Kimya

Pages : 1 [2] 3 4 5

 1. Labaratuar Camı
 2. Sicaklik ÖlÇme YÖntemlerİ
 3. Elektroliz Nedir?
 4. Damitma
 5. YÜzde DerİŞİm
 6. Modern Atom Modelleri
 7. Karisimlarin Bİlesenlerİne
 8. İlaç nedir ?
 9. =========proteİnler========
 10. Radyoaktİvİte
 11. Hidrojen ve Ötesi -- Temiz Enerji
 12. 8A Grubu Elementleri
 13. Röntgenyum
 14. Elektroforez
 15. Modern Atom Modelleri Ve Tarihçeleri
 16. Madenlerin Kullanım Alanları
 17. Radyoaktif Bozunmalar Ve Çeşitleri
 18. Organometalik Kimya nedir?
 19. Marie Curie (1867-1934)
 20. Oktay Sinanoglu
 21. {elementler}
 22. Kimya nedir işde Cevabı:)(Kimya hiç böle anlatılmamışdı)
 23. "Limon kolonyasının yapılışını araştırınız" dediyse hocalar cevap burda
 24. ALAŞIMLAr^^
 25. ASİtLER VE BAZLAR
 26. AtAmun Tarihçesi^^
 27. ÇözELtiler^^
 28. AYrıŞmA^^
 29. AtOmun ELektRİkli YapISI
 30. ÇekirDek ReaksiYOnları
 31. Maddenİn GÖrÜlebİlİr Ve Hİssedİlebİlİr Özellİklerİ^^
 32. ßasiC CONCEPTS^^
 33. RadYOaktİf Mermi nEDİR... ßuyrun..
 34. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Dalton Atom Teorisi
 35. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kuantum Sayıları
 36. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Periyodik Tablo
 37. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
 38. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Reaksiyon Çeşitleri
 39. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Gazlar
 40. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Asitler ve Bazlar
 41. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Osmotik Basınç
 42. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kolloidal Dağılım
 43. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Yüzey Gerilimi
 44. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Tepkimeler [ resimli ]
 45. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Sıvılarda Özgül Ağırlık Tayini
 46. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Elektro Kimya
 47. Kimyasal Nikel/Altın Kaplama
 48. Alaşımlar...
 49. labaratuar camı
 50. termometreler
 51. Ametaller (vidyolu anlatım)
 52. Metaller (vidyolu anlatım)
 53. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Analitik Kavrami Hakkında Herşey
 54. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Çözeltiler Hakkında Herşey
 55. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Derisim Hakkında Herşey
 56. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Kimyasal Tepkimelerin Denklestirilmesi Herşey
 57. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Yükseltgenme � Indirgenme Reaksiyonlari
 58. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Kimyasal Hesaplamalar Hkkında Herşey
 59. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Asit ve Bazların Tanımı
 60. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Suda Asit ve Baz Dengeleri
 61. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH
 62. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların pH
 63. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH
 64. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH
 65. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Poliprotik Asitler ve pH
 66. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Tampon Çözeltiler
 67. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çöz kuv
 68. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Gerekli Çözelitiler
 69. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Değişik Derişimlerde Tampon Hazırlanması
 70. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Biyolojik Tampon Çözeltileri
 71. Radyoaktİflİk
 72. Vitaminler
 73. Mineraller
 74. Atom Bombası
 75. Nükleer Enerjinin Tarihçesi Yararları ve Zararları
 76. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 77. Nükleer Enerji
 78. Atom Ve Kİmyasi
 79. Elektrik Akımı ve Lambalar
 80. Fizik Nedir.
 81. Nükleer Reaktörler
 82. Kimya Gıda Sanayiinde Kullanılan Boyar Maddeler....
 83. Analitik Kimya - İndikatörler - Asit- Baz İndikatörleri
 84. Analitik Kimya - İndikatörler - Karışık İndikatörler
 85. Analitik Kimya - İndikatörler - Çöktürme İndikatörleri
 86. Analitik Kimya - İndikatörler - Redoks İndikatörleri
 87. Analitik Kimya - Çözünürlük
 88. Analitik Kimya - Çözünürlük - Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler
 89. Analitik Kimya - Çözünürlük - Metal Hidroksitlerin Sudaki Çözünürlüğü
 90. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Buharlaştırma
 91. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Çöktürme
 92. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Kristallendirme
 93. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme
 94. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme - Huni İle Basit Süzme
 95. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme - Vakum Altında Süzme
 96. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma
 97. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma - Adi Damıtma
 98. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma - Su Buharı DamıtmasI
 99. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Ekstraksiyon
 100. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süblimleşme
 101. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Fiziksel Yollarla Ayırma
 102. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Analitik Kimya - Sıvı � Sıvı
 103. Barut Ve Tarihçesi
 104. Atomun TarİhÇesİ
 105. Sodyum Metalİ Ve Önemlİ BİleŞİklerİnİn Özellİklerİ
 106. Akvaryum Kİmyasi
 107. Atomun Elektrİksel Yapisi
 108. Radyoaktİf Mermİ
 109. Kimya Sözlüğü
 110. Madde Ve Özellikleri
 111. Çözeltiler
 112. Alkali Metaller..
 113. Kimyanın Temel Kanunları Ve Kimyasal Hesaplama
 114. Kimyasal Silah Olarak Kullanılan Gazlar ve Özellikleri
 115. Asİtler Ve Bazlar
 116. Barut
 117. Atomun TarİhÇesİ
 118. Kİmyasal Hesaplamalar
 119. Limon kolonyasının yapılışı
 120. Radyoaktİflİk
 121. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 122. Madde
 123. John Dalton (1766-1844)
 124. Korozyonun Tanimi
 125. Metaller
 126. asitlerin yapısı ve özellikleri
 127. Çekirdek Reaksiyonları alfa beta vs..
 128. Oksijen Ve Ozon
 129. Doymuş NACL çözeltisinin Hidrolizi
 130. yazın sınawa gircem kimya..
 131. Temel Kİmya Yasalari
 132. Kristallendirme
 133. SÜblİmleŞme
 134. Eterler
 135. Magnezyum Metalinin Özellikleri
 136. Alüminyum(Al)Hakkında Herşey
 137. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler »
 138. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik
 139. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Hızı
 140. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Hız Sabiti
 141. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Basamağı (mertebesi) ve Molekülaritesi
 142. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Konsantrasyonun Zamanla Bağıntısı ve Yarılanma Süre
 143. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Konu İle İlgili Örnekler
 144. Fiziko Kimya - Termodinamik
 145. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin Birinci Kanunu
 146. Fiziko Kimya - Termodinamik - Entalpi
 147. Fiziko Kimya - Termodinamik - Oluşum entalpileri
 148. Fiziko Kimya - Termodinamik - Hess Yasası
 149. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin İkinci Kanunu
 150. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin Üçüncü Kanunu
 151. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs Serbest Enerji
 152. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs serbest enerjisinin Sıcaklık ile Bağlantısı
 153. Fiziko Kimya - Termodinamik - Serbest Enerji ve Denge
 154. Fiziko Kimya - Termodinamik - Denge Sabiti ve Sıcaklık
 155. Polimer Kimya - Polimer Nedir?
 156. Polimer Kimya - Polimerlerin Molekül Ağırlıkları
 157. Polimer Kimya - Polimerlerin Sentezi
 158. Polimer Kimya - Polimerizasyon İşlemleri
 159. Polimer Kimya - Polimerlerin Mekanik Özellikleri
 160. Polimer Kimya - Polimerlerin Statik Mekanik Özelliklerini Saptamada Kullanılan Deney
 161. Polimer Kimya - Molekül Ağırlığı Türleri ve Belirleme Yöntemleri
 162. Polimer Kimya - Bazı Polimelerin Uluslararası kısaltılmış İsimleri
 163. Polimer Kimya - Bazı Polimerlerin Özellikleri ve Önemli Kullanım Yerleri
 164. Karbon Atomu
 165. mucize elemet :)
 166. Kromatografi
 167. Kopolimerizasyon
 168. Kadmiyum
 169. Prometyum
 170. Şarbon
 171. Tuzlar
 172. ülkemizdeki Madenler Ve Enerji Kaynaklari
 173. Asit yağmurları [[erendikyol]]
 174. Atom , Molekül , Mol Kütlesi
 175. Sodyum Sülfat
 176. Periyodik Tablo ve Tarihçesi
 177. Tampon ÇÖzeltİler
 178. Kimyanın Tarihçesi
 179. V-Ringler
 180. Margarin
 181. Simya
 182. Madde ve Isı
 183. alaşım
 184. karışım ayırma teknikleri
 185. radyoaktiflik
 186. atom
 187. gazların öellikelri
 188. hormonlar
 189. karışımların arılması
 190. metal ve amellerin özelleri
 191. nabit elementler
 192. Adsorpsiyon
 193. NÜkleer RektÖrler
 194. Nükleer Enerjı
 195. Damıtma
 196. Atom ÇekİrdeĞİnİn KeŞfİ
 197. Radyoaktİvİte
 198. ASİTLER ve BAZLAR
 199. Kimyasal bağlar
 200. AlaŞim Elementlerİnİn Çelİklere Etkİlerİ
 201. Kİmyasal Sİlah Olarak Kullanilan Gazlar Ve Özellİklerİ
 202. KariŞimlari Ayirma Teknİklerİ
 203. AlaŞim
 204. Radyoaktİflİk
 205. Atom
 206. Gazların Özellikleri
 207. hormonlar
 208. Karışımların Arılması
 209. METAL ve AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ
 210. Alkalİ Metaller
 211. alüminum dökümü
 212. MoL Kavramı Ve Sorular
 213. MoL Kavramı Ve Sorular
 214. Kimya Soruları Ve Testleri
 215. Katı, Sıvı ve Gazların Özellikleri
 216. Kolloidal Dağılım
 217. Periyodik Cetvel
 218. Alkali Metaller
 219. Asitler
 220. Madde
 221. Temel Kimya Yasaları Ve Tepkimeler
 222. Analitik Kimya
 223. Atom Yapisi
 224. Makrosiklik Bilesikler
 225. Polimer Kimyası
 226. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler
 227. Atom ve Yapısı
 228. Çekirdek
 229. ELektronlar
 230. Madde ve ÖzeLLikLeri
 231. KarısımLarı Ayırma TeknikLeri
 232. Soygazlar
 233. AtmosFerde BuLunan GazLar : AçıkLamaLı !
 234. Antoine Lavoisier & Hayatı...
 235. Nanoteknoloji
 236. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 237. RadyoAktif Mermi Nedir ? Neden Kullanılır ?
 238. AlaŞimlar
 239. Kahverengi Kömürün Organik Gübre Üretiminde kullanılması
 240. Karbon 14 Metodu
 241. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 242. kimya biliminin tarihsel gelişimi konulu sunu
 243. Maddenin Tanecikli Ve Boşluklu Yapısı konulu sunu
 244. Maddenin Halleri ve Bağları
 245. Atomun Yapısına İlişkin Modeller Konulu Sunu
 246. Elementler Ve Bileşikler Konulu Sunu
 247. Periyodik Tablonun Tarihçesi
 248. Çözünürlük Farkı ile Ayrıştırma
 249. Katı,Sıvı Ve Gazların Özellikleri
 250. Atom Modellerİnİn Tarİhİ GelİŞİmİ
 251. Karşımların Ayrıştırılması
 252. Kimyasal Tepkimelerde Hız
 253. sabun ve deterjan
 254. Atom
 255. nükleer kelimelerin anlamları
 256. demir elementi
 257. << SABUN'un Tarihi >>
 258. << Plastİkler Nasil Üretİlİr >>
 259. << Görmenin Kimyası >>
 260. maddenin 4. hali plazma
 261. Organik Kimya mı? O da ne?
 262. Karbon Kimyası
 263. Organik olmayan Kimya
 264. Nicel ve Nitel Analiz
 265. Periyodik Tablonun Sırları
 266. Periyodik Tablo : Kimyagerlerin Bilgisayari
 267. Marie Curie (1867-1934)
 268. Amadeo Avogadro (1776-1856)
 269. Avodagro Sayısının Bulunuşu
 270. Gösteri Deneyleri [Mavi Sise]
 271. Aktinyum
 272. ağır metallerin sudaki toksit etkileri
 273. İyon Değiştiriciler
 274. Mol Kavramı ile ilgili bol bol soru
 275. BİleŞİk FormÜllerİnİn Bulunmasi
 276. Kİmyasal Tepkİmeler
 277. Temel Kİmya Yasalari
 278. Gazlar
 279. AlaŞimlar
 280. Demİr
 281. Atomun Elektrİklİ Yapisi
 282. ÇÖzeltİler
 283. Periyodik Sistem
 284. Labaratuar Cami
 285. Alkenler Ve Alkinler...
 286. DeterJanLar...
 287. NükLüer ReaktörLer...
 288. İyon DeiştiriciLer
 289. NitrozoAminLer
 290. RadyasYonLarın CanLıLara Etkisi
 291. Fizyon Füzyon
 292. Taze Tüketilen Sebze ve Meyvelerde Ürün Güvenliği ve Kalite Korunumunun Mikrobiyoloji
 293. YaŞam İÇİn Kesİnlİkle Gereklİ Olan Elementler
 294. İlaÇ NeDir.
 295. dunya
 296. [ KİMYA ] Çeşitli Kimya Konu Anlatımları
 297. Mol kavramı ile ilgili sorular
 298. Maddenin Dördüncü Hali
 299. Nobel Kimya Ödülü
 300. Kimya kanunları
 301. Basınç olmasa hayatımız nasıl olurdu_? (video indir)
 302. kimya periyodik cetvelin özellikleri
 303. Kütlenin Korunumu
 304. Molekül sayısı
 305. Sabit oranlar yasası (Proust yasası)
 306. Katli Oranlar Yasasi (dalton Yasasi)
 307. Hacİm Oranlari Yasasi (gay – Lussac Yasasi)
 308. İyonlaşma enerjisi
 309. Mol Kütleleri
 310. Işık Ve Ses
 311. Işık
 312. Reaksiyon Hızı
 313. Elektroliz
 314. Kimyasal Tepkimelerde Değişmeyen Özellikler
 315. Kimyasal tepkimelerde değişebilen özellikler
 316. Analiz ve sentez tepkimeleri
 317. Tepkime
 318. Yer Değiştirme Tepkimeleri/yanma tepkimeleri
 319. Tepkime kabı
 320. Tepkime ısısı
 321. Tepkime hızı
 322. Madde ve Özellikleri
 323. Madde ve Özellikleri(2)
 324. Saf Maddeler
 325. KariŞim
 326. Maddedeki Değişmeler
 327. Maddenin ayırdedici özellikleri
 328. Maddelerin Ayrılması
 329. Bileşiklerin ayrılması
 330. Kİmyasal BaĞlar
 331. Kİmyasal BaĞlar 2
 332. Gazlar
 333. Gazlar 2
 334. Mucize Element: Karbon
 335. Yakıt Pilleri
 336. Sülfat Etkileri Ve Traslar Hakkında Genel Bilgiler
 337. Temel Kavramlar
 338. Sıvıların Basıncı Iletmesi
 339. 2 adet öss kimya testi
 340. Atom Modelleri
 341. kimyagerler (adları,nereli olduğu,kaç senesinden,ödülleri)
 342. NükleeR Energy
 343. Periyodik Tablo
 344. Barut ve yapısı
 345. Işık Kirliliği
 346. Hidrosiyanik Asit
 347. MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 348. Suyun Fiziksel Özellikleri...
 349. Atom Bombası
 350. Asitler Ve Bazlar
 351. Madde ve Özellikleri
 352. Asit,Baz ve Tuzlar
 353. Dokular - KAN FİZYOLOJİSİ
 354. Isı Degiştiricisi Tasarımı
 355. Sabun
 356. Enzİm İnhİbİsyonu
 357. Polİ Klorlu Bİfenİllerİn Çevrede BulunuŞu
 358. Kalsiyum Amonyum Nitrat Gübresi
 359. Bazin Tanimi, BulunuŞu, Eldesİ Ve Özellİklerİ
 360. Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının incelenmesi.
 361. Ohmmetre ile diyot uçlarının bulunması
 362. Mol Kavrami
 363. Soy Metallere Asİtlerin Etkİsİ
 364. Gidalarin Hazirlanmasinda Kullanilan Mİkroorganİzmalar
 365. Akıllı metaler ve kullanım alanları...
 366. Radyoaktİflİk
 367. Radyoaktİf IŞimalar
 368. Radyoaktİf Bozunmalarin Hizi
 369. Yapay Radyoaktİflİk
 370. Asİt – Baz Kavramlari
 371. Suyun İyon Denklemİ
 372. ZAYIF ASİT ve BAZLAR (Ka ve Kb)
 373. NÖtÜrleŞme
 374. Tampon ÇÖzeltİler
 375. BİleŞİkler
 376. DNA Nedir Nerede Bulunur
 377. Moment
 378. Hidrokarbonlar
 379. Kimya'nın Tarihçesi
 380. Atom ve Elektron
 381. Kimya nedir ?
 382. Amfoterik,Amfiprotik,Amfipatik
 383. Neden FEnol Siklohekzanolden Daha Asidiktir...
 384. RAdyo Aktif BOzunMa VE ÇEşitleri....
 385. Manyetik alanda Sıçratma Yöntemi...
 386. Isı Değitirgeç Çeşitleri....
 387. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları...
 388. Günlük Hayatta Kullanılan Asit ve Bazlar
 389. Atom Modellerinin Tarihi Gelişimi
 390. Biyogaz Nedir? Biyogazin Elde Yöntemleri, Özellikleri, Ülkemizdeki Durumu
 391. ÇÖzeltİler
 392. Metallerin Krozyonu !!
 393. vitaminler ve mineraller
 394. SoyGazlar
 395. Maddenin görülebilir ve hissedilebilir özellikleri
 396. Bor Atomu
 397. Bor Madeni
 398. İyon değiştiriciler
 399. KovaLent Bağ
 400. BazLar
 401. Periyodik tablo
 402. Nitrit
 403. Gazlar .
 404. SÜperİletkenlİk
 405. Gaz Yasaları
 406. Maddelerİn Özisilari
 407. Gaz moleküllerinin özellikleri
 408. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 409. Kirmizi Çamur
 410. MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 411. MOL Kavramı
 412. Elektroliz Nedir?
 413. Eterler
 414. Nükleer Enerji
 415. Mol Kavrami
 416. Demir Elementinin Özellikleri
 417. Atomun Yapısı
 418. Elementlerİn Sİmgelerİ
 419. Mineraloji
 420. Manyetik Rezonans
 421. Kimya Projesi Yardımm????
 422. Elementlerin Periyodik Tablosu
 423. Kimya...
 424. Kİmya Dersİne ÇaliŞma - 1
 425. Kİmya Dersİne ÇaliŞma - 2
 426. Tampon ÇÖzeltİler
 427. Tampon Gücü
 428. Atom Çekirdeği
 429. Kimya'Ca Harfler
 430. Demİr Metalİnİn Özellİklerİ
 431. Gazların Özellikleri
 432. A vitamini
 433. C vitamini
 434. K Vitamini
 435. Tuz Üretimi
 436. TİtreŞİm Spektroskopİsİ ( Infrared + Raman )
 437. İyon Değiştiriciler
 438. Nİtrozoamİnler
 439. Nükleer ReaktörLer
 440. Kesme SıvıLarı
 441. Medikal Plastikler
 442. Titreşim (Raman + Infared) Spektroskopisi
 443. Çekirdek tepkilemeleri
 444. Kan Fİzyolojİsİ
 445. Tibbİ Tekstİller
 446. Atom ve Elektron
 447. Atom Bombasi
 448. KariŞimlarin AyriŞtirilmasi
 449. Madde
 450. Isi Ve Sicaklik
 451. Sicaklik DeĞİŞİmİ
 452. Hal DeĞİŞtİrme
 453. Isi AliŞverİŞİ
 454. metal kaplama
 455. Maddenİn Ayirt Edİcİ Özellİklerİ
 456. Madde Ve Özellikleri
 457. ATOM ve YAPISI
 458. Maddenini Halleri
 459. Kİmyasal BaĞlar
 460. Asİtler Ve Bazlar
 461. Ozon Tabakası Nasıl Oluştu ?
 462. NÜkleer Enerjİ
 463. YaŞam İÇİn Kesİnlİkle Gereklİ Olan Elementler
 464. Asitler Bazlar Tuzlar Ve Minerallerle İlgili Slayt Lazım!!!
 465. İ.E. ve E.İ'nin HOMO ve LUMO ile Hesaplanması
 466. Kristal Yapılar
 467. flaş kimya9-10 konuları
 468. Karışımları Ayırma Yöntemleri
 469. Kimyasal Denklemler...
 470. KariŞimlarin Ayrilmasi(lİse 1. Siniflar Çok İŞİnİze Yarayacak)
 471. KariŞimlarin Ayrilmasi(lİse 1. Siniflar Çok İŞİnİze Yarayacak)
 472. Maddenin Yapısı! Tamamen Kendi Anlatımım :)
 473. Asal Gazlar
 474. Flotasyon
 475. K!my@=> Elementler ve Bileşikler<=K!my@
 476. Katyonlar +...
 477. Bileşikler...
 478. Katalizörler...
 479. demirin paslanması
 480. yarın sınavda cıkcak Bir kaç soru çözelim
 481. Arkadaşlar bi bakarmısınız bişi soracam
 482. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 483. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 484. Çekirdek Reaksiyonları
 485. Elementlerin Kullanim Yerleri
 486. Inargonik Bilesikler!
 487. Elementler
 488. Kİmyasal Hesaplamalar
 489. KimYasal Tepkimeler
 490. Çözünürlük
 491. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 492. Organik-Kimya
 493. kimyada çıkmış soruların hepsi
 494. Alüminyum Alaşımlar
 495. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 496. Gazlar
 497. Kimyasal Tepkimeler
 498. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 499. Atom Ve Elektron
 500. Demir

EZ Archive Ads Plugin for vBulletin Copyright 2006 Computer Help Forum