgin ÖZKÖK (Elektrik Y. Müh. ) – Lider
Zülal PİLTEN (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) – Konuşmacı
Ayşegül ESENER (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) – Konuşmacı / Sekreter
Macide ÜNSAL (Ekonomist) – Konuşmacı
Muhammed Zeki MERT (Hukuk Müşaviri) – Konuşmacı

PANEL ÖZETİ:
1. Konunun ve Grup Üyelerinin Takdimi / Ana Giriş :
Panelimizin konusu “ Televizyonun Türk Ailesine Etkileri”. Neden bu konuyu
seçtik ? Çünkü TV bir kitle iletişim aracı olarak toplumumuzda büyük ilgi görüyor.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre 1984’te yurt sathının ve nüfusun %80’ni TV
verici alanına sokulmuş durumda, 1989’da bu oran %96’ya çıkarılacak. TV’nin yarar
ve zararları toplumumuzda tartışılan güncel konulardan biri. Bu bakımdan
panelin ilginizi çekeceği ve yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Evet, evin baş köşesine, en itibarlı yerine oturttuğumuz TV’nin eğlence, haber ve
eğitim programlarının yarar ve zararlarını belirtirken konuşmacı arkadaşlarımdan
bilhassa kişisel değer yargılarını da serbestçe belirtmelerini rica edeceğim. Sözü
uzatmadan Sn. PİLTEN’e vereyim ve kendisinden “ TV’nin çocuklar üzerindeki
etkilerini” belirtmesini isteyeyim.

Z.PİLTEN – Teşekkürler. Fazla TV izleyen çocukların çevre – mekan ilişkilerini
iyi kuramayan, edilgen ve de en önemlisi imgelerle düşünmeyi bilemeyen ve yaratıcı
olamayan çocuklar olduğu varsayılıyor. Bunun başlıca nedeni, TV ile imgelerin,
biçimlerin çocuğa hazır olarak verilmesinden kaynaklanıyor. Sürekli ve art arda
önünde imgeler ve resimler değişen çocuk, bunlar arsındaki ilişkileri tam olarak
kavrayamaz, yalnızca görür, algılamaya, imgeler kurmaya vakit bulamadan seyreder
ve edilgenliğe itilir.

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular TV izlemenin çocuklar üzerinde
saldırganlığı artırıcı etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Vurdulu-kırdılı, kavgalı-
dövüşlü, öldürmeli filmlerin çocukları daha saldırgan yaptığı, birçok deneysel
araştırma ile gösterilmiştir.

Başkan – Sn. Pilten, çocukların TV izleme düşkünlükleri ile ilgili veriler var mı?
Vakitlerinin ne kadarını TV’ye ayırıyorlar?

Z.PİLTEN – Evet, çocukların 3 – 7 yaş grubunda haftada 26 saat TV izledikleri
belirlenmiş. Bu demek oluyor ki liseden mezun oluncaya kadar 15 bin saat TV izliyorlar.
Bir diğer deyişle, okulda geçirdiğinden 3000 saat daha fazla.

Başkan – Bu sayısal veriler, TV’nin çocuk eğitimi ve gelişmesinde ne derece önemli
rol olduğunu ya da olabileceğini gösteriyor. Çocukluk döneminin kişilik oluşumundaki
önemi çok fazla. Bu nedenle TV’nin en fazla çocuklar üzerinde etkili olması normal.

Z.PİLTEN – Ayrıca TV’deki yiyecek reklamlarının yaklaşık %4’ünün gereksiz
besinlere ayrılmış olduğu düşünülürse, TV’nin ne ölçüde dengesiz beslenmeye yol
açtığı kestirilebilir. Araştırmalar, Türkiye’de annelerin %95’inin çocuklarını TV’de
reklam edilen gıda maddelerinin aldıklarını ortaya koymuştur.

TV ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara, uykusuzluk ve TV epilepsisine yol açabiliyor.
Her çocuk gelişim düzeyi, kendi kişiliği ( özel tercihleri ve tepkileri ) doğrultusunda
ve yetiştiği aile ortamının niteliğine bağlı olarak TV’den etkilenmektedir.

TV’nin yararlarına gelince;
- Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratması, aile mutluluğunu
gerçekleştirir.
- Çocuğun kültürünü geliştirir.
- Çocukların ilgilerini ve yaşam alanlarını genişletir.
- Çocukların estetik zevklerini geliştirir, rol alma ve taklit yoluyla kahramanlarla
özdeşleşir bu da kişilik gelişmesini etkiler.
- Toplumsal yapı ve yaşamsal biçimler hakkında bilgi edinir.

Başkan – Çocukların TV’deki yabancı kahramanları taklit etmeleri, onlarla
özdeşleşmelerinin daima yararlı olduğu söylenebilir mi? RED KIT gibi dizilerin çocuklara
olumlu davranış modelleri sunduğunu iddia etmek mümkün müdür?

Z.PİLTEN – Her dizi film için değil tabii.
Başkan – TV’nin çocuklar üzerindeki etkilerini gördük. Diğer aile bireyleri
üzerindeki etkilerini de Sn. A. ESENER’den dinleyelim.

A.ESENER – TV günlük yaşamın büyük bir kısmını dolduruyor. Aile üyeleri
arasında özellikle TV’ye bağımlılıktan uzaklaşmalar söz konusu oluyor. Paylaştıkları
ortak şey TV. Bunun yanı sıra TV özellikle kırsal kesimdeki insanlarımızı kendilerinin
dışındaki bir dünyadan haberdar ediyor. Yetişkinlerin bilgi, görgü, tutumlarını
değiştirmek ve genel kültürlerini artırmak hususunda yararı, etkileri oluyor. Bu arada
Batı’nın kültürünün TV aracılığıyla taşınması söz konusu. Bazı dizilerde sergilenen
olaylar, erkek – kadın ilişkileri, toplum ve aile yapıları, dünya görüşleri giysileri,
davranış modelleri etkili oluyor. Böylece bu durum kültür değişmelerine neden oluyor.

Başkan – Batı kültürünün TV gibi etkin bir araç sayesinde Türk aile yapısında
bazı olumsuz ya da olumlu etkiler yapabildiğini ya da yapabileceğini belirtiyorsunuz.
Peki boş zamanların değerlendirilmesi açısından TV neler sağlıyor ?

A.ESENER – Eğlence gereksinimi sağlaması, kültürlenmeye katkıda bulunması
söz konusu. TV’nin kullanımından kaynaklanan uykusuzluk vb. rahatsızlıkları daha
önce belirtmiştik.

[ALINTIDIR] KISA KISA YAZABİLİRSİN HOCA KAÇ SAYFA YAZMANI İSTEDİYSE
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-09-12, 13:52 #4
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Tartışma Nedir? Panel Nedir ?


http://www.frmtr.com/turk-dili-ve-ed...l-yapilir.html
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-09-12, 13:54 #5
soncu004 soncu004 çevrimdışı
Varsayılan C: Tartışma Nedir? Panel Nedir ?


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Rıhtım Mesajı Göster
ilköğretim bu ya bizim verdiğimiz yanlış yada başka anlamı var hoca gidipde 10. sınıf ödevi vrmez
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 20:51
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015