Kimya

Pages : [1] 2 3 4 5

 1. GAZLAR* Konu Anlatımı
 2. Perİyodİk Tablo
 3. Piller
 4. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 5. Alkali Metaller
 6. Atomun Yapısı
 7. Asitler Ve Bazlar
 8. Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri-Kimya-
 9. Bio Kimya
 10. Çözeltiler ve Çözelti Çeşitleri
 11. Elektroliz
 12. Elementler
 13. Gazlar ve Yasaları
 14. Karışımlar
 15. Kimya Türkçe Sözlük
 16. Kimyasal Bağlar ve Kimyasal Tepkime
 17. Maddenin Fiziksel Özellikleri
 18. Bileşikler ve Mol Kavramı
 19. Periyodik Cetvel
 20. Periyodik Özellikler
 21. Radyoaktiflik
 22. Temel Kimya Yasaları
 23. Kimya Sözlüğü ( A,B,C,D,E,F,H,I,i,J,K,L,M ) harfleri
 24. Kİmyasal Hesaplamalar ve Kimyasal Tepkimeler
 25. Mol Kavrami
 26. Elimizde kimya program ve ebookları burada paylaşsak?
 27. Atom Modelleri
 28. Gaz Yasaları
 29. Atomun Yapisi
 30. Kimya Testleri
 31. LiSe-1 MAddE FuLL
 32. Video Kimya Dersi
 33. Atom (Full)
 34. Temel Kimya Yasalar
 35. Elementler ve Özellikleri
 36. Bileşikler
 37. Karışımlar
 38. Kimyasal Tepkimeler
 39. Demir
 40. Alüminyum Alaşımlarının Kaynağı
 41. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 42. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 43. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 44. Kimya Bölümü İndexi 25.07.2014
 45. ısı ve sıcaklık
 46. mol hesaplama yontemlerı
 47. Atom Ve Elektronlar
 48. Elektrokimya - Kimya
 49. Hidrokarbonlar - Kimya
 50. Temel Kimya Yasaları - Kimya
 51. Atom Modelleri - Kimya
 52. Maddenin Yapısındaki Değişmeler - Kimya
 53. Bioetanol Üretimi - Kimya
 54. Çözelti Türleri - Kimya
 55. denge ve denge şartları
 56. Elementler ve Bileşikler
 57. radyoaktivite
 58. maddelerin iç yapısına yolculuk
 59. periyodik tablo ve özellikleri
 60. çözeltiler (powerpoint)
 61. Atom (powerpoint)
 62. Damıtma
 63. TopraĞin Fİzİksel Ve Kİmyasal Özellİklerİ
 64. Bilimlerin Tarihi Gelişimi..(Kimya Tarihi)
 65. Tampon Çözeltiler (Kimya)
 66. Asitler ve Bazlar
 67. ÇÖzeltİler
 68. Kimyada Şifreleme
 69. Gaz Yasaları
 70. ısı ve sıcaklık
 71. Bikeşik formülleri
 72. Radyasyon Nedir???
 73. Asitler
 74. Bilim Tarihi Ve Gelişimi..
 75. termometreler
 76. ısı alışverişi
 77. maddenin ortak ve ayırt edici özellikeri
 78. iletkenlik
 79. Damıtma.. (Kimya)
 80. Madde
 81. İnorganik Bileşikler (KİMYA)
 82. Kimya - Atom Teorileri
 83. Kimya - H2SO4 ün Kullanım Alanları
 84. Borh Atom Modeli
 85. Atomun Yapisi...
 86. Radyoaktivite...
 87. Atomaltı parçacıklar
 88. BiyoKimya
 89. Asİt Ve Bazlar
 90. Periyodik cetvel
 91. Asit Yağmurları
 92. Radyoaktivite
 93. Gazlar
 94. Molarite
 95. Radyo Aktİflİk
 96. Atomun TarİhÇesİ
 97. Asİtlerİn Yapisi Ve Özellİkleri
 98. Katı, Sıvı ve Gaz Yakacaklardan, Güneş Enerjisinden Yararlanma, Yenilenebilir Enerji
 99. Video Kimya Dersi
 100. KariŞimlari Ayirma Teknİklerİ
 101. Mol Kavrami
 102. Gaz Yasalari
 103. Atomun TarİhÇesİ
 104. NÜkleer Enerjİ
 105. Nükleer Elektrik Santralleri
 106. Atomun yapısı
 107. Mol Kavramı(çözümlü sorularda var)
 108. Günlük hayatta kullandığımız besin ve malzemelerdeki bazı asitler ve bazlar
 109. Asit Yağmuru
 110. Altin
 111. Suyun Fİzİksel Özellİklerİ
 112. Maksimum Isı Aralığı
 113. Su
 114. Oksijen
 115. Hidrojen
 116. Radyoaktivite
 117. Suyun Fiziksel Özellikleri
 118. Piller
 119. Tepkİme
 120. çözünürlük ve sıcaklıkla genleşme
 121. maddelerin ayrıştırılması
 122. maddenin yapısındaki değişmeler
 123. Kİmyasal Hesaplamalar
 124. Periyodik Dizge
 125. Çözünürlük Dengesi - KİMYA
 126. Ilac nedir?
 127. Maddenin Yapisindaki degismeler!
 128. Atomun Tarihcesi!
 129. Karisimlar!
 130. Elementler
 131. Atomun Yapısı
 132. Atom
 133. PLUTONYUM Ne Kadar Tehlikeli ?
 134. Fİsyon
 135. Denitrifikasyon
 136. Asit Yagmurlari!
 137. Inargonik Bilesikler!
 138. Elementlerin Kullanim Alanlari
 139. Atom Modellerİnİn Tarİhİ GelİŞİmİ
 140. ÇÖzeltİlerİn Özellİklerİ
 141. Element bileşik karışım metal ametal soygaz özellikleri
 142. heterojen karışımlar
 143. karışımları ayrıştırma teknikleri
 144. elektron dizilimi
 145. kovalent bağ
 146. iyonik bağ
 147. metaller
 148. ametaller
 149. Elİnİzde Bulunan Metal Plakanin Paslanmamasi İÇİn Neler Yapilabİlİr?
 150. Polipeptid Yapımı
 151. Limbik Sistem - Biyoloji
 152. Atomun Keşfi
 153. Füzyon
 154. Radyoaktivite
 155. Çekirdek Reaksiyonları
 156. Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
 157. Kolloidal Dağılım
 158. Nükleer Enerji
 159. Sulu Çözeltiler!!!
 160. Çözünme Olayında Düzensizlik Faktörü...
 161. Sıcaklık Ölçme yöntemleri..
 162. ATOM ve PERİYODİK TABLO
 163. Kİmyasal Denklemler
 164. Kİmyasal Hesaplamalar
 165. Radyoaktİflİk
 166. DEMİR (Fe)-
 167. Temel Kimya Yasalar
 168. Karışımlar
 169. Darwin ve Moleküler Devrim
 170. İlaç Nedir
 171. Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazların Vucudumuza Etkileri
 172. Çözeltir
 173. Zincirleme çekirdek tepkimesi
 174. Bazlar [Tablolu ve Resimli + Wordde Düzenlenmiş]
 175. Atom ve Periyodik Tablo - Kimya
 176. Elementlerin Özellikleri ve Kullanım AlanlarıElementlern Özellikleri ve Kullanım ALN
 177. Ayrışma - Elektroliz - Kimya
 178. 1A Grubu Elementleri - Kimya
 179. Kimyasal Tepkimelerde Hız - Kimya
 180. Suyun Fiziksel Özellikleri - Kimya
 181. Kimyasal Bağlar ve Sınıflandırılması - Kimya
 182. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur? - Kimya
 183. Çözünme Olayında Düzensizlik Faktörü - Kimya
 184. Bioetanol Üretimi - Kimya
 185. Barut,Tarihi,Yapısı ve Çeşitleri - Kimya
 186. Katı Maddelerin Çözülmesi - Kimya
 187. Piller
 188. Atom
 189. Radyoaktivite
 190. gazlar-kimya
 191. Su Arıtma Sistemleri (Kimya)
 192. KÜTLE VE AĞIRLIK Arasındaki Farklar
 193. Maddenin Halleri /Kimya
 194. Atom Ve Yapisi
 195. Asitler ve bazıları
 196. Periyodik Sistem
 197. Gaz Yasaları
 198. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 199. KariŞimlari Ayirma Teknİklerİ
 200. Alaşım
 201. Radyoaktİflİk
 202. hormonlar
 203. Nabİt Elementler
 204. Akrİlİk Ve Modakrİlİk Elyaf
 205. amitler ve aminler
 206. asit yağmurları
 207. Asit ve Bazların Kuvvetleri
 208. Bileşik Formülleri
 209. Bor
 210. Bor Elementİ
 211. ÇÖzeltİ
 212. çözelti türleri
 213. Demir elementinin özelliklerini
 214. Demİr’İn Kİmyadakİ Yerİ
 215. Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler
 216. Formİk Asİt (hcooh)
 217. Fosfor(III) Klorür ve Reaksionları
 218. Gazlarin Özellİklerİ
 219. GenleŞme
 220. GÜmÜŞ Elementİ
 221. hidrojen
 222. Hücre
 223. Isı ve Sıcaklık[Kimya]
 224. Atom Bombası
 225. Atomun Tarihsel Gelişimi
 226. inorganik bileşikler
 227. Kalsİyum
 228. Karbon (c)
 229. katalizörler
 230. Katki Maddelerİ
 231. Kirmizi Çamur
 232. kimyasal bağlar
 233. Maddenİn Tanimi
 234. Mangan ELEMENTİ
 235. Metaller
 236. Metallerin ve Ametallerin Özellikleri
 237. modern atom kuramı
 238. MolekÜller Arasi BaĞlarin İncelenmesİ
 239. Organİk Kİmya
 240. orsat gaz analizi
 241. kimyasal bağlar
 242. Kİmya Bİlİmlerİ
 243. Kimya Kanunları ve Hesaplamaları
 244. Kİmya Temel Kavramlari
 245. Kİmyasal BaĞlar Ve Siniflandirilmasi
 246. Kİmyasallarin İpekte OluŞturduĞu Hasarlar
 247. Korozyon
 248. Kovolant BaĞ
 249. Atom Ve Elektron
 250. Cozunurluk
 251. Avogadro sayısı
 252. Atom Ve Elektron
 253. Kimya / Polimerler
 254. Cozunurluk
 255. Deterjanin Yapisi
 256. ÇÖzeltİler
 257. Kimyasal Baglar Ve Siniflandirilmasi
 258. Elektroliz Nedir?
 259. Nİtrİt
 260. KatalizÖrler
 261. kimya periyodik cetvelin özellikleri frmtr-ödev-tim
 262. kimya çözelti frmtr-ödev-tim
 263. Atomun Tarihçesi frmtr-ödev-tim
 264. Bileşikler
 265. Kimyanın Konusu, Maddenin Ortak Özellikleri Kimya-1 (Video)
 266. Küresel Isınma Ve Sonuçları
 267. ..::Kimya çözelti full ödev::..
 268. Atmosferde bulunan gazlar
 269. Kimyasal Tepkimeler [Frmtr Ödev Tim]
 270. metallerin korozyonu [Frmtr Ödev Tim]
 271. kimya çözelti full ödev
 272. Kimya: Mol Kavramı (Frmtr Ödev Tim)
 273. Çözeltiler (Kimya)
 274. Periyodik Cetvel (Kimya)
 275. Bohr Atom Modeli
 276. Alaşımlar
 277. Kimyasal Tepkimeler
 278. Atom Teorileri
 279. BİYOTRANSFORMASYON İLE 3-METİL BÜTANOLDEN 3-METİL BÜTİRİK ASİT ÜRETİMİ(frmtr ödev)
 280. Madde Ve Özellikleri
 281. Atom Modelİ
 282. Mol Kavrami
 283. Pediyodik TABLO
 284. Elektrokimya
 285. Erime ve Kaynama Noktası- Resimli-Açıklamalı
 286. çözeltiler
 287. gazlar
 288. Atomun Tarihçesi
 289. Yeni Atom Teorisi
 290. Atomun Fiziksel yapısı
 291. Perİyodİk Dİzge
 292. Madde ve Özellikleri
 293. Reaksiyon Hizina Etki Eden Faktörler
 294. Polimerler Hakkında Genel Bilgi
 295. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler
 296. Çevre Sorunu Olarak hava kirliliği, etkileri ve sonuçları
 297. Kimyasal Tepkimeler
 298. Periyodik Sistem
 299. Perİyodİk Cetvelİn Özellİklerİ
 300. Polİester Lİflerİnİn Kİmyasal Özellİklerİ
 301. Asitlerin Yapısı ve Özellikleri
 302. YÜkseltgenme-İndİrgenme ( Redoks) Tepkİmelerİ
 303. Spektroskopik
 304. Mol Kavramı
 305. İnterferon
 306. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 307. Karbon –14 Yöntemi Ile Arkeolojide Yaş Tayini
 308. Kromatografi
 309. Kimyasal BağLar (geniş anlatım)
 310. yapamadığınız kimya soruları buraya
 311. Rutherford atom modeli...
 312. Mol Hesaplama YÖntemlerİ
 313. Vitaminler ve Mineraller
 314. Biyoorganometalik Kimya(forumtr ödev timi)(pdt)
 315. Madrabaz Asimetrik Karbon[ödev timi(pdt)]resimli
 316. Total Sentezin Geleceği...[ödev timi(pdt)]
 317. civa oda sıcaklığında neden sıvıdır açıklama[ödev timi(pdt)]
 318. Manyetit Nanokristalleri[ödev timi(pdt)]
 319. kimya ve boks[ödev timi(pdt)]
 320. Tepkime mekanizmalarının genel mantığı[ödev timi(pdt)]
 321. plastik malzemelerin tarihi[ödev tim]
 322. atomun elektrikli yapısı [ödev timi+pdt]
 323. AlÜmİnyum Ve AlaŞimlarinin KaynaĞi
 324. Baskı Devre Kartlarında Yüzey Kaplama Yöntemleri[ödev tim]pdt
 325. atom modelleri[ödev timi]+pdt
 326. dyum ve sodyumun özellikleri[ödev timi]+pdt
 327. aşırı ince yapı ve izotop kaymaları [ödev timi]+pdt
 328. atom modelinin tarihi gelişimi[ödev timi(pdt)]
 329. NÜkleer Enerjİnİn TarİhÇesİ
 330. atom bombası
 331. Asit,Baz,tuz
 332. Genleşme
 333. Isı Ve Sıcaklık
 334. Kimyasal Tepkimeler
 335. Metaller
 336. Dalton Atom Kuramı
 337. Asİtler Ve Bazlar
 338. KatalİzÖrler
 339. Kolloidal Dağılım
 340. Temel Kİmya Yasalari
 341. NÜkleer Enerjİ Nedİr?
 342. Çöplüklerde Oluşan Metan Gazı Oluşumu ve Patlamasına Karşı Alınabilecek Önlemler
 343. gazlar soru cozumlu geniş anlatım
 344. bor hakkındaki hersey
 345. A dan D ye Kimya Terimler Sözlüğü
 346. piller
 347. nitrit
 348. yaşam için gerekli olan elementler
 349. Soğuk Füzyon ve Tarihçesi
 350. Füzyonun Enerji Kaynağı Olarak Yararlanılması
 351. Hidrojen bombasının çalışma prensibi
 352. Trityum nedir ?
 353. Berilyum nedir ?
 354. Osminyum nedir ?
 355. Vanadyum nedir ?
 356. Titanyum nedir ?
 357. Döteryum nedir?
 358. Zirkonyum nedir ?
 359. PERIYODİK TABLO(fizik)
 360. Kimyasal Bağlar
 361. Atom Bombası
 362. Asitler Ve Bazlar
 363. Atom ve periyodik tablo
 364. Bileşikler...
 365. Çözeltiler...
 366. Gazlar-Kimya
 367. Kimyasal Bağlar (Dönem Ödevi Olanlar İçin)
 368. Alkali Metaller (Dönem Ödevi İçin)
 369. Ametaller
 370. Atom ve Yapısı
 371. Bileşikler (Detaylı Anlatım)
 372. Çözeltiler (Açık ve Detaylı Anlatım)
 373. Mum Yapımı-Kimya
 374. yünlü mamüllerde su geçirmezlik ve su iticilik Yardım??
 375. Çözelti Full Ödev ..
 376. Piller
 377. Vurgun Olayi Ve Tedavİsİ
 378. Çöplüklerde oluşan metan gazının oluşumu ve patlamasına karşı alınabilecek önlemler.
 379. Bohr Atom Modeli..
 380. Şeker Üretimi
 381. camın yapılışı
 382. Nedir bu NANO TEKNOLOJİ
 383. PLUTONYUM Ne Kadar Tehlikeli
 384. Petrol Nedİr?
 385. Sabun
 386. Asit yağmurları ve çevreye etkisi
 387. Bor
 388. Suyun 41 anormal davranışı
 389. Kristallendirme
 390. Mum Nasıl Yapılır?
 391. iLaç Nedir ?
 392. Atomlar Arası Bağlar
 393. Atomun Yapisi
 394. Radyoaktİvİte
 395. Radyoaktİvİte
 396. ÇÖzeltİler
 397. korozyon
 398. Karışımların Ayrıştırılması
 399. Periyodik Tablo
 400. Hematit Nedir?
 401. HidroJen H2O2 Nedir?
 402. HİDROJEN KLORÜR HCl
 403. acil kimyasal reaksiyonlar soruları
 404. Türkiyede Nükleer Enerji
 405. Temel Kimya Yasaları
 406. Atom Modelleri
 407. Nükleer Enerjinin Tarihçesi
 408. barut yapısı, tarihçesi, çeşitleri
 409. görünmez mürekkebin sırrı
 410. Kütle Korunmu yasası ..
 411. kimyasal tepkimelerde (reaksiyonlarda) hız
 412. nükleer enerji hakkında herşey
 413. Altın
 414. Atom
 415. Barut
 416. Benzin
 417. Brom
 418. Tuz
 419. Cerahat
 420. Çimento
 421. Demir
 422. Metaller
 423. polimerle ilgili dönem ödewi(kimya konusu)
 424. aldehit ve ketonlar
 425. alkanlar
 426. biodiesel maliyetinin ön etüdü
 427. Katılarda genleşme
 428. Organik Bileşikler
 429. BileşikLer...
 430. Tepkimeler
 431. ReagentLer
 432. Mekanizmalar
 433. StereoKimya
 434. SentezLer
 435. Organometalik Kimya
 436. Fantastik Organik Kimya
 437. Teaorik Organik Kimya
 438. Amino AsitLer
 439. Yağların Hidrojenerasyonu(Margarin Yapımı)
 440. Aktinyum Elementi
 441. Alüminyum
 442. Amerikyum
 443. Arsenik
 444. B ile başlayan elementler
 445. Civa
 446. Demir
 447. Çözünürlük
 448. Ham petrolun ayrısma
 449. Bor Atomu
 450. Asitler
 451. Madde
 452. Madde
 453. Kimya Tarihi
 454. bilinmesi gereken terimler
 455. Kimyasal Denklemler ...
 456. Analitik Kimya ...
 457. Dalton Atom Teorisi
 458. iyon değiştirici reticeler
 459. ElementLerin Kullanım AlanLarı...
 460. Tampon Cozelİtler
 461. Kristallendirme
 462. Osminyum nedir ?
 463. Titanyum nedir ?
 464. Periyodik tablo ile sorular
 465. metal ve matal alaşımların yapıları-kullanım alanları yardım
 466. Zirkonyum nedir ?
 467. Vanadyum nedir ?
 468. Sabunlar ve Deterjanlar
 469. Nükleer silah yapımında kullanılan elementler
 470. Sabunlar ve Deterjanlar hakkında bilgi lütfençok acil lazım!!!
 471. arkadaşlar kaplamacılıkta elektrolizin önemi
 472. Radyoaktivite ile ilgili sunum(slay gösterisi)lzm lütfen yardım..
 473. Asit Yağmurların toprağa etkisi yardımm
 474. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 475. kimya
 476. Reaksiyon Hızı
 477. Petrol Ve kullanım alanları icin Kimya dönem ödevi acil Lazım!!
 478. ham petrolün elde ediliş metodları
 479. Nükleer Enerjinin Tarihçesi Yararları ve Zararları
 480. endüstride kullanılan çözücüler ve özellikleri
 481. RNa
 482. periyodik Cetvel
 483. dönem ödevi için acil yardım
 484. KimYasal Tepkimeler
 485. öss son 10 yılda çıkmış kimya soruları(dönem ödevim)elinde olan varmı???
 486. kimyasal tepkimeler (aktiflik) lise 1
 487. maddelerin ayrılması deney sunusu
 488. lise 1 kimya
 489. Radyoaktivite
 490. Radyoaktİflİk
 491. Nükleer Rektörler
 492. Nükleer Enerjinin Tarihçesi
 493. Atom Bombası
 494. Radyoaktif Bozunma ve ÇeşitLeri
 495. Nükleer Enerji
 496. Fİzyon-fÜzyon
 497. Radyoaktif Mermi
 498. Radyasyunun canlılara etkisi
 499. lise 1 kimya 1.dönem
 500. Kimya Bilimine Katkıda Bulunan Bilimadamları

EZ Archive Ads Plugin for vBulletin Copyright 2006 Computer Help Forum